Uutiset

Selvitys: Rakentava vuorovaikutus ratkaisee pelin etätiimeissä

Kun etätiimeissä ratkaistaan haastavia ja monimutkaisia ongelmia, korostuvat yksilön kyvyt sanoittaa ajatuksiaan ja luoda sanallista yhteyttä muiden ajatuksiin. Tasapuolisesti osallistuvat tiimit rakensivat toistensa välille liittymäpintoja pohtivien puheenvuorojen ja avointen kysymysten avulla.
Picture: Topias Dean / Sitra.
Kuva: Topias Dean / Sitra.

Muutoskyvykkäiden ja menestyvien etätiimien toiminta riippuu sen jäsenten riitävän tasapuolisista mahdollisuuksista osallistumiseen sekä tietoisesta tavasta rakentaa siltoja eri näkökulmien välille. Tämä käy ilmi Aalto-yliopiston tutkimuksesta, jossa seurattiin Sitra Lab -koulutusohjelmaan osallistuneiden tiimien etätyötä.

"Ratkaisujen löytämisen kannalta oli tärkeää, että tiimi säilyttää eri etenemisvaihtoehdot avoinna ennen ongelmanratkaisua. Rakentava vuorovaikutus ja avoimuus eri näkökulmille osoittautuivat tärkeiksi tekijöiksi poikkeusajan etätiimityössä", toteavat tutkijat Satu Rekonen ja Kari Jalonen Aalto-yliopistosta.

Menestyvillä etätiimeillä tutkijat tarkoittavat tasapuolisesti osallistuvia ja tasaisesti eteneviä tiimejä, eivät niinkään itse ongelmanratkaisussa menestyviä.

Miten lähestyä ongelmia, joita ei voi “ratkaista” oikein tai väärin kuten ristisanatehtäviä? Miten saada eri alojen asiantuntijat ensin puhumaan samaa kieltä ja sen jälkeen vielä erilaiset persoonat toimimaan tehokkaasti yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi?

Näitä kysymyksiä käsitellään Hyvää huomista -tulevaisuuspodcastin 21. jaksossa, jossa puhutaan siitä, miltä tuntuu ratkaista viheliäisiä ongelmia. Jaksossa vieraina ovat johtava asiantuntija Riina Pulkkinen Sitrasta, tutkija Satu Rekonen Aalto-yliopistosta sekä viestintäjohtaja Pieta Jarva Baltic Sea Action Groupista. Jakson juontavat Jukka Vahti ja Anna Solovjew-Wartiovaara Sitrasta. Kuuntele podcast.

Tulevaisuuden yhteiskunnallisia ongelmia ratkotaan yhdessä

Aalto-yliopiston tutkimuksessa seurattiin neljää yhteiskunnallisten ongelmien parissa työskentelevää tiimiä seitsemän kuukauden ajan. Tiimit osallistuivat Sitra Lab -koulutusohjelmaan, jossa etsittiin kokeilujen avulla luontopohjaisia ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin. Tiimien jäsenet edustivat yhteiskunnan eri sektoreita ja eri aloja.

"Sitra Labia koskevat havainnot voidaan mielestäni rinnastaa koskemaan useimpia sellaisia asiantuntijatiimejä, joissa on eri alan tai näkökulman edustajia ja joissa ratkotaan monimutkaisia ongelmia", Rekonen toteaa.

Aineistoa kerättiin havainnoimalla valittuja tiimejä ensimmäisen koronapandemiavuoden 2020 aikana. Havainnointiaineistoa kertyi yli 220 tuntia. Tämän lisäksi tutkijat tekivät yhteensä 35 haastattelua. Analyysia jatketaan edelleen mutta alustavia löydöksiä on kuitenkin jo saatu.

"Tutkimuksen havainnot ovat käyttökelpoisia useimmissa kehittämisprosesseissa. Puhumme usein monimutkaisista kokonaisuuksista hienoilla termeillä, mutta arjessa kehittämiseen liittyy tavallisia tilanteita, tunteita ja haasteita, joita me kaikki kohtaamme. Niiden ymmärtäminen paremmin on ollut silmiä avaavaa", toteaa Sitra Labin johtava asiantuntija Riina Pulkkinen.

Muutoskyvykkäät etätiimit sanoittavat ajatuksiaan

Ominaista tasapuolisesti osallistuville tiimeille oli aktiivinen omien ajatusten sanoittaminen muille sekä oman viestin pehmentäminen vuorovaikutustavoilla, joihin muiden oli helppo liittyä.

Tiimeissä myös huolehdittiin siitä, ettei kukaan jää keskustelussa taka-alalle. Jos joku osallistujista oli ollut pitkään kuuntelijan roolissa, piti joku muista jäsenistä huolen siitä, että myös tämä tuli kuulluksi esimerkiksi kysymällä suoraan hänen näkemystään käytyyn keskusteluun. Tämä auttoi jäseniä varmistamaan, että tehtyihin valintoihin saatiin mukaan kaikkien jäsenten asiantuntemus.

Taitoja hyödyntää erilaista asiantuntijuutta

Yhteiskunnallisia ongelmia ratkaistaessa tiimien monialaisuus ja erilaiset näkemykset ovat voimavara. Erilaisista asiantuntijoista koostuva tiimi ei kuitenkaan vielä takaa, että asioita tarkastellaan useista näkökulmista tai että laajempaa näkökulmaa hyödynnettäisiin.

Tiimillä tulee olla myös kykyä hyödyntää tiimissä olevaa erilaista asiantuntijuutta. Tulevaisuuden vahva asiantuntijuus ei ole vain syvää tietämystä omasta alasta, vaan kykyä käydä keskustelua muiden asiantuntijoiden ja osallisten kanssa. Hyvä vuorovaikutus vei tiimejä eteenpäin ja sille oli ominaista, että keskustelussa rakennettiin aiemman ajatuksenvaihdon päälle ja omia näkemyksiä liitettiin käytyyn keskusteluun.

Sitra Labin tiimeissä omista näkemyksistä ei kuitenkaan pidetty niin tiukasti kiinni, että se olisi muodostunut esteeksi tiimin yhteiselle ajattelulle ja eteenpäin menolle. Jotta tiimi saattoi edetä konkreettiseen lopputuotokseen annetussa ajassa, yksittäisen tiimin jäsenen piti toisinaan päästää irti omasta ideasta ja näkökulmasta. 

Lue lisää tehdystä tutkimuksesta Satu Rekosen ja Kari Jalosen kirjoittamassa tuoreessa selvityksessä:

Sitran selvityksiä 196: Kohti viheliäisten ongelmien ratkaisemista – ongelman monipuolinen ymmärrys ja yhteinen suunta monialaisissa tiimeissä

Lisätietoja:

Satu Rekonen
Tutkijatohtori
Aalto-yliopisto
puh. 050 521 4874
[email protected]

Riina Pulkkinen
johtava asiantuntija
Sitra Lab -koulutusohjelma
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra)
puh. 0294 618 430
[email protected]

Katso alkuperäinen uutinen Sitran sivuilla

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Katri Kaupin CAPSTONE-kurssin loppuesitykset
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Toimitusketjujen hallinnan CAPSTONE-kurssilla työstettiin tulevaisuuden haasteita

Opiskelijat saivat ratkoa tosielämän haasteita saaden tukea tehtävään opettajalta ja yritysedustajilta.
ISM_vierailuluento 2023
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Palvelumuotoilu varmistaa osaltaan digipalveluiden laadun ja tarkoituksenmukaisuuden

Johtava yliopistonlehtori Johanna Bragge kutsui kollegansa Perustieteiden ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluista pitämään vierailuluennon.
Audience in smaller tables listening to senior university lecturer Leena Lankoski
Yhteistyö, Yliopisto Julkaistu:

Aalto Alumni Strategy Circle -tapahtumassa jaettiin näkemyksiä kestävästä kehityksestä ja strategiasta

Kestävä kehitys ja strategia olivat aiheina Aalto Alumni Strategy Circlen toisessa after work -tilaisuudessa 8.3.2023.
Eväitä ajatteluun logo yhteistyökumppaneiden kanssa
Yhteistyö Julkaistu:

Uudessa podcastissa Suomen eturivin työelämän tutkijat esittelevät tutkimushavaintojaan työn muutoksesta

Aalto-yliopiston Future of Work -hanke, Työelämän tutkimusyhdistys ry ja TYÖ2030-ohjelma ovat tuottaneet podcast-sarjan yhteistyönä.