Uutiset

Maailmanlaajuista koordinointia ja paikallisia toimia - Pohjoisen ulottuvuuden ND Future Forum 2020: mustahiilipäästöjen hillitseminen

Pohjoisen ulottuvuuden alueen mustahiilipäästöjen hillitsemistä käsittelevä ND Future Forum 2020 järjestettiin online-tapahtumana 24.11.2020. Seminaari kokosi yli 60 osallistujaa 15 maasta.
Northern Dimension Future Forum 2020 banner

Pohjoisen ulottuvuuden instituutti NDI järjesti foorumin yhteistyössä EU:n rahoittaman Action on Black Carbon-hankkeen kanssa. Hankkeessa viimeistellään suunnitelmaa mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi arktisella alueella. Foorumilla oli kaksi tarkoitusta: lisätä tutkimukseen perustuvaa tietoa päätöksentekoon, mikä on NDI:n ydintyötä, sekä kerätä eri sidosryhmien panosta hankkeen tulevaan suunnitelmaan.

Foorumin ohjelma koostui kahdesta temaattisesta sessiosta, joissa molemmissa oli pääpuheenvuoro ja kommentointipaneeli. Pohjoisen ulottuvuuden kumppanit Euroopan yhteisö ja EEAS, Norja, Venäjä ja Islanti, Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus ja YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävän ilman epäpuhtauksien yleissopimus toivat tervehdyksensä seminaariin ja korostivat aiheen tärkeyttä.

Katso tervehdysvideo

Mikael Hilden SYKE

Strategiat mustan hiilipäästön ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Seminaarin ensimmäisessä sessiossa keskusteltiin eri strategioista mustahiilipäästöjen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Mikael Hildénin (johtaja, Suomen ympäristökeskus SYKE ja EU:n rahoittama hanke Action on Black Carbon in the Arctic) pääpuheenvuorossa käsiteltiin mustan hiilen päästöjen vähentämisen vaihtoehtoja. 

Katso Mikael Hildénin puheenvuoro

 

Hildén korosti, että mustan hiilen päästöjen hillitsemiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja koordinointia päästölähteiden tunnistamiseksi, päästöjen seuraamiseksi sekä tekniikan ja poliittisten toimenpiteiden kehittämiseksi. Konkreettisiin vaiheisiin kuuluvat mm. mittauskriteerien ja tiedonvaihdon yhdenmukaistaminen, vähäpäästöisten tekniikoiden ja käytäntöjen yhteinen TKI ja yhteisen politiikan kehittäminen kansainvälisellä tasolla.

Kansainvälistä yhteistyötä ja koordinointia tarvitaan päästöjen hillitsemiseksi

Seminaarin kommenttipaneeli korosti kansainvälisen sääntelyn ja yhteistyön tarvetta mustahiilipäästöjen hillitsemiseksi ja kiinnitti huomiota mustan hiilen monimutkaisuuteen ja standardoituun mittaamiseen. Sitovan kansainvälisen sääntelyn puuttuessa kaikki maat eivät ole sitoutuneet ilmoittamaan päästöistään, ja mittausstandardien puute heikentää tietojen kansainvälistä vertailukelpoisuutta.

Lisäksi paneeli esitti, että esimerkiksi EU:n puhtaan ilman politiikassa (EU Clean Air Policy) toteutetaan poliittisia toimenpiteitä mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi. Mustan hiilen päästöjen vähentäminen tuo sekä ympäristö- että taloudellisia hyötyjä ja edistää siten hyvinvointikehitystä. Siksi tarvitaan vielä kunnianhimoisempia päästövähennystavoitteita.

Samalla paneelin jäsenet huomauttivat, että kansainvälinen koordinointi on yhdistettävä paikalliseen toimintaan, koska jopa pohjoisen ulottuvuuden alueella sijaitsevat maat ja alueet ovat hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa esimerkiksi liikenteen mustasta hiilestä irtautumisessa.

Raimo Salonen THL

Mustahiilipäästöjen terveysvaikutukset

Seminaarin toisessa sessiossa keskityttiin mustan hiilen päästöjen terveysvaikutuksiin pohjoisen ulottuvuuden alueella. Avauspuheen piti tohtori Raimo O. Salonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Salonen puhui päästöille altistumisen terveysvaikutuksista ja toimenpiteistä, joita tarvitaan pitkäaikaisen altistuksen vähentämiseksi. Näihin kuuluu niiden alueiden tunnistaminen, joissa hiukkasille altistetaan paljon, sekä tiedottaminen asukkaille paikallisista ilmansaasteongelmista.

Salonen huomautti myös, että ihmisten altistuminen mustahiilipäästöille vaihtelee, koska tieliikenne voi olla keskeinen päästölähde kaupunkialueilla, kun taas maaseudulla päästöt voivat muodostua erityisesti puun pienpoltosta.

Ongelmana altistuminen puun pienpolton päästöille

Kansainvälinen kommenttipaneeli keskusteli Salosen esityksen jälkeen siitä, miten mustan hiilen ongelmaa voitaisiin käsitellä paikallisesti ja kansainvälisesti, jotta voitaisiin vähentää kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen. Paneeli totesi, että mustan hiilen terveysvaikutukset ovat moninaisia, vaihdellen hengitystiesairauksista vähemmän ilmeisiin sairauksiin kuten Alzheimerin tautiin. Paneelin jäsenet huomauttivat lisäksi, etteivät kaikki päästöt synny tietyssä paikassa, vaan esimerkiksi meriliikenteen mustahiilipäästöt "tuodaan" laivojen mukana arktiselle alueelle.

Paneeli viittasi myös myönteisiin tuloksiin mustan hiilen päästöjen vähentämisessä, esimerkkinä liikenteen päästöjen merkittävä väheneminen Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Samanaikaisesti asuinrakennusten ja muun pienimuotoisen polttamisen päästöissä ei ole tapahtunut yhtä myönteistä kehitystä. Paneelin jäsenet nostivat puun pienpolttamisen ongelmaksi, jonka korjaamiseksi on välttämätöntä yhdistää maailmanlaajuinen koordinointi paikalliseen toimintaan. Puun pienpolttamisesta aiheutuville päästöille altistuminen on haastava ongelma syrjäisillä alueilla, kuten Pohjois-Venäjän maaseutukunnissa, joissa puun polttaminen on ainoa energian- ja lämmönlähde suurimmalle osalle väestöä.

Haasteisiin tarvitaan sekä globaaleja, kansallisia ja alueellisia toimia

Lopuksi paneelissa todettiin, että musta hiili on vain yksi ihmisten terveyteen haitallisesti vaikuttavista aineista. Erilaiset aloitteet, kuten puhtaampien polttoaineiden käyttöönotto laivoille, voivat tuottaa kansanterveydellisiä etuja vähentämällä rikkipäästöjä, mutta samalla ne lisäävät mustan hiilen päästöjä. Siksi tarvitaan rikki- ja mustahiilipäästöjen hillitsemistä yhdessä.

Foorumin loppuhuomiossaan ulkoministeriön Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs Jari Vilén totesi, että kohtaamiemme haasteisiin tarvitaan globaalia lähestymistapaa. Samalla on tärkeää toimia sekä alueellisesti että kansallisesti.

Lataa Future Forum 2020 -seminaariesitykset

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Samuel Kaski
Mediatiedotteet Julkaistu:

Samuel Kaski sai alansa parhaille tarkoitetun tekoälyrahoituksen - antaa vauhtia käyttäjää auttavan tekoälyn kehitykseen

Aalto-yliopiston professorille, Suomen tekoälykeskuksen johtajalle Samuel Kaskelle on myönnetty äärimmäisen kilpailtu Turing-rahoitus. Tunnustus liittyy Kasken työhön Manchesterin yliopistossa, mutta se puhaltaa tuulta myös kotimaisen huippututkimuksen purjeisiin.
Vastaajat arvioivat organisaation näkökulmasta esimerkiksi sitä, ovatko ihmiset lämpimiä ja hyväksyviä toisiaan kohtaan tai tuovatko he toisten parhaat puolet esiin.  Kuvituskuva,Unto_Rautio_Aalto
Mediatiedotteet Julkaistu:

Systeemiälykäs organisaatio menestyy – rakenteista riippumatta

Aalto-yliopiston tutkijat loivat uuden mittariston menestyvälle ja oppivalle organisaatiolle.
Ligniinillä käsitelty tuoli
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Biopohjainen puunsuoja päihittää perinteiset synteettiset vaihtoehdot

Myrkyttömästä teollisuuden sivutuotteesta on kehitetty hyvin kulutusta kestävä, auringonvalolta ja tahroilta suojaava puunsuoja.
Hey GUI is a chatbot that can be used to find images or textual information about apps and their user interfaces using natural language conversations.
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi chatbot etsii tietoa sovelluksista

”Hey GUI” on keskusteleva chatbot, joka etsii tietoa sovelluksista ja niiden käyttöliittymistä, ja mikä parasta käyttäjä ei tarvitse koodaustaitoja.