Uutiset

Miltä näyttää moderni kiinteistökehitys?

Kiinteistökehityksen kurssilla käytössä ollut karttapohjainen CHAOS-työkalu mahdollistaa helposti pääsyn laajoihin tietomääriin, joiden pohjalta kiinteistöjen kehityssuunnitelmia luodaan.
Presentation of project work at Real Estate Development course
Rickard Lindroos ja Ida Ekman esittelemässä kiinteistökehitysprojektia
CHAOS tool dashboard
CHAOS -työkalun näkymä

Kiinteistötalouden maisteriohjelman kiinteistökehityksen kurssilla perehdytään aiheeseen case-harjoituksen kautta, jossa olemassa olevalle vanhalle kiinteistölle luodaan ryhmittäin realistinen kehityssuunnitelma. Tämän vuoden case-harjoituksen kohteena oli Vantaan Rajatorpan ostoskeskus, jonka kehityssuunnitelman tekemiseen oli käytössä uusi työkalu.

”Tänä vuonna kurssilla uutena asiana oli modernin analytiikka-alustan tarjoaminen opiskelijoiden käyttöön. Tämä toteutettiin yhteistyössä CHAOS Architects nimisen yrityksen kanssa hyödyntäen heidän ohjelmistoaan.”, Tohtoriopiskelija Antti Seppälä kertoo.

Alun perin yhteistyöajatus CHAOKSEN kanssa lähti ajatuksesta saada kiinteistökehityksen kurssille nykyaikainenja helppokäyttöinen työkalu opiskelijoiden käyttöön.

”CHAOS-työkalu tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää case-harjoituksessaan kattavaa tietomäärää mm. analysoitavan alueen kiinteistömarkkinoiden, väestöön, työpaikkoihin, olemassa oleviin kiinteistöihin ja palveluihin sekä liikenneyhteyksiin liittyen. Vastaavaa tietoa on vaikea koota maksuttomista lähteistä, joten työkalun kautta opiskelijoille tarjoutui mahdollisuus syventää harjoitustyönsä analyysia ja ehdotustensa perusteluita faktoilla.”, Antti Seppälä jatkaa.

Laajan tietovarastonsa lisäksi CHAOS-työkalun hyötynä koettiin myös sen helppokäyttöisyys.

”CHAOS-työkalu oli helppokäyttöinen ja hyvä työkalu kiinteistömarkkinoiden analysoimiseen. Käytimme ohjelmaa tutustuaksemme projektin kohdealueeseen ja kiinteistömarkkinaan. Projektissamme piti selvittää alueen nykytilanne ja tarvittavat tiedot sai haettua CHAOS-työkalun kautta esim. väestön lukumäärä, jakauma ja koulutustausta.”, kommentoi kurssin opiskelija Ida Ekman, joka opiskelee ensimmäistä vuottaan kiinteistötalouden maisteriohjelmassa.

”Työkaluna CHAOS on karttapohjainen ja intuitiivinen käyttää, mikä on osaltaan johtanut sen yleistymiseen myös alan yritysten käytössä. Kurssille arvokkaaksi nähtiin myös opiskelijoiden työelämävalmiuksien kasvattaminen tältä osin.”, Antti Seppälä kertoo.

Kestävä kehitys tulee olemaan avainroolissa kiinteistökehityksessä

Osana kurssin case-projektia kiinteistön kehityssuunnitelmassa tuli ottaa huomioon kestävä kehitys.

”Kestävä kehitys kiinteistökehityksissä tulee tällä hetkellä ottaa huomioon niin, että kiinteistökehityshankkeet tukevat sosiaalista, ekonomista ja ympäristöystävällistä tulevaisuutta. Rakentaminen kuluttaa luonnonvarjoa, joten tulee pohtia, onko mahdollista kierrättää, uudelleenkäyttää tai hyödyntää materiaaleja muualta tai vanhasta rakennuksesta.”, Ida Ekman kertoo.

Tulevaisuudessa kestävän kehityksen rooli kiinteistökehityksessä tulee kasvamaan.

”Kestävä kehitys tulee olemaan iso osa tulevaisuuden kiinteistökehitystä. Kiinteistökehittämisessä yleinen ympäristövastuu tulee ohjaamaan investointipäätöksiä, jonka kautta myös kehittämispäätöksiä. Tulevaisuudessa menestyksekkään kiinteistökehityshankkeen tulee olla turvallinen, vähähiilinen, älykäs sekä edistää sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien hyötyjen toteuttamista.” Ida Ekman jatkaa.

Kestävä kehitys kiinnostaa Ida Ekmania myös tulevaisuuden uran kannalta. Hän on suunnitellut suuntaavansa valmistuttuaan työskentelemään kiinteistöinvestointien pariin kestävän kehityksen näkökulmasta. Parasta kiinteistötalouden opiskelussa Ida Ekmanin mielestä onkin alan monipuolisuus, joka antaa mahdollisuuden opintojen jälkeen suuntautua alalle oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.

Lue lisää kiinteistötalouden maisteriohjelmasta

Students in a lecture hall

Real Estate Economics, Master of Science (Technology)

Valtaosa vuotuisista globaaleista investoinneista kohdistuu kiinteistöihin ja suurin osa kansallisvarallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Kaupungistumien kiihdyttää rakentamista ja synnyttää kasvavaa tarvetta kiinteistötalouden asiantuntijoille. Kiinteistötalouden maisteriohjelma sopii sinulle, jos haluat työskennellä kiinteistömarkkinoihin, kiinteistösijoittamiseen tai kiinteistöjen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Kiinteistötalouden maisteriohjelmasta saat kattavat tiedot ja taidot, joita tarvitaan kiinteistöjen koko elinkaaren hallintaan.

Koulutustarjonta
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Insinööritieteiden korkeakoulun opetuksen varadekaani Jani Romanoff. Kuva: Joonas Lehtovaara / Aalto-yliopisto
Nimitykset Julkaistu:

Jani Romanoff jatkaa opetuksen varadekaanina Insinööritieteiden korkeakoulussa

Romanoff on ansioitunut opettaja ja opetuksen kehittäjä, joka nauttii työssään systeemisten ratkaisujen löytämisestä yhdessä muiden kanssa.
Summer School students chatting during a networking event in Helsinki
Opinnot Julkaistu:

Aalto-yliopiston kesäkoulu sai ennätykselliset 803 hakemusta vuoden 2024 kesäkursseille

Aalto-yliopiston kesäkoulun hakuaika kesän 2024 kursseille päättyi toukokuun lopussa.
Tiny plant with text aside Unite! Seed Fund 2024
Palkinnot ja tunnustukset, Yhteistyö Julkaistu:

Unite! Seed Fund 2024: Aalto mukana 13 rahoitusta saaneessa hakemuksessa

Unite! Seed Fund -rahaston tavoitteena on kannustaa ja tukea opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyöhankkeita.
A group of students and mentors visiting Murata office.
Yhteistyö Julkaistu:

Murata mentoroi kansainvälisiä opiskelijoita International Talent -ohjelmassa

Aalto-yliopiston International Talent -ohjelma tuo yhteen kansainvälisiä opiskelijoita ja yrityksiä. Murata on ollut mukana vuodesta 2021 ja mentoroinut jo yli 60 opiskelijaa.