Uutiset

Kohti päästötöntä sellun valmistusta: Metsäteollisuus ja tiedeyhteisö yhdistävät voimansa

Päästöttömään selluntuotantoon pyrkivän Emission Free Pulping (EFP) -ohjelman tavoitteena on vähentää merkittävästi biomassan polttoa ja lisätä sellun valmistukseen käytettävän puumateriaalin tuotesaantoa noin 50 prosentista noin 70 prosenttiin.
puuhaketta
Puuhaketta ja hakesiilo. Kuva: StoraEnso

Metsäteollisuuden vahva tuki sekä Business Finlandin myöntämä rahoitus mahdollistavat 10 tutkimusorganisaation, yliopiston ja yrityksen muodostaman uraauurtavan tutkimusohjelman käynnistämisen. Ohjelmaan palkataan noin 20 kokopäiväistä tutkijaa Suomeen ja Ruotsiin. Ohjelman budjetin arvioidaan olevan noin 15 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. 

Metsäteollisuus, teknologiayritykset, tutkimusorganisaatiot ja yliopistot ovat aloittaneet yhteisen hankkeen perinteisten sellunvalmistusprosessien mullistamiseksi VTT:n ja Ruotsin RISE-tutkimuslaitoksen yhteisellä johdolla. Emission Free Pulping -tutkimusohjelman tavoitteena on löytää keinoja parantaa energiatehokkuutta, tehostaa puun käyttöä ja jalostamista, kehittää sellun tuotanto päästöttömäksi erityisesti hiilidioksidipäästöjen osalta sekä vähentää merkittävästi veden käyttöä prosessissa.

”Metsävarojen rajallisuuden takia myös teollisuudenalan kasvumahdollisuudet ovat rajalliset. Lisäksi biomassan polttaminen sellun valmistusprosessissa merkitsee biogeenisen hiilidioksidin päästöjä. Jotta voidaan parantaa resurssitehokkuutta ja kasvattaa puun tuottamaa lisäarvoa merkittävästi, on välttämätöntä uudistaa sellunvalmistuksen kemiallisia prosesseja ja yksikköoperaatioita”, sanoo VTT:n Biomateriaalit-tutkimusalueen johtaja Atte Virtanen.

Tähän mennessä ohjelmaan on tullut mukaan viisi teollisuusyritystä, jotka tuovat hankkeeseen sekä teollisuuden kannalta relevantit näkökulmat että taloudellisen panoksensa. ANDRITZ, Arauco, Metsä Group, Stora Enso ja Valmet ovat sitoutuneet ohjelmassa viiden vuoden yhteistyöhön tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen kanssa. Ohjelma on saanut Business Finlandilta huomattavan rahoituksen, joka ylittää viisi miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

”Yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen pitkäjänteinen tutkimusyhteistyö on välttämätöntä isojen kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen. Tämän yhteishankkeen rahoituksella haluamme vauhdittaa metsäteollisuuden uudistumista, mikä on ensiarvoisen tärkeää Suomen kilpailukyvylle”, sanoo johtaja Timo Metsä-Tokila Business Finlandista.

”Olemme sitoutuneet visioon metsäpohjaisesta ekosysteemistä, joka tuottaa täyden arvon pohjoismaisesta puusta. Edistämällä innovaatiota sekä yhdistämällä toimialan ja tutkimuksen kyvyt voimme saavuttaa edistysaskeleita, jotka lisäävät tehokkuutta ja tukevat myös sitoutumistamme ympäristövastuuseen. Luomme tulevaisuutta, jossa kestävä puunkäyttö ja resurssitehokkaammat sellunvalmistusmenetelmät kulkevat käsi kädessä, mikä varmistaa metsiemme ja niistä riippuvaisten teollisuudenalojen jatkuvuuden ja kannattavuuden”, sanoo Katariina Kemppainen, Metsä Groupin konsernitason tutkimus- ja kehitysjohtaja.

Ohjelma kehittää maailmanlaajuisesti merkittävää uutta osaamista ja tietoa. Tulosten odotetaan vaikuttavan laajasti Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyyn erityisesti edistämällä bio- ja kiertotalouden teknologiaa, mikä auttaa myös Suomea saavuttamaan asetetut ympäristötavoitteet. Hanke edistää kansallisesti tärkeiden osaamisalueiden kehittymistä ja kansantalouden keskeisten klustereiden uudistumista.

”On hienoa, että muutkin yritykset ja yliopistot jakavat näkemyksemme siitä, että tiede ja yhteinen tutkimus on välttämätöntä, jotta voidaan merkittävästi parantaa sellunvalmistuksen materiaalisaantoa ja sitä kautta vähentää päästöjä. Voimmeko saavuttaa nollan? Saa nähdä, mitä tiedemaailma ja teollisuus saavat ohjelman aikana yhdessä aikaan tieteen, tietotaidon ja teollisten realiteettien ehdoilla, sanoo Mikael Hannus, Stora Enson innovaatiotoiminnan tutkimus- ja kehitysjohtaja.

Kansainvälistä yhteistyötä eri sektoreilla

Vahva sitoutuminen alan johtavilta yliopistoilta sekä Suomesta että Ruotsista luo edellytykset hankkeen onnistumiselle. Hankkeeseen osallistuvat merkittävällä panostuksella: Aalto-yliopisto, Chalmers University of Technology, Helsingin yliopisto, KTH Royal Institute of Technology, LUT-yliopisto, Mid Sweden University, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi.

Suomen julkisen rahoituksen avulla palkataan ensimmäinen tutkijaryhmä, jota laajennetaan mukana olevien yritysten lisärahoituksella. Tavoitteena on muodostaa 10–20 tutkijan ryhmä, joka keskittyy kokopäiväisesti konsortion yhteisesti sopiman tutkimusagendan edistämiseen. 

Julkista rahoitusta haetaan parhaillaan myös Ruotsissa, ja ovet ovat avoinna uusille yrityskumppaneille.

”Avain menestykseen on avoimessa yhteistyössä. Siksi kutsumme toimialan johtavia yrityksiä ja tutkijoita eri puolilta maailmaa liittymään mukaan konsortioomme ja osallistumaan alan kärkipään tutkimukseen, jonka tavoitteena on muuttaa sellunvalmistuksen prosesseja mahdollistaen parempi energiatehokkuus ja korkeampi tuotesaanto”, sanoo Per Tomani, johtaja, RISE Research Institutes of Sweden. 

”Haaste on koko toimialan yhteinen, eikä kukaan voi ratkaista sitä yksin. Teknologialla on keskeinen rooli sellu- ja paperiteollisuuden evoluutiossa. Tässä muutoksessa ei ole kyse ainoastaan alan standardien täyttämisestä, vaan uusien mittapuiden asettamisesta ympäristövastuulle ja operatiiviselle huippuosaamiselle. Painopisteen täytyy pysyä innovaatiossa ja yhteistyössä, jotta voidaan edistää tätä alamme elintärkeää muutosta”, toteaa ANDRITZin teknologiajohtaja Johan Engström.

Emission Free Pulping -ohjelma pähkinänkuoressa

  • 5-vuotinen kansainvälinen tutkimusohjelma.
  • Koordinointi VTT, tutkimuksen vetovastuu RISE.
  • Business Finland on myöntänyt ohjelmalle 3-vuotisen 5,1 miljoonan euron rahoituksen.
  • Kokonaisbudjetin arvioidaan ylittävän 15 miljoonaa euroa.
  • Mukana olevat yritykset: ANDRITZ, Arauco, Metsä Group, Stora Enso, Valmet.
  • Mukana olevat yliopistot ja tutkimuslaitokset: VTT, RISE, Aalto-yliopisto, Chalmersin teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Keski-Ruotsin yliopisto, Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu KTH, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi.

Lisätietoja:

Atte Virtanen, Vice President, VTT, Puh. +358 50 577 9770, [email protected]

Johan Engström, CTO, ANDRITZ, [email protected] +358 40 860 5389

Mikael Hannus, Senior Vice President, Group Innovation R&D, Stora Enso, [email protected] +46703775702

Katariina Kemppainen, SVP Group R&D, Metsä Group, [email protected] +358 50 375 2212

Timo Metsä-Tokila, johtaja, Funding Services Business Finland, [email protected] +358 40 750 2442

Per Tomani, Director Research & Business Development, RISE, [email protected]   +46 76 876 72 81 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Opiskelija Aallossa lukemassa kirjaa
Mediatiedotteet Julkaistu:

Aalto-yliopisto lisää toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi

Aalto-yliopisto on kartoittanut tärkeimpiä toimenpiteitä ilmastopäästöjen vähentämiseksi kaikilla yliopiston toiminnan alueilla. Suurimmat päästövähennykset saadaan energian hankinnasta ja käytöstä.
Puustoa kerrostaloalueella.
Mediatiedotteet Julkaistu:
Tummatukkainen nainen tummassa asussa, taustalla kesäinen Otaniemi
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Satu Lähteenoja: ”Kestävyysmurroksen edistämiseen tarvitaan tulevaisuusajattelua ja yhteissuunnittelua”

Minä väitän -sarjassamme Satu Lähteenoja osoittaa, että yhteissuunnitteluun perustuva murrosareena-menetelmä lisää hallinnon ja päättäjien ymmärrystä systeemisestä muutoksesta ja auttaa ajattelemaan pidemmälle tulevaisuuteen.
Jar full of coins representing Unite! Seed Fund.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Hae Unite!-yliopistoallianssin siemenrahaa opetusyhteistyön edistämiseksi

Siemenrahalla edistetään vaihto-opintokokonaisuuksien luomista Unite-yliopistojen välillä. Allianssiin kuuluu Aallon lisäksi kahdeksan muuta eurooppalaista yliopistoa.