Uutiset

Laaja tutkimushanke: Monipaikkaisen työn yleistyminen muuttaa työelämää

Uusi kahden yliopiston sekä yritysten ja organisaatioiden yhteistyönä toteutettava tutkimushanke pureutuu reaaliaikaisesti käynnissä olevaan muutokseen.
Home office. Photo: Mikko Raskinen
Koronapandemia kiihdytti työn tekemistä useilla työpaikoilla entistäkin monipaikkaisemmaksi ja -kanavaisemmaksi.

Monipaikkainen työ muuttaa työelämää pysyvällä tavalla. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sekä yritysten ja organisaatioiden yhteistyössä toteutettava tutkimushanke pureutuu reaaliaikaisesti käynnissä olevaan muutokseen.

Monipaikkaisen työn valmiudet ja käytännöt -tutkimushanke alkoi osallistuvien organisaatioiden aloituskeskusteluilla syyskuun alussa. Mukana on kymmenen eri alojen yritystä ja julkista organisaatiota, joissa on meneillään muutosprosessi kohti entistä monipaikkaisempaa työtä.

Monipaikkaisella työllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa työtä tehdään useissa sijainneissa. Työn tekemisen paikkoja voivat olla työnantajan tila, koti, yhteisöllinen tila (co-working space) tai jokin yleinen tila, kuten kahvila, kirjasto tai kulkuneuvo. Kokonaisuus muodostuu fyysisten tilojen, tieto- ja viestintäteknologian tarjoamien virtuaalisten tilojen ja sosiaalisen ympäristön yhdistelmistä.

Koronapandemia kiihdytti työn tekemistä monipaikkaisesti. Etenkin tieto- ja asiantuntijatyötä koskettava työtapojen ja -ympäristöjen muutos lisää tarvetta digitaaliseen viestintään sekä moninaisempiin työaikoihin ja -työympäristöihin. Muutoksen on havaittu vaativan uudenlaista johtamista, osaamista, uusia käytäntöjä, työkaluja ja tiloja.  

Monipaikkainen työ muuttaa työelämää pysyvällä tavalla. Nyt käynnistyneen tutkimuksen tavoitteena on tukea suomalaisia työpaikkoja kehittämään monipaikkaista työtä tutkimuspohjaisen tiedon avulla. Hankkeessa luodaan työpaikoille monipaikkaisen työn arviointi- ja kehittämismalli ja tutkitaan hyviä käytäntöjä. Hanke toteutetaan monimenetelmällisenä tutkimuksena kymmenen kohdeorganisaation kanssa.

Tutkimus tuo tietoa tuottavuudesta ja käytännön ratkaisuja

Kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitoksen asiantuntijat, tutkija Juha Eskelinen ja professori Markku Kuula, nostavat esiin työhyvinvoinnin lisäksi monipaikkaisen työn käytäntöjen lyhyen ja pitkän aikavälin tuottavuusvaikutukset. He pyrkivät ymmärtämään tuottavuuden kysymyksiä kymmenen mukana olevan kohdeorganisaation ja niiden suuren työntekijämäärän kautta.

”Lisäksi pyrimme tutkimuksen myötä selkiyttämään työnteon muotoihin liittyvää moninaista käsitteistöä. Selkeät käsitteet auttavat työpaikoilla ja tutkijayhteisössä käytäviä keskusteluja”, Kuula ja Eskelinen kertovat.

Käsitteistön ja lähestymistapojen moninaisuuden selkeyttäminen kiinnostaa myös Workspace Oy:n asiantuntijoita. Workspacen toimitusjohtaja Sini Norta, asiantuntija Minni Miettinen ja projektipäällikkö Susanne Mansner nostavat esiin organisaatioiden konkreettisen tilanteen tarkastelun tärkeyden.

”Ratkomme näitä asioita jo vauhdilla asiakkaidemme kanssa. Hanke syventää ymmärrystä monipaikkaisen työn mukanaan tuomista muutospaineista organisaatioissa, tarvittavista kyvykkyyksistä sekä kerää kokemuksia käytännön ratkaisuista toimivaan monipaikkaiseen työhön”, Workspacen tiimi kiteyttää.

Tutkimustiedon kautta ratkaisuja myös työhyvinvoinnin haasteisiin

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmän asiantuntijat, projektipäällikkö Riitta-Liisa Larjovuori, tutkija Laura Bordi ja tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi, vastaavat hankkeessa monipaikkaisen työn käytäntöjen tutkimuksesta.

”Ryhmämme tavoittelee tutkimusperäistä tietoa meneillään olevasta muutoksesta ja ratkaisuja monipaikkaisen työn työhyvinvoinnin haasteisiin”, tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi sanoo.

”Kyse on esimerkiksi siitä, millaiset käytännöt tukevat yhteisöllisyyttä hajautetussa työssä ja organisaatioissa. Entä millaisia uudenlaisia johtamisen käytäntöjä tarvitaan tukemaan työn tekemistä?”

Kaksivuotinen tutkimushanke

Tutkimushanke on kaksivuotinen (1.9.2022–30.9.2024) ja pääasiallisena rahoittajana toimii Työsuojelurahasto. Tutkimuksen toteuttavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä sekä Workspace Oy. Mukana ovat seuraavat organisaatiot: Yleisradio, Senaatti-kiinteistöt, Suomen ympäristökeskus SYKE, SRV Rakennus, Geologian tutkimuskeskus GTK, Maanmittauslaitos, Tampereen yliopisto sekä Aalto-yliopisto, Porvoon kaupunki ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

Lisätietoja:
Vieraileva tutkija Juha Eskelinen, 040 081 3858, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi, 050 526 7751, [email protected], Tampereen yliopisto, MAB, Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä
Projektipäällikkö Susanne Mansner, 050 363 7678, Workspace Oy

Tieto- ja palvelujohtamisen laitos

Tieto- ja palvelujohtamisella viitataan tiedon ja digitaaliteknologian luovaan hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja siirryttäessä teollisesta tuotannosta palveluvoittoiseen tuotantoon.

Lue lisää
Two business students, one is holding a laptop, discussing with the Professor after his lecture. Another group of students talk in the background.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Two people having a conversation at a coffee room in front of a window with light pouring in.
Yhteistyö Julkaistu:

WithSecure ja SSH tukevat Aalto-yliopiston kansainvälistä osaamista

Suomalaisten tietoturvayhtiöiden WithSecuren ja SSH:n lahjoitukset auttavat parhaiden kansainvälisten tietoturvaosaajien houkuttelemista Suomeen.
Räätälöity projekti Hiltille, työryhmä
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:
Kemian tekniikan tutkija / Chemical engineering researcher
Yhteistyö Julkaistu:

Metallien jalostuksesta akkujen kierrätykseen – Aalto-yliopiston ja Bolidenin yhteistyö vahvistaa metallurgian huippuosaamista

Metallurgian osaamista tarvitaan nyt kipeästi, kun energiamurros lisää metallien kysyntää ja materiaalien uusiokäyttö vaatii uutta osaamista.
Espoo Ambassador 2022, prof. Rebecca Piekkari
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Professori Rebecca Piekkari on valittu vuoden 2022 Espoo Ambassadoriksi

Espoo Ambassadorina Piekkari edustaa espoolaista tieteellistä osaamista maailmalla liikkuessaan.