Uutiset

Markkinoinnin professori Henrikki Tikkanen väitteli nyt taloushistoriasta

Tikkasen tohtoriopinnot Jyväskylän yliopistossa keskittyivät organisaatio- ja laivastohistoriaan.
tohtorinhattuja
Professori Henrikki Tikkanen väitteli tällä kertaa filosofian tohtoriksi.

Kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen A. I. Virtanen -professori Henrikki Tikkanen on pitkäaikaisena harrastuksenaan tehnyt toiset tohtoriopinnot ja väitellyt toista kertaa tohtoriksi. Tällä kertaa hän opiskeli taloushistoriaa, erityisesti organisaatio- ja laivastohistoriaa, Jyväskylän yliopistossa, jonka humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa hän väitteli filosofian tohtoriksi 25.9.2020.

KTT, KTM Henrikki Tikkasen tuoreen taloushistorian väitöskirjan nimi on "Strategic Leadership and Organizational Transformation  A Leadership History of the British Royal Navy during the ‘Fisher Era’ 19041919". Vastaväittäjänä toimi professori Mairi Maclean (University of Bath) ja kustoksena professori Jari Ojala (Jyväskylän yliopisto).

Professori Henrikki Tikkanen tutkii väitöskirjassaan sitä, miten organisaation johdossa oleva regiimi eli kulloinkin keskeisten vallassa olevien toimijoiden ydinjoukko vaikuttaa organisaationsa kykyyn oppia ja viedä läpi merkittäviä strategisia organisaatiomuutoksia.

Tutkimus soveltaa keskeisiä johtajuusteoreettisia käsitteitä Britannian kuninkaallisen laivaston strategisen johtajuuden tarkastelemiseen aikajaksolla 1904–1919. Tätä ajanjaksoa on totuttu kutsumaan ’Fisherin aikakaudeksi’, jolla viitataan laivastoamiraali Sir John Arbuthnot Fisheriin (1841–1920). Fisher oli kymmenen vuotta ennen ensimmäisen maailmansodan puhkeamista alkaneen merkittävän teknologisen ja kulttuurisen organisaatiomuutoksen pääarkkitehti ja aloittaja.

Kuninkaallinen laivasto jatkoi tätä organisaatiomuutosta ensimmäisen maailmansodan aikana opetellessaan taistelemaan sellaisilla uusilla teknologiasovelluksilla, kuten Dreadnought-tyypin taistelulaivojen ja taisteluristeilijöiden pitkän kantaman tykit, sukellusveneet, torpedot tai merimiinat.

”Yleisesti tutkimus osoittaa, että strategisen johtajuuden laatu ja ylimmän johdon kyky ohjata organisaationsa suuntaa ja oppimista vaihteli voimakkaasti eri First Lord – First Sea Lord -johtajakaksikoiden ja heidän regiimiensä välillä riippumatta siitä, oliko organisaatio sodassa vai ei. Kuninkaallisen laivaston tuolloinen organisaatioarkkitehtuuri ei myöskään taannut riittävän tehokasta ja toimivaa hallintarakennetta mittavan organisaatiomuutoksen läpiviennille, vaan johtajien oli käytettävä avainhenkilöihin ja keskeisiin eteenpäin vietäviin erityiskysymyksiin perustuvaa epämuodollisempaa toimintamallia”, Henrikki Tikkanen kertoo.

Talous- ja liiketoimintahistorian tutkimus kiinnostaa Kauppakorkeakoulussa

Henrikki Tikkanen kertoo saaneensa ajatuksen talous- ja organisaatiohistorian opinnoista Jyväskylässä mm. siitä, että Kauppakorkeakoulussa ei ole yli 15 vuoteen ollut talous- tai liiketoimintahistorian professuuria, vaikkakin kiinnostusta alueen tutkimukseen on yli oppiainerajojen. Kauppakorkeakoulun professoreiden ja tutkijoiden kesken on käyty aiheesta monet keskustelut. Laivastohistoria ja organisaatiohistoria yleisesti (mm. Nokian historia tai toimialahistoriat) ovat Tikkaselle pitkäaikaisia kiinnostuksen kohteita.

Henrikki Tikkanen on työskennellyt jo Aalto-yliopiston edeltäjäkorkeakouluissa: ensin Teknillisessä korkeakoulussa tuotantotalouden osaston professorina 2001–2004 ja sitten Helsingin kauppakorkeakoulussa vuodesta 2004 alkaen liiketaloustieteen/markkinoinnin professorina. Vuonna 2017 hänet nimitettiin toiseksi kuluttajatutkimuksen A. I. Virtanen -professoriksi John Schoutenin siirryttyä Kanadaan. Tikkasen tutkimusalueita ovat strateginen markkinointi ja johtaminen, toimialadynamiikka sekä organisaatiohistoria, ja hänen artikkeleitaan on julkaistu näiden aihealueiden johtavissa tiedelehdissä, kuten Journal of Marketing ja Strategic Management Journal. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Karttagrafiikka, jossa näkyy Mekong-jokea ja korkeuseroja.
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Tutkija Marko Kallio palkittiin Britanniassa Mekong-joen kartastaan

Voittoon yltänyt työ on tarinallinen seikkailu läpi Mekong-joen.
Jose Lado, photo by Evelin Kask.
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Espanjalainen fyysikkoseura palkitsee professori Jose Ladon kvanttimateriaaleihin liittyvän teorian kehittämisestä

Professori Jose Lado sai Espanjan fyysikkoseuran (RSEF) ja BBVA-säätiön myöntämän Early Career Award 2023 -palkinnon. Varhaisen tutkijauran palkinto myönnetään espanjalaiselle tai tällä hetkellä Espanjassa työskentelevälle fyysikolle, joka on korkeintaan 35-vuotias ja jolla on merkittävä rooli teoreettisen fysiikan alalla.
Enriqueta Noriega Benitez and Thuy-Linh Phi
Nimitykset Julkaistu:

Enriqueta Noriega Benitez ja Thuy-Linh Phi aloittivat data-agentteina kemian tekniikan korkeakoulussa

Kaksi uutta data-agenttia liittyi Aallon datanhallintaverkostoon keväällä 2023.
Lennart Engels, Karolin Kull, Ágnes László, Julia Postrzech and Valenti Soler won the Habitare Design competition 2023.
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin ja nykymuotoilun opiskelijatiimi voitti Habitare-suunnittelukilpailun 2023

Habitare-suunnittelukilpailu on tarkoitettu taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoille Suomessa. Tämän vuoden teemana kilpailussa oli ”Yhteisöllisyyden työkalut”. Teeman tarkoituksena oli rohkaista kilpailijoita muotoilemaan ja toteuttamaan uudenlaisia tapoja edistää yhdessäoloa ja vuorovaikutusta ihmisen mittakaavassa tai laajemminkin