Uutiset

Rehtori Ilkka Niemelä alumneille: Yhdessä olemme muutosvoima

Aalto Alumni Weekend kokosi yhteen yli 700 alumnia oppimaan ja keskustelemaan ratkaisuista kestävän kehityksen haasteisiin.
Ihmisiä Aalto Alumni Weekend 2023 -tapahtumassa
Artikkelin kuvat: Pinja Valja ja Katri Heinämäki.

Aallon vuoden suurin alumnitapahtuma houkutteli yliopiston kampukselle Otaniemeen yli 700 tekniikan, kauppatieteiden ja taiteen ja muotoilun alumnia lauantaina 28.10.

Seitsemällä ohjelmapolulla yli 50 asiantuntijaa kertoi ratkaisuista kestävän kehityksen haasteisiin. Ohjelmapolut tarjosivat tilaisuuden keskustella ja tunnistaa omia mahdollisuuksia vaikuttaa kestävän tulevaisuuden puolesta.

Monen muun alumnin tavoin Padma Srivari tuli tapahtumaan myös verkostoitumaan ja solmimaan uusia tuttavuuksia: ”Aloitin opintoni pandemian aikana ja toisena vuonna osallistuin vaihto-ohjelmaan. Tämä oli tervetullut tilaisuus tavata muita aaltolaisia. Tulin tänne tutustumaan ihmisiin, kuuntelemaan mielenkiintoisia puhujia ja oppimaan heidän edustamistaan yrityksistä.” 

Kyberturvallisuuden ja tekoälyn ohjelmapolkua seuranneet kauppatieteen alumnit Hanna Suoranta ja Sirpa Alhava kiittivät vuolaasti tilaisuuden antia ja kehuivat hyviä esityksiä. ”Mahtavia puhujia! Tavallinenkin ihminen ymmärsi ja pääsi hyvin mukaan puhujien ajatuksiin. Ei tarvinnut tuntea itseään tyhmäksi, vaikka ei ollakaan alan asiantuntijoita”, Suoranta totesi. 

Yli 100 000 alumnia 

Aallon alumneja on jo yli 80 maassa. Rehtori Ilkka Niemelä totesi avauspuheessaan, että Aallon suurin vaikutus yhteiskuntaan syntyy yliopiston kouluttamista ihmisistä.  

”Alumnit ovat tärkeitä vaikuttajia suomalaisessa yhteiskunnassa, yritysmaailmassa ja muissa organisaatioissa. Te voitte valinnoillanne ja päätöksillänne vaikuttaa Suomen ja maailman kestävään tulevaisuuteen – joka päivä. Minkälaisen muutosvoiman saammekaan aikaan, kun yhdistämme voimamme.” 

Koulutus ja tutkimus tiennäyttäjinä 

Tiede- ja kulttuuriministeri, kauppatieteiden alumni Sari Multala valoi puheenvuorossaan uskoa tulevaisuuteen, jota rakennetaan koulutuksen ja tutkimuksen voimalla. 

”Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat tieteeseen ja korkeaan osaamiseen. Valtaosa tämän päivän ja huomisen ongelmista voidaan lopulta ratkaista tieteen ja asiantuntemuksen avulla. Aalto-yliopisto ja koko Otaniemen kampusalue yrityksineen ja toimijoineen ovat globaalisti johtavia toimijoita monien näiden ongelmien ratkaisemisessa.” 

Multala kannusti myös yrityksiä panostamaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotta hallituksen tavoite nostaa T&K-rahoituksen osuus neljään prosenttiin Suomen bruttokansantuotteesta toteutuisi. ”Koko hallituskauden aikana julkinen T&K-rahoitus kasvaa miljardilla eurolla. Pelkästään julkisella rahoituksella emme kuitenkaan tavoitetta saavuta. Yksityisten investointien on kasvettava merkittävästi.” 

Multala kiitti Aaltoa tiiviistä yhteistyöstä yritysten kanssa. ”Aalto on Suomen kärkeä siinä, miten yhteistyötä tehdään paitsi tieteenalarajat ylittäen, myös yliopiston ja yritysmaailman välillä.” 

Painottaessaan koulutuksen merkitystä Multala nosti esiin tohtorikoulutettujen tarpeen työmarkkinoilla. ”Tarvitsemme yhä enemmän myös omien alojensa huippuja, tutkijakoulutuksen saaneita ihmisiä. Tohtorien kysyntä työmarkkinoilla kasvaa ja tekemämme T&K-politiikka lisännee sitä entisestään. Tohtorien osaamista kannattaa hyödyntää ennakkoluulottomasti.”

Kemian tekniikan alumnit Eeva Viinikka ja Outi Virtanen

Virkistäviä näkökulmia

Kemian tekniikan alumnit Eeva Viinikka ja Outi Virtanen luonnehtivat tapahtumaa energisoivaksi ja vaikuttavaksi. He pitivät muun muassa Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujalan puheenvuorosta, joka oli yksi Vihreän siirtymän ohjelmapolun esityksistä. ”Usein puhutaan globaalista näkökulmasta, joten paikallisen näkökulman ja ratkaisumallin esille tuominen oli todella virkistävää ja ilahduttavaa”, Viinikka totesi. 

Pitkäjänteistä yhteistyötä 

Ison muutosmatkan kestävän kehityksen tiellä tehneen yrityksen näkökulman päivän aiheeseen toi Nesteen tutkimus- ja kehitysjohtaja, tekniikan tohtori Petri Lehmus. Hän on jo kolmannen polven kemian tekniikan alumni.  

”Ihmiskunta on aiemminkin onnistunut kehittämään ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, joten uskon, että pystymme siihen edelleen. Vihreään energiaan siirtyminen etenee, mutta se vie aikaa ja sillä on hintalappu. There are no silver bullets, vaan tarvitaan monia erityyppisiä ratkaisuja, ja toteutuakseen investointien täytyy olla kannattavia”, Lehmus sanoi.

Neste on tehnyt pitkään tutkimusyhteistyötä Aallon kanssa. Yhteistyön uusin hedelmä on Digifuels-projekti, jossa on luotu maailman edistyksellisin virtuaalinen työkalu, jonka avulla voidaan ymmärtää paremmin, miten uudentyyppisistä syötteistä tulevat polttoaineen komponentit vaikuttavat oktaanilukuun.

Neste on myös merkittävä Aallon alumnien työllistäjä. Tällä hetkelläkin Nesteen työntekijöistä yli 600 on Aallon alumneja. 

Teknologiaa, inhimillisyyttä ja radikaalia luovuutta 

Kansanedustaja Atte Harjanne lähestyi päivän teemaa kahdesta näkökulmasta: tarvitsemme sekä teknologisia ratkaisuja että inhimillistä näkökulmaa, miten pidämme kaikki mukana kestävän kehityksen tiellä.

”Toisaalta on tärkeää luoda kiireellisyyden tuntua ja toisaalta ihmisten on koettava, että tämä on reilua kaikille. Lisäksi tarvitsemme radikaalia luovuutta, jotta teknologiset ratkaisut voidaan skaalata globaaliin mittakaavaan. Siinä Aalto on paikkana keskeinen. Täällä on osaamista, ajattelua ja luovuutta, joilla saadaan aikaan ratkaisuja maailman parhaaksi.” 

Radikaalin luovuuden merkitystä pohtivat myös Aallolle Radical Creatives -elokuvan ohjannut Emilia Hernesniemi ja elokuvan tuottaja Milla Kokko. Heidän mielestään radikaalissa luovuudessa on kyse vallitsevan asiantilan tai järjestelmän, niin sanotun paradigman, haastamisesta. “Kestävä tulevaisuus edellyttää ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan tehosta olemassa olevaa, vaan muovaavat uusiksi sitä, mitä pidämme edes mahdollisena”, Kokko sanoi. 

Hernesniemi painotti, että meissä jokaisessa on luovuutta, ja että luovuus on keskeinen ominaisuus myös kestävän tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa.

Vuoden alumnit

Aallon kuuden korkeakoulun ja Aalto University Executive Educationin vuoden alumnit esiteltiin Alumni Weekendissä 2023.

Tutustu vuoden alumneihin
Red-haired woman standing outside of Aalto University Töölö building in Helsinki, surrounded by trees and grass. A bus and tram on the background.

Alumneille

Alumnina olet osa Aalto-yhteisöä. Tervetuloa mukaan kehittymään, osallistumaan ja verkostoitumaan!

Lue lisää
Graduation Party 2022
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Yliopiston lukuvuoden avajaistilaisuus 3.9.2023. Kuva: Mikko Raskinen
Yhteistyö Julkaistu:

Alumni, ovatko yhteystietosi ajan tasalla?

Kesällä 2024 Aalto-yliopisto toteuttaa tekstiviestikampanjan, jossa pyydetään alumneja päivittämään yhteystietonsa.
Event poster with a young researcher looking down with lighst and code reflected around her.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Unite! Research Week 14.-18.lokakuussa, Grenoble-Autrans

Verkostoitumistapahtuma tohtoriopiskelijoille Unite!-verkoston yliopistoista.
Kampus, Yhteistyö, Yliopisto Julkaistu:

HR palvelupisteen kesätauko ja uudet aukioloajat 6.8.2024 alkaen

HR palvelupiste on kesätauolla 28.6 - 5.8.2024. Uudet aukioloajat 6.8.2024 alkaen ovat tiistai - torstai klo 12.00 - 15.00. Huom! aukioloajat muuttuvat 6.8.2024 alkaen.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.