Uutiset

Mentorointi: oppia ja inspiraatiota

Mentorit ja mentoroitavat kertovat kokemuksistaan.
Yhteiskuvassa Khanh Vu ja Junhui Wang seisomassa rinnakkain, taustalla valkoinen seinä. Junhui Wang nojaa kevyesti Khan Vuta vasten kädet tämän hartioilla.
Khanh Vu ja Junhui Wang. Kuva: Aleksi Poutanen.

Yliopisto-opiskelu merkitsee monille aikaa, jolloin tutkitaan omia kykyjä ja pohditaan tulevaisuutta. Kun opiskelijat Aalto-yliopistossa miettivät tulevia mahdollisuuksia ja haasteitaan, he voivat saada tuekseen mentorin, työelämässä jo toimivan kannustajan. 

Mentoroinnilla tarkoitetaan tavoitteellista ja vastavuoroista vuorovaikutussuhdetta, jossa jaetaan kokemuksia, näkemyksiä ja osaamista. Vaikka mentorointi tähtää ensisijaisesti mentoroitavan kehittymiseen, myös mentori oppii ja hyötyy mentoroinnista.

Aallon mentorointiohjelma tarjoaa henkilökohtaista mentorointia, kun taas uudempi Aalto International Talent Programme (AITP) tarjoaa ryhmämentorointia kansainvälisille opiskelijoille. Kysyimme kummastakin ohjelmasta yhdeltä mentorilta ja mentoroitavalta heidän kokemuksistaan ja siitä, miten ohjelma on auttanut heitä eteenpäin.

Omaa tietä löytämässä 

Khanh Vu, valmistunut hiljattain Kauppakorkeakoulun Management and International Business -maisteriohjelmasta, aktori Aallon mentorointiohjelmassa: 

”Opintojeni alussa en tiennyt, millaista uraa haluaisin, joten tarvitsin ihmisen, jonka kanssa keskustella asiasta. Etsin kansainvälistä mentoria, jolla olisi samanlainen tausta kuin itselläni, joka olisi tullut Suomeen ja työskentelisi samalla alalla. Halusin kuulla hänen tarinansa ja miten hän on päätynyt valintoihinsa, ei pelkästään ammatillisesti vaan myös henkilökohtaisessa elämässä.

Keskustelut ja tapaamiset mentorin kanssa saivat tuntemaan, että minulla on kumppani, jonka kanssa voin jakaa asioita. Tietenkin teen niin myös ystävien kanssa, mutta uran osalta ystäväni ovat samassa vaiheessa kuin minäkin. Mentorin kanssa oli enemmän juteltavaa aiheesta.

Kun keskustelimme siitä, mikä elämässä on tärkeää, me molemmat mainitsimme ystävät ja perheen. Oivalsimme, että ammatillisia tai uratavoitteita tulee aina verrata siihen, mikä elämässä on tärkeää ajan mittaan.

Aiemmin harkitsin aina pitkään, ennen kuin ryhdyin toimeen, ja pohdin vaihtoehtoja ehkä liikaakin. Mentoroinnin myötä minulla on enemmän rohkeutta tehdä asioita, joita todella haluan.” 

Kakkoskuskina

Junhui Wang, Head of Integrations, Outokumpu Oyj, 
kolmatta kertaa mentorina: 

”Lähdin mukaan mentorointiohjelmaan, koska opiskellessani vuosia sitten olin mentoroitavana itse. Minulla oli silloin erittäin inspiroiva mentori, jolta sain paljon apua. Pidämme edelleen yhteyttä ja tapaammekin silloin tällöin. Haluan mentorina välittää avuliaisuuden henkeä eteenpäin ja jakaa omia kokemuksiani parhaan kykyni mukaan.

Aloittaessani mentorointia sanon mentoroitavalle olevani hänen kakkoskuskinsa, kun varsinaisesti ohjaimissa on hän. Aluksi vain kuuntelen saadakseni kuvan siitä, mitä mentoroitava haluaa ja mistä hän on kiinnostunut. Jos opiskelija ei tiedä sitä vielä itsekään, kysyn mistä hän ei pidä. Muistutan myös, että tapani työskennellä juontuu omasta historiastani. Se ei kuitenkaan ole ainoa tapa eikä välttämättä sovi jokaiselle.

Yritän esittää olennaisia kysymyksiä ja antaa mentoroitavan johtaa keskustelua, olipa kyse ammatillisesta kehittymisestä tai jostain henkilökohtaisemmasta. Eräällä mentoroitavallani oli elämässään henkilökohtaisia haasteita, ja hän tunsi itsensä masentuneeksi. Jossain vaiheessa panin kuitenkin merkille muutoksen: hänen silmiinsä oli syttynyt uudenlainen pilke. Hän kertoi, että mentorointitapani ja käyttämäni kieli olivat auttaneet häntä ja antaneet hänelle tukea. Olin helpottunut ja iloinen siitä, että olin osannut auttaa ja sain nähdä hänessä tapahtuneen muutoksen. Tuo hetki todella kosketti minua. Tunsin tehneeni jotain oikein.”

Matti Aksela kuvattuna siten, että suorakaiteen muotoinen valkoinen valo osuu hänen kasvoihinsa, tausta on tumma, sinisävyinen.
Matti Aksela. Kuva: Aleksi Poutanen.

Tilaisuus oppia

Matti Aksela, tekniikan tohtori, VP, Services, WithSecure Oyj,
International Talent -mentori kolmatta kertaa: 

”Kun itse opiskelin Teknillisessä korkeakoulussa (nykyisin Aalto-yliopisto) yksi hienoimpia asioita oli päästä näkemään, millaista elämä on valmistumisen jälkeen. Yhteydet yritysten edustajiin olivat äärimmäisen arvokkaita, vaikkei tilaisuuksia tarjoutunutkaan kovin usein. 

Kansainvälisten opiskelijoiden mentorointiohjelma puoltaa paikkansa jo siksi, että meidän on saatava houkuteltua terävimmät ihmiset Suomeen ja sijoittumaan parhaalla mahdollisella tavalla työelämään. Monimuotoisuus on minulle tärkeää ja haluan auttaa heitä, jotka eivät ole Suomesta kotoisin tai tunne suomalaista työkulttuuria. Ohjelmassa voin keskustella eri taustaisten opiskelijoiden kanssa ja tarkastella asioita heidän näkökulmastaan.

Minulle on ilo auttaa opiskelijoita ja tarjota heille mahdollisuuksia, joita itse opiskellessani kaipasin eli tilaisuutta tavata ihmisiä, joilla on kokemusta, ja esittää heille kysymyksiä.

Mentorointi on myös hyvä tapa harjoitella vuorovaikutustaitoja. Kun koetan selittää jotain asiaa toiselle ymmärrettävästi ja selkeästi, opin itsekin ymmärtämään sitä paremmin. Voidakseni jakaa jotain, minun täytyy ensin jäsentää asia omassa päässä ja välittää se sitten niin, että muutkin ymmärtävät. 

Ohjelma merkitsee minulle jatkuvaa oppimista ja tilaisuutta antaa oma panos Aalto-yhteisölle sekä tutustua lahjakkaisiin opiskelijoihin.”

Ulviyya Quliyeva kuvattuna sinivihreää taustaa vasten siten, että hänen kasvoilleen osuu kirkas suorakaiteen muotoinen valkoinen valokeila.
Ulviyya Quliyeva. Kuva: Aleksi Poutanen.

Käytännön sovellusta elämään

Ulviyya Quliyeva, väitöskirjatutkija, Sähkötekniikan korkeakoulu, 
AITP-mentoroitava: 

”Olen aikeissa siirtyä yritysmaailmaantohtorintutkintoni jälkeen, joten International Talent -ohjelma avasi minulle mainion mahdollisuuden keskustella työelämässä jo toimivien insinöörien ja HR-ammattilaisten kanssa. Haluaisin työskennellä sellaisten asioiden parissa, jotka päätyvät oikeasti käytäntöön, mutta en tiennyt, millaisia taitoja siihen tarvitaan. 

Koska keskityn väitöskirjaa tehdessä vain tiettyyn tutkimusalueeseen, ymmärsin, että minun pitää vielä kehittää osaamistani tietyillä osa-alueilla päästäkseni haluamaani työhön. Suoritan parhaillaan lisäkursseja täydentääkseni osaamistani niin, että se vastaisi itseäni kiinnostavien yritysten tarpeita.

Mentoroinnin ilmapiiri oli mukavan rento. Saimme kysellä niin paljon kuin halusimme - ja niin me tosiaan teimme.

Mentoroinnista oli minulle kansainvälisenä opiskelijana erityistä hyötyä, sillä sen myötä oivalsin, miten tärkeää verkostoituminen on. Se oli eräänlainen käännekohta, ja olen nyt alkanut käydä erilaisissa tapahtumissa ja tutustunut eri yrityksissä työskenteleviin ihmisiin sen sijaan, että olisin jäänyt ulkopuoliseksi ja vaille ammatillisia kontakteja Suomessa.

Koska minulla ei ole kovin paljon kokemusta yrityksistä, mentorointiohjelmaan osallistuminen oli tärkeää. Nyt olen varma, että haluan siirtyä juuri yritysmaailmaan.”

  • Aallon mentorointiohjelma käynnistyi vuonna 2012, mutta sitä olivat edeltäneet vastaavat ohjelmat Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Teknillisessä korkeakoulussa. Ohjelma tuo työelämän asiantuntijat ja Aallon maisteriopiskelijat yhteen. Ohjelma on myös monikulttuurinen ja kansainvälinen, meneillään olevan ohjelman osallistujissa on 54 kansallisuutta. Tähän mennessä ohjelmassa on ollut kaikkiaan 1 556 mentorointiparia. 

    ”Mentorointi voi edistää opiskelijan työllistymistä, mutta se ei ole ohjelman tavoite. Tarkoituksena on auttaa opiskelijoita kehittämään työelämävalmiuksiaan ja laajentamaan näköalojaan. Ohjelma myös tarjoaa alumneille luontevan tavan pitää yllä yhteyttä yliopistoon ja jakaa kokemustaan entiselle opinahjolleen. Lisäksi se on oppimiskokemus myös mentorille itselleen”, sanoo Kaisa Hölttä, joka vastasi ohjelmasta maaliskuuhun 2023 saakka.

  • Aalto International Talent -ohjelma käynnistyi vuonna 2020. Ohjelmassa on ollut mukana yli 500 maisteri- ja tohtoritason opiskelijaa sekä mentoreita 26 eri yrityksestä. Ohjelman arvostuksesta kertoo, että monet yritykset ovat osallistuneet siihen useampana vuonna. 

    ”Tarkoituksemme on perehdyttää opiskelijoita suomalaiseen työelämään ja -kulttuuriin ja auttaa heitä tutustumaan yrityksiin ja kehittämään verkostojaan. Tavoitteemme on rohkaista opiskelijoita jäämään Suomeen ja mahdollistaa pitkäjänteinen urakehitys täällä”, kertoo ohjelmapäällikkö Kaisa Paasivirta.

Artikkeli on julkaistu Aalto University Magazinen numerossa 32 huhtikuussa 2023.

Lue lisää mentorointiohjelmista

Mentoring helps you to find your path

Mentorointiohjelma opiskelijoille ja alumneille

Aalto-yliopiston mentorointiohjelmassa opiskelijat muotoilevat uraansa työelämässä toimivien mentorien tuella.

Career Design Lab
Reetta Strengell

"Mentorointi on inspiroivaa ja hauskaa" - Aalto International Talent -ohjelma tarjoaa mielekkään tavan tukea kansainvälisiä opiskelijoita

Tänä vuonna ryhmämentorointiohjelma toi yhteen yli 180 kansainvälistä opiskelijaa ja 17 yritystä.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
Jar full of coins representing Unite! Seed Fund.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Hae Unite!-yliopistoallianssin siemenrahaa opetusyhteistyön edistämiseksi

Siemenrahalla edistetään vaihto-opintokokonaisuuksien luomista Unite-yliopistojen välillä. Allianssiin kuuluu Aallon lisäksi kahdeksan muuta eurooppalaista yliopistoa.
Sophie Belanger on the left and Ferdinand Keil on the right sitting on a sofa  and chatting
Yhteistyö Julkaistu:

Erasmus Staff Training: Syväsukellus yhteisohjelmiin ja hyvinvointiin yliopistossa

Yli 30 osallistujaa 17 yliopistosta kokoontui kesäkuun alussa Aalto-yliopiston kampukselle Erasmus Staff Training Days -tapahtumaan.
Aalto-yliopisto Junior teknologiatyöpaja
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Automaatiosäätiöltä lahjoitus Aalto-yliopisto Juniorille

Automaatiosäätiö lahjoittaa 20 000 euroa Aalto-yliopisto Juniorille. Lahjoitus kohdennetaan virtuaalilasien ja robotiikan hankintaan.