Uutiset

Rehtori Ilkka Niemelä: “Vaikutamme yhteiskunnassa yhdessä kumppaneidemme kanssa”

Aalto-yliopiston ja yritysten yhteistyöstä syntyy parhaimmillaan ratkaisuja, joilla on suuri yhteiskunnallinen vaikutus. Yhteistyö aikaansaa muutosta kohti kestävämpää maailmaa, kehittää uutta osaamista ja luo työpaikkoja.
Rehtori Ilkka Niemelä katse kameraan suunnattuna, kuvattuna Dipolissa

Yrittämisen ja osaamisen johtaja Laura Juvonen Teknologiateollisuudesta kysyi viisi yrityksiä kiinnostavaa ajankohtaista kysymystä Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelältä Teknologiateollisuuden ja Aallon yritysjohdolle järjestämässä webinaarissa 21.5.

Kun Aalto-yliopisto perustettiin, oli tarkoituksena perustaa innovaatioyliopisto. Onko Aalto innovaatioyliopisto?

Aallosta on kymmenessä vuodessa tullut edelläkävijä ja maailman kärkeä avainalueillaan. Innovaatioiden aikaansaaminen edellyttää paitsi monialaista tutkimusyhteistyötä myös laajaa verkostoitumista. Haluamme vaikuttaa yhteiskunnassa ratkaisemalla isoja haasteita yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Aallolla on laaja kumppanuusverkosto ja teemme yhteistyötä yli 2500 yrityksen kanssa. Aalto arvioidaan kansainvälisesti 25 parhaan yliopiston joukkoon monialaisessa yhteistyössä. Diplomitöistä ja graduista 70 prosenttia tehdään yritysyhteistyössä. Aalto on neljänneksi ahkerin patentoija Suomessa ja ekosysteemissämme perustetaan lähes 100 yritystä vuodessa. Voidaan siis hyvin sanoa, että Aalto on myös innovaatioyliopisto.

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi kasvattaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestoinnit nykyisestä 2,7 prosentista neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Kuinka tärkeänä ja realistisena pidät tätä tavoitetta?

Tavoite on kova, mutta erittäin tärkeä. Tutkimusten mukaan Suomen kaltaisessa korkean jalostusarvon maassa 2/3 kilpailukyvystä ja tuottavuudesta perustuu teknologiaan, innovaatioihin ja tutkimukseen, ja 30 prosenttia perustuu koulutukseen. Näihin merkittävästi panostamalla varmistamme Suomen kasvun ja kilpailukyvyn pitkällä tähtäimellä. Tämä on meille kohtalon kysymys.

OECD:n mukaan Suomen työmarkkinoilla korostuu korkean osaamisen tarve, ja etenkin tekniikan aloilla osaajista on pulaa. Miten näet tämän haasteen ja millä tavalla Aalto kantaa siitä vastuuta?

Osaamisen kysyntään vastaaminen on valtava haaste Suomen koulutusjärjestelmälle. Haasteena on myös alueellisen koulutustarjonnan epätasapaino. Pahin työvoimapula on pääkaupunkiseudulla, jossa on myös vähiten koulutuspaikkoja suhteessa uusien ylioppilaiden määrään.

Aalto on sitoutunut ottamaan yhä suurempaa vastuuta tekniikan ja kauppatieteiden sekä taiteen ja muotoilun tutkintokoulutuksesta. Aiomme kasvattaa uusien opiskelijoiden määrää 20 prosentilla vuoteen 2022 mennessä. Tämä on meille huomattava investointi, johon tarvitsemme myös yksityisen sektorin pitkäjänteistä tukea etenkin nyt, kun julkisen talouden näkymät ovat epävarmat.

Panostamme entistä enemmän myös työelämässä olevien osaamisen kehittämiseen. Avasimme vastikään verkkosivuston, josta löytyy Aallon koko elämänlaajuisen oppimisen palvelutarjonta.

Miksi yritysyhteistyö on Aallolle tärkeää?

Yritysyhteistyö on meille mahdollisuus oppia ja tuoda nopeammin tutkittua tietoa ja osaajia hyödyttämään yhteiskuntaa, rakentamaan kilpailukykyä ja aikaansaamaan muutosta, jolla ratkaistaan kestävän kehityksen ongelmia. Yhteistyö avaa opetukseen uusia näkökulmia ja auttaa meitä ymmärtämään, mitkä ovat keskeisiä tutkimushaasteita tulevaisuudessa.

Pyrimme luomaan pitkäjänteisiä strategisia kumppanuuksia, joihin sisältyy tutkimus- ja opetusyhteistyötä ja työnantajapalveluita. Haluamme mahdollistaa hyviä työpaikkoja opiskelijoille ja tarjota parhaita osaajia yrityksille. Mitä enemmän yritykset ovat mukana Aallon tutkimus- innovaatioekosysteemissä, sitä paremmin löydämme kaikille hyödyllisiä ratkaisuja.

Käynnissä on kolmas yliopistoille suunnattu Sitran vastinrahakampanja. Mikä on lahjoitusten merkitys Aallolle?

Emme olisi tässä tilanteessa ilman lahjoituksia ja aiempia vastinrahakampanjoita. Ne ovat mahdollistaneet yliopiston pitkäjänteisen kehittämisen ja tasoittaneet julkisen rahoituksen yllättäviäkin vaihteluita. Ne ovat mahdollistaneet meille myös kampuksen kehittämisen taloudellisesti kestävästi yritysten, tutkijoiden ja opiskelijoiden kohtaamispaikaksi.

Toivon, että yritykset voisivat olla yhä aktiivisempia lahjoittajia varsinkin nyt, kun julkisen rahoituksen näkymät ovat epävarmoja ja Aallon avainalueet ovat niitä, joilla on eniten pulaa osaamisesta ja osaajista. Lahjoittamalla Aallolle voi vaikuttaa suoraan oman alan kehittymiseen.

Tutustu Aallon strategiaan ja yritysyhteistyöhön:

Strategy key visuals visualising the university key areas, namely research, education, impact, illustration by Anna Muchenikova

Aalto-yliopiston strategia – Rakennamme kestävää tulevaisuutta

Toimintamme perustuu laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen, vaikuttavuuteen sekä yhteisiin arvoihin – vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö. Yliopiston tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Strategiamme
Students walking and working in the basement floor of the Harald Herlin Learning center / photo by Aalto University, Aino Huovio

Yritysyhteistyö

Tutkimusyhteistyö vahvistaa osaamista ja liiketoiminnan kehittämistä. Opintoprojekteissa syntyy uusia tuote- ja palveluideoita. Kampuksemme tarjoaa innostavan toiminta- ja verkostoitumisympäristön.

Lisätietoa:

 Outi Toijala

Outi Toijala

Päällikkö, Yritysyhteistyö
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Shcool of Business alumna Riikka Davidkin
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Alumni Riikka Davidkin: Vaikuttavuus on työni keskiössä – emme tee mitään, jos sillä ei ole mahdollista ensisijaisesti saada aikaan positiivista vaikutusta yhteiskunnassa

Alumnimme Riikka Davidkin haaveili jo lapsena kansainvälisestä urasta. Nyt New Yorkissa Social Financella impact-rahastoihin sijoittavan tiimin vetäjänä hän kokee suurta merkityksellisyyttä työssään, sillä kokee, että juuri rahoitussektori on parhaiten asemoitunut vaikuttamaan aikamme isojen ongelmien ratkaisemiseen.
Students sitting at Aalto University School of Business
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:
Welcome Evenig 2023 panel discussion.
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Uudet Kauppiksen opiskelijat tapasivat alumneja Welcome Evening -tapahtumassa

Uudet Kauppiksen opiskelijat saivat tietoa työelämästä alumneilta Welcome Evening -tapahtumassa.
Jose Lado, photo by Evelin Kask.
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Espanjalainen fyysikkoseura palkitsee professori Jose Ladon kvanttimateriaaleihin liittyvän teorian kehittämisestä

Professori Jose Lado sai Espanjan fyysikkoseuran (RSEF) ja BBVA-säätiön myöntämän Early Career Award 2023 -palkinnon. Varhaisen tutkijauran palkinto myönnetään espanjalaiselle tai tällä hetkellä Espanjassa työskentelevälle fyysikolle, joka on korkeintaan 35-vuotias ja jolla on merkittävä rooli teoreettisen fysiikan alalla.