Uutiset

Kolme päivää tiukkaa neuvottelua

Neuvottelu on arjen taito, joka nousee erityisen tärkeäksi kaavoituksessa, jossa monet sidosryhmät tekevät yhteistyötä muovatakseen tulevaisuuden kaupunkeja omien tavoitteidensa perusteella. Kolmipäiväinen intensiivikurssi Negotiation in Planning kokosi tulevat kaavoitusammattilaiset yhteen opiskelemaan neuvottelutaitoja.
Students doing group work at Negotiations in Planning course.

Kaavoitusongelmat voivat olla hankalia, sillä niihin on harvoin vain yksi oikea ratkaisu. Usein solmujen avaamiseen tarvitaan neuvottelua, jossa eri osapuolien tavoitteet ja arvot voivat olla keskenään ristiriitaisia. Kolmipäiväinen intensiivikurssi Negotiation in Planning suunniteltiin lisäämään opiskelijoiden valmiuksia käsitellä tällaisia solmukohtia tavoitteisiin keskittyvän neuvottelustrategian avulla. Vetäjinä toimivat Akordi Oy:llä työskentelevä monenvälisen neuvottelun ja julkisen sektorin sovittelun ammattilainen, Aallon alumni TkT Jonna Kangasoja sekä kurssin vastuuopettaja, professori Claudio Roncoli rakennetun ympäristön laitokselta. Kurssi tarjottiin osana Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelmaa ja pidettiin huhtikuussa 2023.

Kurssin opetus- ja oppimismetodeihin sisältyi vuorovaikutteisia neuvotteluharjoituksia, joissa simuloitiin usean osapuolen välisiä neuvotteluita ja ratkottiin niille tyypillisiä ongelmia roolileikin avulla. Simulaatioita on kehitetty Harvardin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Program on Negotiation -yhteistyöohjelmassa. Vuorovaikutteiset harjoitukset saivat kurssin opiskelijoilta kiitosta.

Students sitting around a table and talking.
Samuel Babjak, Emilia Ihalainen, Isabel Scherer ja Florian Wiest

"Roolileikit, neuvottelut ja harjoitukset olivat kiivaita, mutta myös kurssin parasta antia. Käytännön harjoittelu on paras tapa oppia, ja kurssi tarjosikin siihen turvallisen ympäristön," kertoo Isabel Scherer, toisen vuoden opiskelija EIT Urban Mobility -maisteriohjelmassa.

"Pidin kurssin muodosta, koska se muistutti hackathonia, jossa työskennellään jonkin lopputuloksen saavuttamiseksi – vaikka tässä tähdättiinkin esiteltävien lopputulosten sijaan omaan oppimiseen," sanoo Samuel Babjak, joka opiskelee myös EIT Urban Mobility -maisteriohjelmassa.

Keskeistä kurssilla oli neuvotteluprosessin painottaminen sekä tutustuminen neuvottelukumppaneihin ja heidän tavoitteisiinsa, jolloin ongelmat voidaan ratkaista yhteistyön ja luovuuden keinoin, eikä ainoastaan lopputulokseen keskittyen.

"Opin, ettei neuvottelua tarvitse ajatella voitettavana kamppailuna, vaan lopputuloksen tulisi olla sellainen, josta kaikki voivat hyötyä. Etenkin meidän alallamme on tärkeää ajatella pitkällä aikavälillä ja olla toisillemme avoimia, luottaa toisiimme ja rakentaa suhteita neuvottelun kautta," Isabel pohtii.

"Itselleni yksi tärkeimmistä oivalluksista oli kulttuurin ja toimivan viestinnän merkitys neuvotteluprosessien onnistumiselle," kertoo EIT Urban Mobility -maisteriohjelmassa opiskeleva Florian Wiest.

"Odotin saavani jonkinlaisen luettelon tai ohjenuoran siitä, mitä minun tulee tehdä, mutta lähestyimmekin asiaa tutustumalla neuvottelukumppaniin, heidän tavoitteisiinsa ja motiiveihinsa sekä kehittämällä osapuolten välille luottamusta," Samuel kertoo.

Suuri osa kurssin osallistujista opiskelee Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelmassa tai EIT Urban Mobility -maisteriohjelmassa, eli monille heistä kaavoitus ja neuvottelu tulevat olemaan osa työelämää.

"Neuvotteleminen on yksi opintojeni painopiste. Käsittelen opinnäytetyössäni osallistavaa kaavoitusta, johon kuuluu paljon neuvottelua sekä kiistojen ja ristiriitojen huomiointia, ja tällainen neuvottelutapa on erittäin tärkeä työkalu. Aihealueen lisäksi pidin kurssissa etenkin harjoituksista," sanoo Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelman opiskelija Emilia Ihalainen. Emilia työskentelee konsulttina opintojensa ohessa, ja neuvottelu on osa hänen jokapäiväistä työtään.

Emilia ei ollut ainoa, joka tietää neuvottelun arvon työelämässä. "Suunnittelen työskenteleväni julkisten kaavoitusprosessien parissa, joissa neuvottelu on arkipäivää. Siitä minulla on jo kokemusta, ja lisää on tiedossa," Florian toteaa.

Neuvottelutaidot eivät ole tärkeitä vain tuleville kaavoittajille. Kurssin vuorovaikutteisissa simulaatioharjoituksissa opeteltavat taidot ja menetelmät voivat olla työelämässä hyödyllisiä minkä tahansa alan opiskelijalle

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Professor Jukka Luoma
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Vuoden opettajaksi valittu Jukka Luoma

Tuotantotalouden laitoksen kilta Prodeko äänesti professori Jukka Luoman Vuoden opettajaksi 2023.
Aalto-yliopisto Juniorin opiskelijaohjaaja
Opinnot Julkaistu:

Innostavat opiskelijat ohjaavat oman alansa asiantuntijoina Aalto-yliopisto Juniorin työpajoja

Junior tarjoaa lapsille ja nuorille kurkistuksia Aalto-yliopiston tarjontaan. Lue lisää toiminnasta – ja siitä, miten voit lahjoittamalla tukea tulevaisuuden tekijöiden hyväksi tehtävää työtä.
Käsikirjoituskoulutusta / post-it-lappuja / Marja-Riitta Koivumäki
Mediatiedotteet, Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopistoon elokuva- ja televisiodramaturgian erikoistumiskoulutus

Syksyllä 2023 alkava koulutus on suunniteltu ammatillista osaamista syventäväksi koulutukseksi alalla jo toimiville.
Alma Median projektitiimi, Aalto BIZ
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Vastuullisuus on tärkeä osa asumisen digitaalisia palveluita

Opiskelijat tekivät Alma Medialle yritysprojektin, jossa he kartoittivat asumisen digitaalisia palveluita kestävän kehityksen näkökulmasta.