Uutiset

Kemian tekniikan koulutusta arvostetaan työelämässä, kertovat vuonna 2015 valmistuneet maisterit

Viimeisimmän viisivuotiskyselyn mukaan Kemian tekniikan korkeakoulun alumnit ovat tyytyväisiä työuraansa. Seuraava uraseurantakysely on käynnissä 4.10. – 13.12.2021.
Two people working in a laboratory. Both are wearing lab coats as well as protective glasses and gloves.

Korkeakouluissa seurataan tiiviisti valmistuneiden opiskelijoiden urakehitystä. Vastaukset ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille maistereille lähetettyihin uraseurantakyselyihin antavat arvokasta tietoa, jota Kemian tekniikan korkeakoulussa hyödynnetään opetuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden uraohjauksessa.

"Uraseurantakysely auttaa meitä varmistamaan, että opetuksemme ja tutkintomme vastaavat työelämän osaamistarpeita. Myös uraansa suunnitteleville opiskelijoille on tärkeää saada tietoa valmistuneiden urapoluista. Vastaukset vaikuttavat lisäksi yliopiston saamaan rahoitukseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä”, sanoo opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala.

Aalto-yliopiston korkeakouluista valmistuneiden uraseurantakyselyä tehdään viisi vuotta valmistumisesta eteenpäin. Toistaiseksi viimeisimmät vastaukset kyselystä on saatu vuonna 2015 valmistuneilta Kemian tekniikan korkeakoulun alumneilta.

Kemian tekniikan alumnit ovat työllistyneet hyvin koulutustaan vastaaviin töihin

Valmistuneista 99 % oli työelämässä viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Yli puolet (59 %) vuonna 2015 valmistuneista ovat työllistyneet suurin yrityksiin, neljännes pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yliopistomaailma työllistää seitsemää prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kemian tekniikan alumnit ovat viiden vuoden aikana edenneet monenlaisia urapolkuja. Vuoden 2015 alumnit työskentelevät muun muassa työnimikkeillä projektipäällikkö, paperiteknologiapäällikkö, tutkija, prosessinkehitysinsinööri, ympäristöinsinööri, kemisti, fermentointiasiantuntija, metallurgi ja tutkija.

Valtaosa vastanneista ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa

Vuoden 2015 Kemian tekniikan alumneista 93% ovat tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa. Suurin osa vastaajista ovat tyytyväisiä tutkintoonsa (89 %) ja olisivat valmiita suosittelemaan opintoja muillekin (85 %). Työelämän vaatimusten koettiin vastaavan hyvin akateemista pätevyyttä (81 %).

Vastanneiden tähänastisen uran kannalta tärkeimmät taidot olivat kyselyn perusteella kyky oppia ja omaksua uutta, ongelmanratkaisutaidot, tiedonhankintataidot, analyyttinen ja systemaattinen ajattelu, sekä itseohjautuvuus.

Työelämässä menestymisen kannalta tärkeinä ominaisuuksina nousivat esiin myös yhteistyötaidot, järjestelmällisyys ja paineensietokyky.

Uraseurantaa tehdään kaikissa yliopistoissa

Uraseurannan viisivuotiskysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa. 

Kyselyt toteutetaan yhtenäisellä kyselyllä ja samanaikaisesti. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä.

Lisätietoa kemian tekniikan alan maistereiden uraseurannasta:

Uusin uraseurantakysely on käynnissä 4.10.–13.12.2021. Kyselyyn pyydetään osallistumaan vuonna 2016 maisteriksi valmistuneita. Kysely lähetetään sähköpostitse, kirjeitse tai tekstiviestillä. Kiitos kaikille vastaajille jo etukäteen!

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Kuva: Otakaari 27, kuvaaja Anders Portman
Opinnot Julkaistu:
ELEC students
Opinnot Julkaistu:

Elektroniikka-ICT ala tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseen

Elektroniikka-ICT ala etsii jatkuvasti uusia lahjakkuuksia Aallon opiskelijoiden ja valmistuneiden keskuudesta.
Students celebrating graduation at Aalto Univeristy's graduation party. Photo: Jaakko Kahilaniemi / Aalto University
Opinnot Julkaistu:

Aaltoon valittu 2070 uutta kandidaattiopiskelijaa

Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun tulokset on julkaistu Opintopolku-palvelussa.
Doctoral student Aini Putkonen
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Aini Putkonen: Tohtoriopiskelijan elämä on hyvin monipuolista

Tohtoriopiskelija Aini Putkonen sanoo, että tohtorintutkinto valmistaa opiskelijoita niin akateemiselle uralle kuin teollisuuteen.