Uutiset

Kemian tekniikan koulutusta arvostetaan työelämässä, kertovat vuonna 2015 valmistuneet maisterit

Viimeisimmän viisivuotiskyselyn mukaan Kemian tekniikan korkeakoulun alumnit ovat tyytyväisiä työuraansa. Seuraava uraseurantakysely on käynnissä 4.10. – 13.12.2021.
Two people working in a laboratory. Both are wearing lab coats as well as protective glasses and gloves.

Korkeakouluissa seurataan tiiviisti valmistuneiden opiskelijoiden urakehitystä. Vastaukset ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille maistereille lähetettyihin uraseurantakyselyihin antavat arvokasta tietoa, jota Kemian tekniikan korkeakoulussa hyödynnetään opetuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden uraohjauksessa.

"Uraseurantakysely auttaa meitä varmistamaan, että opetuksemme ja tutkintomme vastaavat työelämän osaamistarpeita. Myös uraansa suunnitteleville opiskelijoille on tärkeää saada tietoa valmistuneiden urapoluista. Vastaukset vaikuttavat lisäksi yliopiston saamaan rahoitukseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä”, sanoo opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala.

Aalto-yliopiston korkeakouluista valmistuneiden uraseurantakyselyä tehdään viisi vuotta valmistumisesta eteenpäin. Toistaiseksi viimeisimmät vastaukset kyselystä on saatu vuonna 2015 valmistuneilta Kemian tekniikan korkeakoulun alumneilta.

Kemian tekniikan alumnit ovat työllistyneet hyvin koulutustaan vastaaviin töihin

Valmistuneista 99 % oli työelämässä viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Yli puolet (59 %) vuonna 2015 valmistuneista ovat työllistyneet suurin yrityksiin, neljännes pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yliopistomaailma työllistää seitsemää prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kemian tekniikan alumnit ovat viiden vuoden aikana edenneet monenlaisia urapolkuja. Vuoden 2015 alumnit työskentelevät muun muassa työnimikkeillä projektipäällikkö, paperiteknologiapäällikkö, tutkija, prosessinkehitysinsinööri, ympäristöinsinööri, kemisti, fermentointiasiantuntija, metallurgi ja tutkija.

Valtaosa vastanneista ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa

Vuoden 2015 Kemian tekniikan alumneista 93% ovat tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa. Suurin osa vastaajista ovat tyytyväisiä tutkintoonsa (89 %) ja olisivat valmiita suosittelemaan opintoja muillekin (85 %). Työelämän vaatimusten koettiin vastaavan hyvin akateemista pätevyyttä (81 %).

Vastanneiden tähänastisen uran kannalta tärkeimmät taidot olivat kyselyn perusteella kyky oppia ja omaksua uutta, ongelmanratkaisutaidot, tiedonhankintataidot, analyyttinen ja systemaattinen ajattelu, sekä itseohjautuvuus.

Työelämässä menestymisen kannalta tärkeinä ominaisuuksina nousivat esiin myös yhteistyötaidot, järjestelmällisyys ja paineensietokyky.

Uraseurantaa tehdään kaikissa yliopistoissa

Uraseurannan viisivuotiskysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa. 

Kyselyt toteutetaan yhtenäisellä kyselyllä ja samanaikaisesti. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä.

Lisätietoa kemian tekniikan alan maistereiden uraseurannasta:

Uusin uraseurantakysely on käynnissä 4.10.–13.12.2021. Kyselyyn pyydetään osallistumaan vuonna 2016 maisteriksi valmistuneita. Kysely lähetetään sähköpostitse, kirjeitse tai tekstiviestillä. Kiitos kaikille vastaajille jo etukäteen!

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Petteri Isotupa
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Aalto-yliopiston alumni Petteri Isotupa: ”Uskalla ajatella ja kysyä miksi”

Testamenttilahjoituksellaan Aalto-yliopistolle Petteri Isotupa on mukana tukemassa tulevien sukupolvien opintomahdollisuuksia.
Kolme haalariasuista opiskelijaa metroasemalla
Opinnot Julkaistu:

Hakijoiden määrä kandidaattiohjelmiin kasvoi

Yli 12 600 haki Aalto-yliopiston suomen- ja ruotsinkielisiin kandidaattiopintoihin.
Jari Koskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Professori Jari Koskinen päättää ansiokkaan työuransa

Materiaalitieteen professori Jari Koskinen jää eläkkeelle 31.3.2023. Älykkäiden materiaalien ja erityisesti pintojen ja rajapintojen fysikaalisia ominaisuuksia tutkinut Koskinen vietti työuransa viimeiset 14 vuotta Kemian tekniikan korkeakoulussa tutkijana ja toimi vuosina 2014-2022 Kemian ja materiaalitieteen laitosjohtajana.
Retuperän WBK:n Audio Dubbado, kuva: Atte Mäkinen.
Kampus, Opinnot Julkaistu:

Audio Dubbado: Retuperän WBK edustaa palomiesmäistä arvokkuutta ja hyviä käytöstapoja

"Kun olin soittanut muutaman vuoden palokunnassa, mietin, että ehkä olisi hyvä olla joku tekosyy viettää Otakaarella niin paljon aikaa. Päätin, että on aika hakea Aaltoon."