Uutiset

Osallistavaa eurooppalaista opiskelijaliikkuvuutta suunnitellaan Unite!-yliopistoverkoston IDEM-hankkeessa

Uuden Erasmus+ projektin tavoitteena on varmistaa ja helpottaa esimerkiksi vammaisten, pakolaistaustaisten ja ensimmäisen sukupolven opiskelijoiden täysimääräistä osallistumista kaikkiin Unite-yliopistojen välisiin vaihto- ja liikkuvuusohjelmiin.
.

IDEM-projekti pyrkii kehittämään konkreettisia ratkaisuja seuraavan kolmen vuoden aikana tarjotakseen mahdollisimman monelle opiskelijalle mahdollisuuden osallistua Uniten välisiin vaihto- ja liikkuvuusohjelmiin. IDEM-projektin lyhenne tulee sanoista - Inclusion, Diversity, Equity in Mobility eli osallisuus, monimuotoisuus ja tasa-arvo liikkuvuudessa.  

Monet opiskelijat ovat edelleen aliedustettuina perinteisissä fyysisen liikkuvuuden ohjelmissa, kuten Erasmus+:ssa. Harkitessaan opiskeluja ulkomailla he kohtaavat hyvin usein rakenteellisia rajoitteita, jotka vaikeuttavat vaihdon toteutumista, ja siksi monet näistä opiskelijoista eivät edes harkitse liikkuvuusohjelmiin osallistumista.

Ensimmäisessä kokouksessaan maaliskuussa 2022 IDEM-tiimi suunnitteli tulevaa henkilökunnan koulutusta ja määritteli metodologiaa sekä pilottiliikkuvuusohjelmien järjestämistä. Kahdessa pilottihankkeessa keskitytään opiskelijoihin, joille saavutettavuus on esteenä vaihdolle tai liikkuvuudelle. Näiden epäkohtien purkaminen on myös uuden Erasmus + -ohjelman prioriteetti. Aalto-yliopisto ja TU Darmstadt keskittyvät luomaan vaihtoehtoja ja tukitoimintoja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden täysipainoisen osallistumisen liikkuvuuteen ja vaihtoon huomioiden esim. vamman tai muutoin terveyden ylläpitämiseen liittyvät tekijät. INP Grenoble yhdessä Barcelona Tech:n ja ULissabonin kanssa keskittyy puolestaan mahdollistamaan sellaisen opiskelijaryhmän liikkuvuutta ja vaihtoa, joiden haasteena ovat muun muassa kulttuurieroista johtuvat tai sosioekonomiset esteet. Pilottien on suunniteltu alkavan kesällä 2023.

TU Darmstadtin kansainvälisten opiskelijapalveluiden ja pakolaistaustaisten opiskelijoiden integraatioyksikön johtajan Benedetta Gennaron mukaan pilotit tarjoavat konkreettista apua muille eurooppalaisille yliopistoille sellaisten joustavampien liikkuvuusohjelmien kehitykseen, jotka tunnistavat yksilölliset erot ja vastaavat näiden ryhmien erityistarpeisiin.

IDEM-projekti

Projektia koordinoi TU Darmstadt yhteistyössä INP-UGA Grenoblen (Ranska), Aalto-yliopiston (Suomi), Barcelona Tech:n (Espanja) ja ULisbonin (Portugali) kanssa. Hanke yksinkertaistaa nykyisten vaihtojärjestelmien byrokratiaa ja tekee niistä ketterämpiä ja suuntautuneempia lyhyt- ja pitkäaikaiseen vaihtoon ja liikkuvuuteen sekä osittain fyysisenä, osittain virtuaalisena toteutettaviin vaihtoehtoihin.   

Yliopistojen henkilökunnalle suunnitellaan koulutusta työkaluista, joiden avulla kaikkien yllä olevien opiskelijaryhmien tarpeet voidaan huomioida, jotta kaikille voidaan mahdollistaa yhdenvertainen ja saavutettava vaihto-opiskelu ja liikkuvuus.   

Suunnitteilla on myös yhteistyötilaisuuksia, joissa edistetään keskusteluja ja pohdintoja monimuotoisuudesta, osallisuudesta ja tasa-arvosta Euroopan korkeakoulujärjestelmässä. Monimuotoisuus, osallisuus ja tasa-arvo muodostavat perustan yliopistoyhteisön rakentamiselle, joka edistää keskinäistä kunnioitusta ja kaikkien opiskelijoiden voimaantumista. Yheistyötilaisuudet edistävät avointa keskustelua, jossa aidosti opimme toisiltamme demokraattisten elin-, oppimis- ja työolojen luomisesta eurooppalaisiin yliopistoihin.

Koulutukset ja keskustelut auttavat myös sellaisen työkalupakin suunnittelussa, jonka avulla korkeakoulut tunnistavat ja sisällyttävät monimuotoisuuden ja osallisuuden eri ulottuvuuksia strategioidensa suunnitteluun.

Lisätietoja

IDEM-kontaktihenkilö Aalto-yliopistossa on Anna Mäkilä, joka antaa mielellään lisätietoja hankkeesta. 

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Hands touching the surface of the rippling water.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Sustainability Science Days 2023: Esitelmäkutsu

Esitelmäkutsu SSD 2023 konferenssiin on nyt avoinna!
Risteilyalus Meyer Turun telakan edustalla.
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

FITechin Turku-hanke päättyi – osaamisen taso nousi ja yliopistojen välinen yhteistyö lisääntyi

Hankkeessa järjestettiin 609 kurssia ja rekisteröitiin yli 20 200 kurssiosallistumista.
SemiSummer2023 Kampanja banneri
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Puolijohdealan kesätyöpaikkoja avoinna tutkimusryhmissä

Puolijohdealan kasvu ja sen investoinnit Suomessa lisäävät myös osaajien tarvetta. Neljän puolijohdealan yrityksen Picosun, an Applied Materials Companyn, Okmeticin, Muratan ja KYOCERA Tikitin lahjoituksen turvin Aalto-yliopisto tarjoaa mielenkiintoisia kesätyöpaikkoja Sähkötekniikan ja Kemian tekniikan korkeakouluissa kesällä 2023. Semi-Summer 2023 -ohjelman kesätyöpaikat tarjoavat mahdollisuuden kartuttaa osaamista, jota tarvitaan kasvavalla ja kansainvälisellä alalla.
Venla Kaislo Sähkötekniikan päivä -tapahtumassa. Kuva: Filmbutik.
Opinnot Julkaistu:

Opiskelija Venla Kaislo: Odotan innolla kaikkea siistiä, mitä pääsen tulevaisuudessa tekemään

Bioinformaatioteknologiaa ensimmäistä vuotta opiskeleva Venla on ollut yllättynyt siitä, kuinka aktiivinen opiskelijaelämä Aalto-yliopistossa on.