Uutiset

Kirjakaupan yrittäjästä tutkijaksi

Apulaisprofessori Mahdi Pourakbari Kasmaei tutkii voima- ja energiajärjestelmän mallintamista, koska siirtymä hiilineutraaliin energiantuotantoon on nopea.
Aalto_University_Mahdi_Pourakbari_23-9-2021_photo_Mikko_Raskinen_005.jpg
Apulaisprofessori Mahdi Pourakbari Kasmaei aloitti huhtikuussa Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja automaation laitoksella. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja automaation laitoksella huhtikuussa aloittanut apulaisprofessori Mahdi Pourakbari Kasmaei haluaa rakentaa kannustavaa ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa. Hän painottaa, että hiilineutraalin tulevaisuuden kehittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri alojen tutkijoiden välillä.

Mitä tutkit ja miksi?

Tutkin voima- ja energiajärjestelmän mallintamista. Olen kiinnostunut tutkimaan vaikutuksia, joita radikaalilla siirtymällä hiilineutraaliin tulevaisuuteen on energiajärjestelmän mallintamiseen, suunnitteluun, toimintaan ja ylläpitoon sekä energiamarkkinoihin ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Hiilineutraalin tulevaisuuden tavoittelu perustuu poikkitieteelliseen lähestymistapaan, joka edellyttää tiiviimpää yhteistyötä eri alojen kuten kuljetukseen, rakentamiseen, maatalouteen, jätehuoltoon tai päästökaupan ulkopuolella oleviin aloihin keskittyneiden tutkijoiden välillä. Vain siten voidaan luoda toimiva infrastruktuuri kaikille niille toimijoille, jotka työskentelevät tämän kunnianhimoisen tavoitteen toteutumiseksi. Jos jokainen sektori pyrkii vain saavuttamaan oman tavoitteensa hiilivapaasta tulevaisuudesta ja jättää huomiotta eri energia-alojen keskinäisen riippuvuuden, koko idea jää pelkäksi suureksi ja kauniiksi unelmaksi, joka voidaan saavuttaa vain osittain.

Miten sinusta tuli tutkija?

Kun aloitin kandidaatin tutkintoni, halusin vain tulla menestyväksi insinööriksi ja löytää hyvän työpaikan. Vierailuni kansainvälisessä kirjanäyttelyssä sytytti ajatuksen kirjakaupan avaamisesta, ja lopulta avasinkin liikkeen kahden ystäväni kanssa. Sain tilaisuuden lukea paljon kirjoja, joista sain tietoa eri aiheista ja monista eri lähteistä. Kirjojen avulla haastoin itseni ratkaisemaan erilaisia ongelmia.

Halusin kuitenkin yhä löytää työpaikan, jossa voisin kehittää yliopistossa oppimiani asioita, mutta pitää samalla myös kirjakauppaa. Aina elämä ei kuitenkaan suju haaveiden ja suunnitelmien mukaan, ja monista eri syistä johtuen päätin lopulta sulkea kirjakaupan. Tämä oli uskoakseni alkusysäys suurelle muutokselle elämässäni ja noudatin perheeltäni saamaani neuvoa jatkaa opintojani maisterivaiheeseen saakka.

Opiskelujeni alussa tavoitteenani oli saada lisää käytännön kokemusta. Opiskelijoilla oli mahdollisuus ehdottaa omaa ideaansa yrityksille, ja minä suunnittelin eräälle jakeluyritykselle pienen käytännön projektin. Kun aikaa kului ja valmistumiseni lähestyi, kiinnostuin yhä enemmän tutkimuksen tekemisestä. Kaksi vuotta maisterin tutkintoni suorittamisen jälkeen olin saamassa päätökseen jo kolmannen projektini, joka perustui uusiutuvaan energiaan. Tässä vaiheessa halusin hankkia kansainvälistä kokemusta, joten aloitin tohtorintutkintoni Brasiliassa, jossa kehityin edelleen entistä paremmaksi tutkijaksi. Sähkötekniikan eri osa-alueiden opiskelu opintojen eri vaiheissa on auttanut minua suuresti syventämään ja laajentamaan käytännön ideoitani. Minulla oli myös mahdollisuus toimia tutkijatohtorina Brasiliassa ja vierailevana tutkijana Espanjassa, ennen kuin aloitin tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa vuonna 2017. Tämä ajanjakso oli minulle ennen kaikkea erityisen upea kokemus, jolloin opin myös monitieteisen tutkimuksen merkityksen.

Kiitos tutkijanurastani kuuluu myös vanhemmilleni, jotka yrittivät todella kovasti pitää minut motivoituneena ja olemaan aina luokan kolmen parhaan joukossa. En koskaan halunnut käydä koulua vaan olisin mieluummin kuunnellut musiikkia ja soittanut viulua. Oli siis enimmäkseen sattumaa, että olen nyt täällä tutkijana ja soitan toisinaan viuluani, sillä se olisi myös voinut olla päinvastoin.

Mitkä ovat olleet urasi huippuhetkiä?

Pyrin huomioimaan tasapuolisesti eri näkökohdat, joten en voi nimetä yksittäisiä kohokohtia urallani. Sanoisin kuitenkin, että ne hetket, jolloin olen voinut auttaa kollegoitani, opiskelijoitani ja tutkijoita, ovat parhaita. Olen iloinen siitä, että olen ehdottanut uutta liiketoimintamallia (integrated community energy systems, ICES) ja saanut olla mukana luomassa uutta viitekehystä hiilijalanjäljen hallintaan. Molemmat kokonaisuudet edistävät voimakkaasti radikaalia siirtymää kohti hiilivapaata tulevaisuutta.

Mitä ominaisuuksia tutkijalta vaaditaan?

Minulle eettisyys, muiden auttaminen ja se, että ihminen työskentelee jonkin asian puolesta koko sydämestään, ovat etusijalla. Uskon vakaasti, että muiden auttaminen ja heidän menestyksensä ja onnellisuutensa näkeminen ovat tärkeimmät avaimet ihmisen onnellisuuteen ja menestymiseen. Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat ahkeruus ja sinnikkyys. Vinkkini onkin, että älä koskaan anna periksi ja muista, että epäonnistumisistakin oppii. Varaudu positiivisiin muutoksiin ja tuota uutta, entistä parempaa tietoa.

Mitä odotat tulevaisuudelta?

Tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta niiden tutkimusympäristöjen osalta, joilla on hyvä infrastruktuuri monialaiseen yhteistyöhön. Aloitin työskentelyn Aalto-yliopistossa vuonna 2017. Näen Aallon suurena ekosysteeminä, jossa voi työskennellä kaikkein haastavimpien ongelmien parissa.  Aallossa on helppo tavata ja tehdä yhteistyötä innokkaiden ja eri alojen tutkijoiden kanssa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Harald Herlin Learning Center
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Oppimiskeskuksessa pilotoidaan 19.8.2024 alkaen uusia aukioloaikoja

Opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuudet käyttää tiloja ja kokoelmia laajentuvat.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
Puustoa kerrostaloalueella.
Mediatiedotteet Julkaistu: