Uutiset

Rehtori Ilkka Niemelä: “Vaikutamme yhteiskunnassa yhdessä kumppaneidemme kanssa”

Aalto-yliopiston ja yritysten yhteistyöstä syntyy parhaimmillaan ratkaisuja, joilla on suuri yhteiskunnallinen vaikutus. Yhteistyö aikaansaa muutosta kohti kestävämpää maailmaa, kehittää uutta osaamista ja luo työpaikkoja.
Rehtori Ilkka Niemelä katse kameraan suunnattuna, kuvattuna Dipolissa

Yrittämisen ja osaamisen johtaja Laura Juvonen Teknologiateollisuudesta kysyi viisi yrityksiä kiinnostavaa ajankohtaista kysymystä Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelältä Teknologiateollisuuden ja Aallon yritysjohdolle järjestämässä webinaarissa 21.5.

Kun Aalto-yliopisto perustettiin, oli tarkoituksena perustaa innovaatioyliopisto. Onko Aalto innovaatioyliopisto?

Aallosta on kymmenessä vuodessa tullut edelläkävijä ja maailman kärkeä avainalueillaan. Innovaatioiden aikaansaaminen edellyttää paitsi monialaista tutkimusyhteistyötä myös laajaa verkostoitumista. Haluamme vaikuttaa yhteiskunnassa ratkaisemalla isoja haasteita yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Aallolla on laaja kumppanuusverkosto ja teemme yhteistyötä yli 2500 yrityksen kanssa. Aalto arvioidaan kansainvälisesti 25 parhaan yliopiston joukkoon monialaisessa yhteistyössä. Diplomitöistä ja graduista 70 prosenttia tehdään yritysyhteistyössä. Aalto on neljänneksi ahkerin patentoija Suomessa ja ekosysteemissämme perustetaan lähes 100 yritystä vuodessa. Voidaan siis hyvin sanoa, että Aalto on myös innovaatioyliopisto.

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi kasvattaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestoinnit nykyisestä 2,7 prosentista neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Kuinka tärkeänä ja realistisena pidät tätä tavoitetta?

Tavoite on kova, mutta erittäin tärkeä. Tutkimusten mukaan Suomen kaltaisessa korkean jalostusarvon maassa 2/3 kilpailukyvystä ja tuottavuudesta perustuu teknologiaan, innovaatioihin ja tutkimukseen, ja 30 prosenttia perustuu koulutukseen. Näihin merkittävästi panostamalla varmistamme Suomen kasvun ja kilpailukyvyn pitkällä tähtäimellä. Tämä on meille kohtalon kysymys.

OECD:n mukaan Suomen työmarkkinoilla korostuu korkean osaamisen tarve, ja etenkin tekniikan aloilla osaajista on pulaa. Miten näet tämän haasteen ja millä tavalla Aalto kantaa siitä vastuuta?

Osaamisen kysyntään vastaaminen on valtava haaste Suomen koulutusjärjestelmälle. Haasteena on myös alueellisen koulutustarjonnan epätasapaino. Pahin työvoimapula on pääkaupunkiseudulla, jossa on myös vähiten koulutuspaikkoja suhteessa uusien ylioppilaiden määrään.

Aalto on sitoutunut ottamaan yhä suurempaa vastuuta tekniikan ja kauppatieteiden sekä taiteen ja muotoilun tutkintokoulutuksesta. Aiomme kasvattaa uusien opiskelijoiden määrää 20 prosentilla vuoteen 2022 mennessä. Tämä on meille huomattava investointi, johon tarvitsemme myös yksityisen sektorin pitkäjänteistä tukea etenkin nyt, kun julkisen talouden näkymät ovat epävarmat.

Panostamme entistä enemmän myös työelämässä olevien osaamisen kehittämiseen. Avasimme vastikään verkkosivuston, josta löytyy Aallon koko elämänlaajuisen oppimisen palvelutarjonta.

Miksi yritysyhteistyö on Aallolle tärkeää?

Yritysyhteistyö on meille mahdollisuus oppia ja tuoda nopeammin tutkittua tietoa ja osaajia hyödyttämään yhteiskuntaa, rakentamaan kilpailukykyä ja aikaansaamaan muutosta, jolla ratkaistaan kestävän kehityksen ongelmia. Yhteistyö avaa opetukseen uusia näkökulmia ja auttaa meitä ymmärtämään, mitkä ovat keskeisiä tutkimushaasteita tulevaisuudessa.

Pyrimme luomaan pitkäjänteisiä strategisia kumppanuuksia, joihin sisältyy tutkimus- ja opetusyhteistyötä ja työnantajapalveluita. Haluamme mahdollistaa hyviä työpaikkoja opiskelijoille ja tarjota parhaita osaajia yrityksille. Mitä enemmän yritykset ovat mukana Aallon tutkimus- innovaatioekosysteemissä, sitä paremmin löydämme kaikille hyödyllisiä ratkaisuja.

Käynnissä on kolmas yliopistoille suunnattu Sitran vastinrahakampanja. Mikä on lahjoitusten merkitys Aallolle?

Emme olisi tässä tilanteessa ilman lahjoituksia ja aiempia vastinrahakampanjoita. Ne ovat mahdollistaneet yliopiston pitkäjänteisen kehittämisen ja tasoittaneet julkisen rahoituksen yllättäviäkin vaihteluita. Ne ovat mahdollistaneet meille myös kampuksen kehittämisen taloudellisesti kestävästi yritysten, tutkijoiden ja opiskelijoiden kohtaamispaikaksi.

Toivon, että yritykset voisivat olla yhä aktiivisempia lahjoittajia varsinkin nyt, kun julkisen rahoituksen näkymät ovat epävarmoja ja Aallon avainalueet ovat niitä, joilla on eniten pulaa osaamisesta ja osaajista. Lahjoittamalla Aallolle voi vaikuttaa suoraan oman alan kehittymiseen.

Tutustu Aallon strategiaan ja yritysyhteistyöhön:

Strategy key visuals visualising the university key areas, namely research, education, impact, illustration by Anna Muchenikova

Aalto-yliopiston strategia – Rakennamme kestävää tulevaisuutta

Toimintamme perustuu laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen, vaikuttavuuteen sekä yhteisiin arvoihin – vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö. Yliopiston tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Strategiamme
Students walking and working in the basement floor of the Harald Herlin Learning center / photo by Aalto University, Aino Huovio

Yritysyhteistyö

Tutkimusyhteistyö vahvistaa osaamista ja liiketoiminnan kehittämistä. Opintoprojekteissa syntyy uusia tuote- ja palveluideoita. Kampuksemme tarjoaa innostavan toiminta- ja verkostoitumisympäristön.

Lisätietoa:

 Outi Toijala

Outi Toijala

Päällikkö, Yritysyhteistyö
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Logo
Yhteistyö, Mediatiedotteet, Yliopisto Julkaistu:

Pääkaupunkiseudun korkeakouluyhteisö yhdistää voimansa: EveryMoveCounts -kampanja käynnistyy

EveryMoveCounts -kampanjan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta arjen aktiivisuuden myönteisistä vaikutuksista hyvinvoinnille ja toimintakyvylle
Paper packaging prototypes - miura ori technique. Photo: Valeria Azovskay
Yhteistyö Julkaistu:

Monialainen origameihin perustuva tutkimushanke etsii ratkaisuja teollisuuden tarpeisiin

Aallossa on alkamassa matematiikan, insinööritieteiden ja taiteiden aloja kattava yhteishanke, jossa tutkitaan ja kehitetään taittelutekniikkaa teollisuuden tarpeisiin. Hankkeeseen osallistuvat Aallon lisäksi hanketta ohjaava VTT sekä useita yrityksiä metsäteollisuudesta konesuunnitteluun ja kosmetiikkabrändeihin, muun muassa Stora Enso, Metsä Group, Lumene, Mirka, Elomatic, Orfer, Anpap ja Soften. Business Finland myönsi rahoituksen Co-Innovation -yhteishankkeelle.
Yksityiskohta kryostaatista. Kuva: Mikko Raskinen.
Yhteistyö Julkaistu:

Mittava kvanttiteknologian kehityshanke tuo yhteen suomalaisen teollisuuden ja tutkimuksen

Merkittävä uusi tutkimushanke käynnistyi vauhdittamaan suomalaisen kvanttiteknologian edistymistä. VTT:n koordinoima QuTI-hanke kehittää uusia komponentteja, tuotantoratkaisuja ja algoritmeja kvanttiteknologian tarpeisiin. Business Finlandin osittain rahoittamassa QuTI-konsortiossa on mukana yhteensä 12 partneria. Kolmevuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 10 miljoonaa euroa.
Graz University of Technology and Wroclaw University of Science and Technology join the Unite! alliance. In the image photos of the university buildings.
Yhteistyö Julkaistu:

Grazin teknillinen yliopisto ja Wroclawin tiede- ja teknologiayliopisto liittyvät Unite-yliopistoverkostoon

Laajentuessaan seitsemästä jäsenestä yhdeksään Unite! lisää vaikutustaan eurooppalaisella korkeakoulukentällä.