Uutiset

Markkinoinnin professori Henrikki Tikkanen väitteli nyt taloushistoriasta

Tikkasen tohtoriopinnot Jyväskylän yliopistossa keskittyivät organisaatio- ja laivastohistoriaan.
tohtorinhattuja
Professori Henrikki Tikkanen väitteli tällä kertaa filosofian tohtoriksi.

Kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen A. I. Virtanen -professori Henrikki Tikkanen on pitkäaikaisena harrastuksenaan tehnyt toiset tohtoriopinnot ja väitellyt toista kertaa tohtoriksi. Tällä kertaa hän opiskeli taloushistoriaa, erityisesti organisaatio- ja laivastohistoriaa, Jyväskylän yliopistossa, jonka humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa hän väitteli filosofian tohtoriksi 25.9.2020.

KTT, KTM Henrikki Tikkasen tuoreen taloushistorian väitöskirjan nimi on "Strategic Leadership and Organizational Transformation  A Leadership History of the British Royal Navy during the ‘Fisher Era’ 19041919". Vastaväittäjänä toimi professori Mairi Maclean (University of Bath) ja kustoksena professori Jari Ojala (Jyväskylän yliopisto).

Professori Henrikki Tikkanen tutkii väitöskirjassaan sitä, miten organisaation johdossa oleva regiimi eli kulloinkin keskeisten vallassa olevien toimijoiden ydinjoukko vaikuttaa organisaationsa kykyyn oppia ja viedä läpi merkittäviä strategisia organisaatiomuutoksia.

Tutkimus soveltaa keskeisiä johtajuusteoreettisia käsitteitä Britannian kuninkaallisen laivaston strategisen johtajuuden tarkastelemiseen aikajaksolla 1904–1919. Tätä ajanjaksoa on totuttu kutsumaan ’Fisherin aikakaudeksi’, jolla viitataan laivastoamiraali Sir John Arbuthnot Fisheriin (1841–1920). Fisher oli kymmenen vuotta ennen ensimmäisen maailmansodan puhkeamista alkaneen merkittävän teknologisen ja kulttuurisen organisaatiomuutoksen pääarkkitehti ja aloittaja.

Kuninkaallinen laivasto jatkoi tätä organisaatiomuutosta ensimmäisen maailmansodan aikana opetellessaan taistelemaan sellaisilla uusilla teknologiasovelluksilla, kuten Dreadnought-tyypin taistelulaivojen ja taisteluristeilijöiden pitkän kantaman tykit, sukellusveneet, torpedot tai merimiinat.

”Yleisesti tutkimus osoittaa, että strategisen johtajuuden laatu ja ylimmän johdon kyky ohjata organisaationsa suuntaa ja oppimista vaihteli voimakkaasti eri First Lord – First Sea Lord -johtajakaksikoiden ja heidän regiimiensä välillä riippumatta siitä, oliko organisaatio sodassa vai ei. Kuninkaallisen laivaston tuolloinen organisaatioarkkitehtuuri ei myöskään taannut riittävän tehokasta ja toimivaa hallintarakennetta mittavan organisaatiomuutoksen läpiviennille, vaan johtajien oli käytettävä avainhenkilöihin ja keskeisiin eteenpäin vietäviin erityiskysymyksiin perustuvaa epämuodollisempaa toimintamallia”, Henrikki Tikkanen kertoo.

Talous- ja liiketoimintahistorian tutkimus kiinnostaa Kauppakorkeakoulussa

Henrikki Tikkanen kertoo saaneensa ajatuksen talous- ja organisaatiohistorian opinnoista Jyväskylässä mm. siitä, että Kauppakorkeakoulussa ei ole yli 15 vuoteen ollut talous- tai liiketoimintahistorian professuuria, vaikkakin kiinnostusta alueen tutkimukseen on yli oppiainerajojen. Kauppakorkeakoulun professoreiden ja tutkijoiden kesken on käyty aiheesta monet keskustelut. Laivastohistoria ja organisaatiohistoria yleisesti (mm. Nokian historia tai toimialahistoriat) ovat Tikkaselle pitkäaikaisia kiinnostuksen kohteita.

Henrikki Tikkanen on työskennellyt jo Aalto-yliopiston edeltäjäkorkeakouluissa: ensin Teknillisessä korkeakoulussa tuotantotalouden osaston professorina 2001–2004 ja sitten Helsingin kauppakorkeakoulussa vuodesta 2004 alkaen liiketaloustieteen/markkinoinnin professorina. Vuonna 2017 hänet nimitettiin toiseksi kuluttajatutkimuksen A. I. Virtanen -professoriksi John Schoutenin siirryttyä Kanadaan. Tikkasen tutkimusalueita ovat strateginen markkinointi ja johtaminen, toimialadynamiikka sekä organisaatiohistoria, ja hänen artikkeleitaan on julkaistu näiden aihealueiden johtavissa tiedelehdissä, kuten Journal of Marketing ja Strategic Management Journal. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Jose Lado, photo: Evelin Kask
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Apulaisprofessori Jose Lado palkittiin kvanttimateriaaleihin liittyvän teorian kehittämisestä

Deutsche Physikalische Gesellschaft ja Institute of Physics New Journal of Physics (NJP) ovat myöntäneet varhaisen tutkijauran palkinnon fysiikan apulaisprofessori Jose Ladolle. Se on tunnustus merkittävästä roolista kaksiulotteisten magneettisten materiaalien ja toistensa suhteen kierrettyjen van der Waals -rakenteiden tutkimuksessa.
Designs for a Cooler Planet 2022 – Open call
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Millainen olisi Elämä 1.5? Hae mukaan vuoden 2022 Designs for a Cooler Planet -tapahtumaan!

Jotta ratkomme ilmastonmuutosta ja luontokatoa, uusia oivalluksia kaivataan kipeästi. Onko sinulla idea ylikulutuksen hillitsemiseen, ilmaston lämpenemisen hidastamiseen tai parempaan työelämään? Designs for a Cooler Planet 2022 kokoaa aaltolaisten innostavimmat hankkeet - tule mukaan!
Pro arte utili_kirjan kansi_kirjoittajat_kuva_Annukka Mäkijärvi
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:
No entry sign over workshop image
Kampus, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Poikkeusaukioloajat Arts infran työpajoilla ja Väre Takeoutissa

Poikkeusaukioloajat Arts infran työpajoilla ja Väre Takeoutissa ilmoitetaan tällä sivulla.