Uutiset

Loppuunpalaminen on yrittäjien ammattitauti? Totta vai tarua: viisi väitettä yrittäjien työhyvinvoinnista

Yrittäjyyden professori Ewald Kibler tarkastelee yrittäjyyteen liitettyjä uskomuksia tuoreen tutkimuksensa valossa.
Slush 2022 laser visual
Slush 2022. Kuva: Aalto-yliopisto / Kristian Presnal

1. Yrittäjät palavat loppuun helpommin kuin palkatut työntekijät

TARUA. Tutkimuksen mukaan yrittäjät itse asiassa uupuvat työssä paljon harvemmin kuin muut työssä käyvät. Kibler ja hänen kollegansa selittävät uupumattomuutta ”positiivisella yrittäjämäisellä työriippuvuudella”. Vaikka korkea sitoutumisaste työhön ja vähäinen päivittäinen palautumisaika voivat olla työuupumuksen riskitekijöitä, yrittäjillä on puolellaan monta uupumusta vähentävää etua. Yrittäjän työhön kuuluu keskimäärin huomattavasti vähemmän päivittäisiä työstressin aiheita, kuten aikapainetta ja hallinnollisia tehtäviä, verrattuna muiden työntekijöiden työnkuvaan. Yrittäjillä on työssään myös enemmän itsemääräämisoikeutta kuin muilla työntekijöillä, koska yrittäjillä on suurempi vapaus itse suunnitella ja toteuttaa työtään haluamallaan tavalla.

2. Yrittäjillä on enemmän stressaavia vaatimuksia kuin muilla työntekijöillä

TARUA. Hallinnollisten tehtävien, epäselvien roolien ja aikapaineen on todettu lisäävän työuupumuksen riskiä. Kibler kollegoineen osoitti, että toisin kuin aiemmin on uskottu, yrittäjillä onkin näitä stressaavia velvoitteita vähemmän kuin palkkatyössä olevilla. Sen sijaan yrittäjyydessä toteutuu keskimäärin melko positiivinen työn vaatimukset vs. resurssit -malli, sillä yrittäjillä on usein paremmat resurssit kuin palkkatöissä olevilla. Näihin resursseihin kuuluvat itsenäisyys työhön liittyvässä päätöksenteossa, ja henkilökohtaiset resurssit, joilla viitataan henkiseen pääomaan.

3. Yksinyrittäjät ovat vähemmän stressaantuneita kuin yrittäjät, jotka työllistävät muitakin ihmisiä

TOTTA. Sekä yksinyrittäjät että työnantajayrittäjät, jotka työllistävät myös muita, ovat hyvin sitoutuneita työhönsä. Se, että yksinyrittäjillä on vähemmän työuupumusta, johtuu myös positiivisesta työn vaatimukset vs. resurssit -mallista; työ on hyvin itsenäistä ja siihen sisältyy verraten vähän velvollisuuksia, kuten kuormittavia hallinnollisia tehtäviä.

Tämä työstä saatava psykologinen hyöty on tärkeä yrittäjyyden aloittamiseen ja yrittäjänä pysymiseen kannustava tekijä, erityisesti yksinyrittäjillä. 

Psykologinen hyöty voi myös kompensoida yksinyrittäjille sitä, että yritystä kasvattamalla ja muita työllistämällä he todennäköisesti ansaitsisivat enemmän.

Siksi psykologinen hyöty voi myös olla yksi este liiketoiminnan kasvulle, koska yksilöt tyypillisesti pyrkivät välttämään saavutettujen etujen menettämistä. Saavutetuista eduista luopuminen voi olla erityisen vaikeaa riskialttiiden valintojen yhteydessä, kuten siirryttäessä yksinyrittäjyydestä työnantajayrittäjyyteen.

4. Sarjayrittäjät selviytyvät stressistä paremmin kuin aloittelevat yrittäjät

TARUA. Tutkimus osoittaa, että sarjayrittäjät ja yrittäjät, jotka perustavat ensimmäisen startup-yrityksensä, kokevat samantasoista stressiä ja työuupumusta. Yritysten iälläkään ei ole väliä; työuupumusta ja stressiä ei ole enempää aloittelevien yrittäjien keskuudessa kuin konkariyrittäjillä.

On useita syitä, miksi sarjayrittäjät voivat olla yhtä uupuneita kuin aloittelevat yrittäjät ja miksi kokemus ei välttämättä auta yrittäjiä selviytymään stressistä paremmin. Jokaisessa yrityshankkeessa on omat haasteensa ja esteensä riippumatta siitä, onko yrittäjä aloittelija vai sarjayrittäjä. Aloittelevilla yrittäjillä voi olla vaikeuksia navigoida uudessa toimintaympäristössä, rakentaa verkostoja ja ymmärtää sääntely-ympäristöä. Sarjayrittäjillä riittää haasteita useiden yritysten hallinnassa, yritysten skaalaamisessa ja monimutkaisempien organisaatioon liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. 

Myös yrittäjien selviytymisstrategiat voivat vaihdella heidän kokemastaan ​​stressitasosta riippumatta. Joillain yrittäjillä voi olla paremmat tukiverkostot, enemmän resursseja tai tehokkaammat selviytymismekanismit kuin toisilla yrittäjällä – riippumatta siitä, ovatko he yrittäjän polun alussa vai jo kokeneempia sarjayrittäjiä.

5. Vahva sitoutuminen ei estä työuupumusta 

TOTTA. Vahva sitoutuminen työhön ei suojaa työntekijää työuupumukselta. Siksi organisaatioiden tulisi harkita yrittäjämäisempiä järjestelyjä työntekijöilleen eli rohkaista yrittäjähenkisyyteen ja itsenäisempään työn suunnitteluun. Tämä on tärkeää erityisesti pitkäjänteistä ja sitoutunutta työskentelyä vaativissa töissä, kuten sairaanhoitajan, opettajan tai poliisin ammateissa. Esihenkilöiden tulisi edistää tiimeissä yksilöllistä työntekoa niin, että työntekijät ovat mukana suunnittelemassa työtään ja työprosessejaan, jotta ne vastaavat paremmin jokaisen henkilökohtaisia ​​tarpeita, tavoitteita ja taitoja. Tämä toteutuu monilla yrittäjillä aivan luonnollisesti.


Tutkimusartikkeli:
Obschonka, M., Pavez, I., Kautonen, T., Kibler, E., Salmela-Aro, K., & Wincent, J. (2023). Job burnout and work engagement in entrepreneurs: How the psychological utility of entrepreneurship drives healthy engagement. Journal of Business Venturing, 38(2), 106272.https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2022.106272

Photo of Associate Professor Ewald Kibler, photo by Mikko Raskinen
Ewald Kibler on yrittäjyyden professori Kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Lue muita väitteitä

In the picture, professor Peter Nyberg leans towards a window in the Dipoli building.

Suuret osingot rikastuttavat osakkeenomistajaa? Totta vai tarua: viisi väitettä sijoittamisesta

Sijoittaminen on suosittu aihe niin mediassa, somessa kuin kahvipöytäkeskusteluissa. Nyt rahoituksen professori Peter Nyberg erottelee faktat harhaluuloista.

Uutiset
Kuvituskuva pörssikursseista

Viisi asiaa, jotka päättäjien pitäisi tietää omistajuudesta Suomessa

Miten pärjäämme omistajuudessa Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan verrattuna? Maailman ensimmäinen omistajuuden professori Samuli Knüpfer listaa haasteet – ja kertoo, miksi ne on tärkeä saada ratkaistua.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Nainen sinisessä haalarissa ja suojavarusteissa hitsaamassa pihalla
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Seija Linnanmäki: ”Ilmastonmuutos pakottaa meidät miettimään mukavuusilmanvaihdon järkevyyttä”

Minä väitän -sarjassamme Seija Linnanmäki sanoo, että jäähdyttävän ilmastoinnin lisääminen ei voi olla ainoa ratkaisu sisäilman hallintaan.
Tieteen termipankin logo
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Tohtoriopiskelijoilta odotetaan termipankkityötä esitarkastusvaiheessa

Esitarkastusvaiheessa olevien tohtoriopiskelijoiden edellytetään lisäävän väitöskirjansa keskeiset termit Tieteen termipankkiin syksystä 2024 alkaen.
Kunniatohtori Ashok Kumar
Palkinnot ja tunnustukset, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto-yliopiston uusi tekniikan kunniatohtori Ashok Kumar on biotekniikan uranuurtaja

Professori Askhok Kumar on maailmanlaajuisesti palkittu biotekniikan tutkija ja uranuurtaja.
Aalto Digital Creatives visual image
Kampus, Yhteistyö Julkaistu:

Haku Aalto-yliopiston luovien alojen esihautomo-ohjelmaan on auki – hakuaikaa on 16.9.2024 asti

Aalto Digital Creatives -esihautomon kuudes kierros alkaa lokakuussa. Hae mukaan nyt!