Uutiset

Markkinoinnin professori Henrikki Tikkanen väitteli nyt taloushistoriasta

Tikkasen tohtoriopinnot Jyväskylän yliopistossa keskittyivät organisaatio- ja laivastohistoriaan.
tohtorinhattuja
Professori Henrikki Tikkanen väitteli tällä kertaa filosofian tohtoriksi.

Kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen A. I. Virtanen -professori Henrikki Tikkanen on pitkäaikaisena harrastuksenaan tehnyt toiset tohtoriopinnot ja väitellyt toista kertaa tohtoriksi. Tällä kertaa hän opiskeli taloushistoriaa, erityisesti organisaatio- ja laivastohistoriaa, Jyväskylän yliopistossa, jonka humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa hän väitteli filosofian tohtoriksi 25.9.2020.

KTT, KTM Henrikki Tikkasen tuoreen taloushistorian väitöskirjan nimi on "Strategic Leadership and Organizational Transformation  A Leadership History of the British Royal Navy during the ‘Fisher Era’ 19041919". Vastaväittäjänä toimi professori Mairi Maclean (University of Bath) ja kustoksena professori Jari Ojala (Jyväskylän yliopisto).

Professori Henrikki Tikkanen tutkii väitöskirjassaan sitä, miten organisaation johdossa oleva regiimi eli kulloinkin keskeisten vallassa olevien toimijoiden ydinjoukko vaikuttaa organisaationsa kykyyn oppia ja viedä läpi merkittäviä strategisia organisaatiomuutoksia.

Tutkimus soveltaa keskeisiä johtajuusteoreettisia käsitteitä Britannian kuninkaallisen laivaston strategisen johtajuuden tarkastelemiseen aikajaksolla 1904–1919. Tätä ajanjaksoa on totuttu kutsumaan ’Fisherin aikakaudeksi’, jolla viitataan laivastoamiraali Sir John Arbuthnot Fisheriin (1841–1920). Fisher oli kymmenen vuotta ennen ensimmäisen maailmansodan puhkeamista alkaneen merkittävän teknologisen ja kulttuurisen organisaatiomuutoksen pääarkkitehti ja aloittaja.

Kuninkaallinen laivasto jatkoi tätä organisaatiomuutosta ensimmäisen maailmansodan aikana opetellessaan taistelemaan sellaisilla uusilla teknologiasovelluksilla, kuten Dreadnought-tyypin taistelulaivojen ja taisteluristeilijöiden pitkän kantaman tykit, sukellusveneet, torpedot tai merimiinat.

”Yleisesti tutkimus osoittaa, että strategisen johtajuuden laatu ja ylimmän johdon kyky ohjata organisaationsa suuntaa ja oppimista vaihteli voimakkaasti eri First Lord – First Sea Lord -johtajakaksikoiden ja heidän regiimiensä välillä riippumatta siitä, oliko organisaatio sodassa vai ei. Kuninkaallisen laivaston tuolloinen organisaatioarkkitehtuuri ei myöskään taannut riittävän tehokasta ja toimivaa hallintarakennetta mittavan organisaatiomuutoksen läpiviennille, vaan johtajien oli käytettävä avainhenkilöihin ja keskeisiin eteenpäin vietäviin erityiskysymyksiin perustuvaa epämuodollisempaa toimintamallia”, Henrikki Tikkanen kertoo.

Talous- ja liiketoimintahistorian tutkimus kiinnostaa Kauppakorkeakoulussa

Henrikki Tikkanen kertoo saaneensa ajatuksen talous- ja organisaatiohistorian opinnoista Jyväskylässä mm. siitä, että Kauppakorkeakoulussa ei ole yli 15 vuoteen ollut talous- tai liiketoimintahistorian professuuria, vaikkakin kiinnostusta alueen tutkimukseen on yli oppiainerajojen. Kauppakorkeakoulun professoreiden ja tutkijoiden kesken on käyty aiheesta monet keskustelut. Laivastohistoria ja organisaatiohistoria yleisesti (mm. Nokian historia tai toimialahistoriat) ovat Tikkaselle pitkäaikaisia kiinnostuksen kohteita.

Henrikki Tikkanen on työskennellyt jo Aalto-yliopiston edeltäjäkorkeakouluissa: ensin Teknillisessä korkeakoulussa tuotantotalouden osaston professorina 2001–2004 ja sitten Helsingin kauppakorkeakoulussa vuodesta 2004 alkaen liiketaloustieteen/markkinoinnin professorina. Vuonna 2017 hänet nimitettiin toiseksi kuluttajatutkimuksen A. I. Virtanen -professoriksi John Schoutenin siirryttyä Kanadaan. Tikkasen tutkimusalueita ovat strateginen markkinointi ja johtaminen, toimialadynamiikka sekä organisaatiohistoria, ja hänen artikkeleitaan on julkaistu näiden aihealueiden johtavissa tiedelehdissä, kuten Journal of Marketing ja Strategic Management Journal. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

students and a book shelf
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Välillisten verojen rooli kasvaa globaalisti

Välillisten verojen tarkoitus on paitsi fiskaalinen eli varojen kerääminen valtion kassaan, myös kulutuksen ohjaaminen halutulla tavalla joko keppiä tai porkkanaa käyttäen.
Professori Monika Österberg.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Professori Monika Österbergin tiimille Vaikuttavuussäätiön rahoitus biopohjaisten pakkausmateriaalien kehittämiseen

Kemian tekniikan korkeakoulun professori Monika Österbergin tiimin saamassa rahoituksessa Aalto-yliopisto ja Kemira tutkivat mahdollisuuksia kehittää täysin biopohjaisia pakkausmateriaaleja ja vähentää näin muovin käyttöä pakkausteollisuudessa.
designtalks_banner.jpg
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

DesignTalks valottaa hyvän muotoilun merkitystä ja sen hyötyjä meille kaikille

Kaikki DesignTalks -tallenteet nyt koottuna samaan paikkaan – keskustelut tarjoavat kaikille mahdollisuuden ymmärtää paremmin muotoilun roolia ja merkitystä eri konteksteissa
sanasto-somekuva-twitter.png
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Kurssikirjojen kirjoittaja ja tiedekirjailija – tiesitkö, että olet oikeutettu lainauskorvaukseen?

Kaikki tekijät, jotka ovat kirjoittaneet tekstiä teokseen, jota lainataan kirjastoista, ovat oikeutettuja lainauskorvaukseen.