Uutiset

Kunniatohtori Ari Niemelä: Valmis kokonaisuus ja uusien ratkaisujen toimivuus todellisissa olosuhteissa on tärkein hetki laivanrakentajalle

Meyerin Turun telakan luokitusosaston päällikkö Ari Niemelä kuuluu laivojen rakennesuunnittelun kansainvälisiin huippuosaajiin. Hän on kehittänyt uraauurtavaa lujuus- ja värähtelyteknistä suunnittelua, joka on osaltaan nostanut Suomen telakka-alan mainetta maailmalla ja mahdollistanut vaativien uusien laivakonseptien toteutuksen. Aalto-yliopisto on nimittänyt Ari Niemelän tekniikan kunniatohtoriksi.
Kunniatohtori Ari Niemelä
Aalto-yliopiston kunniatohtori Ari Niemelä. Kuva Meyer Turku Oy.

Olet ollut mukana lukuisten laivojen suunnittelussa. Mitkä ovat olleet mieleenpainuvimmat hetket urasi aikana? 

Laivaprojektien aikajänne konseptivaiheesta luovutukseen saattaa olla jopa kymmenen vuotta. Mieleenpainuvin hetki laivanrakentajalle on nähdä viimein uusia ratkaisuja sisältävän suuren prototyyppiristeilijän valmistuminen. Nähdä valmis kokonaisuus ja uusien ratkaisujen toimivuus todellisissa olosuhteissa.

Mikä laivasuunnittelussa on haastavinta?

Risteilylaivat ovat nykyaikaisia lomakeskuksia, jotka ovat teknisesti monimutkaisia ja joiden suunnittelussa on otettava huomioon paino- ja tilarajoitukset. Laivat suunnitellaan toimimaan itsenäisesti, turvallisesti ja tehokkaasti samalla, kun matkustajamukavuuden tulee olla huippuluokkaa. Miten tämä kaikki toteutetaan megaluokan risteilylaivassa, jonka kapasiteetti on yhteensä 10 000 matkustajaa ja miehistön jäsentä? Suunnittelutyötä ohjaavat myös lukuisat viranomaisten ja luokituslaitosten asettamat säännöt ja määräykset. Suunnittelun ja tuotannon osastoilla riittää mielenkiintoisia haasteita.

Innovatiivisessa laivasuunnittelussa nostaisin esiin kaksi keskeistä haastetta: alan konservatiivisuus ja suurten miljardiluokan projektien riskienhallinta. Uusien ratkaisujen implementointi edellyttää vankkaa tutkimukseen perustuvaa näyttöä. Suunnittelijoiden on pystyttävä osoittamaan, että uudet ideat ja teknologiat ovat luotettavia, tehokkaita ja turvallisia ennen niiden käyttöönottoa laivaprojekteissa. Tämä sisältää perusteellisia laboratoriotestejä, simulaatioita ja mahdollisesti pienimuotoisia prototyyppejä, jotta voidaan olla varmoja siitä, että uudet ratkaisut toimivat odotetulla tavalla. 

Yhteistyö yliopistojen kanssa on tässä keskeisessä roolissa. Pitkäaikaiset luottamukselliset suhteet telakan, varustamoiden ja arkkitehtien välillä edistävät parempien lopputulosten saavuttamista.

Olet kehittänyt laivojen runkorakenteiden suunnittelua, joka mahdollistaa aivan uudenlaiset ratkaisut risteilijöillä. Minkälaisia tarpeita tulevaisuuden laivat asettavat suunnittelijoille?

Risteilyvarustamot pyrkivät saamaan seuraavalta laivasukupolvelta aina enemmän ominaisuuksia, jotka parantavat asiakaskokemusta ja laivan operoinnin tehokkuutta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että laivasuunnittelijoiden on kehitettävä jatkuvasti radikaaleja rakenneratkaisuja, käytettävä uusia materiaaleja ja hyödynnettävä uusia laskentamenetelmiä. Uusi keskeinen tavoite on laivan elinkaaren aikaisten päästöjen vähentäminen ja jopa hiilineutraalin risteilylaivan rakentaminen. Laivan rungon ja kantavien varustelukomponenttien osalta tämä edellyttää hiilivapaita materiaaleja ja hiilivapaata tuotantoa sekä hyvin kevyitä ratkaisuja.

Miten haluaisit kehittää tutkimusyhteistyötä tulevaisuudessa?

Tutkimuksen rahoitusta tulisi kehittää siten, että saadaan aikaan enemmän yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä. Kun yliopisto keskittyy erityisesti tieteellisiin ydinkysymyksiin, teollisuus voi tarjota tutkimukselle ja innovaatioille tuotealustan. Näin voidaan tuottaa merkittävää tutkimuksellista tietoa ja tukea ratkaisujen implementointiin teollisuudessa. 

On tärkeää ymmärtää, että suuria läpimurtoja laivanrakennuksessa ei synny lyhyessä ajassa, vaan kehitys tapahtuu vähitellen. Pitkäjänteinen perustutkimus ja lyhyemmän aikavälin soveltava tutkimus tukevat toisiaan tässä prosessissa. Pelkästään yritysten markkinaosuuden säilyttäminen edellyttää jatkuvaa kehitystä, sillä alan muutokset ovat nopeita. Yhteistyöprojektien toteuttaminen tarjoaa myös mahdollisuuden yhdistää tohtorikoulutus teollisuuden tarpeisiin.

Mitä kunniatohtorin arvo merkitsee sinulle?

Kunniatohtorin arvo on suurin kunnianosoitus, jonka yliopisto voi myöntää yksityiselle henkilölle. Tämä kunnianosoitus on urani huippuhetki, jonka nöyrästi ja kiitollisena vastaanotan. 

Osastosi vastaa maailman suurimman risteilijän, Icon of the Seas -aluksen rungon lujuus- ja värähtelyteknisestä käyttäytymisestä. Laiva lähtee ensi kertaa merelle samana päivänä, jolloin sinut promovoidaan kunniatohtoriksi. Kumpi jännittää enemmän? 

Kyseessä on Royal Caribbean Cruisesin uusi lippulaiva ja eittämättä monimutkaisin rakennettu laiva. Tämä voi kuulostaa oudolta, mutta minua jännittää enemmän promootio kuin koematka. Olemme hyvin kattavilla laboratoriokokeilla, laskelmilla ja laiturikokeilla varmistaneet laivan lujuus- ja värähtelyteknisen käyttäytymisen. Toki yllätyksiä voi tulla ja lopullinen tilanne selviää koematkalla ja luovutuksen jälkeen, kun laiva kohtaa todelliset olosuhteet merellä. Laivan mukaan lähtee kattava mittausjärjestelmä, jonka avulla voimme seurata etänä laivan toimintaa luovutuksen jälkeen oikeissa operaatio-olosuhteissa. 

Kunniatohtori Ari Niemelä

Niemelä valmistui laivanrakennuksen diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1990. Valmistumisensa jälkeen hän toimi luokitusinsinöörinä Deltamarin Ltd:ssa, pääsuunnittelijana Kvaerner Masa Yardsilla, projektikoordinaattorina Aker Finnyardsilla sekä rungon perussuunnittelun osastopäällikkönä STX Finlandin ja Meyer Turku Oy:n palveluksessa. 

Hän on ollut mukana kouluttamassa useita diplomi-insinöörejä ja väitöskirjan tekijöitä risteilylaivarakenteiden tuotekehityksessä ja edistänyt määrätietoisesti Meyerin Turun telakan ja Aalto-yliopiston välistä tutkimusyhteistyötä. Yhteistyö on kantanut hedelmää, sillä vuonna 2022 Aalto-yliopiston meritekniikka nousi komeasti sijalle 21 arvostetussa kansainvälisessä ShanghaiRanking -yliopistovertailussa.

Vuonna 2010 Tekniikan Akateemiset TEK myönsi Niemelälle Suomalaisen insinöörityöpalkinnon ansiokkaasta innovaatiosta Oasis of the Seas -risteilyaluksen rungon lujuus- ja värähtelyteknisessä suunnittelussa. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu nimitti Niemelän Vuoden alumniksi 2017.  

Aalto-yliopiston tekniikan alan juhlallinen promootio järjestetään 16. kesäkuuta 2023. Tapahtumassa promovoidaan yhteensä seitsemän uutta kunniatohtoria, yksi heistä on Ari Niemelä.

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut voivat myöntää kunniatohtorin arvon sekä siihen liittyvät arvomerkit tohtoripromootion yhteydessä henkilölle, jolla on vahva yhteys Aalto-yliopistoon ja joka tieteen tai tekniikan tai muun yhteiskunnallisen tai kulttuuritoiminnan edistämisessä saavuttamiensa ansioiden perusteella katsotaan tällaisen kunnianosoituksen arvoiseksi. Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa, ja promootio on yliopiston arvokkain juhlatilaisuus.

Tekniikan kunniatohtorit 2023

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut ovat myöntäneet kunniatohtorin arvon seitsemälle merkittävälle tieteen ja tekniikan vaikuttajalle.

Lue lisää
2023 Honorary Doctors
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Sandra Kaabel
Nimitykset Julkaistu:

Sandra Kaabel on nimitetty määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään Kemian ja materiaalitieteen laitokselle

Ph.D. Sandra Kaabel on nimitetty Aalto-yliopiston Kemian ja materiaalitieteen laitokselle tenure track -urapolulle viiden vuoden määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään 1.4.2024 alkaen. Professuurin ala on Orgaaninen synteesiteknologia.
Siavash Khajavi
Nimitykset Julkaistu:

Siavash Khajavi nimitetty operatiivisen johtamisen apulaisprofessoriksi

Siavash Khajavi aloittaa apulaisprofessorina 15. helmikuuta 2024.
Professor Kari Tammi
Nimitykset Julkaistu:

Kari Tammi on nimitetty Full Professor -tehtävään

Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani, professori (Associate Professor) Kari Tammi on nimitetty rehtori Ilkka Niemelän päätöksellä Full Professor -tehtävään 1.1.2024 alkaen.
Professori Maria Sammalkorpi ja professori Ville Miikkulainen
Nimitykset Julkaistu:

Kemian tekniikan korkeakouluun nimitetty kaksi uutta professoria

Maria Sammalkorpi on nimitetty Associate Professorin tehtävään ja Ville Miikkulainen on nimitetty määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään Kemian ja materiaalitieteen laitokselle.