Uutiset

Kauppakorkeakoulun alumnitarina: Julia Österlund

Kauppakorkeakoulun alumni Julia Österlund opiskeli koulussa kahta eri pääainetta, ja kokee monipuolisten opintojen hyödyttävän häntä nykyisessä työssään: ”Konsulttityössä on mahtavaa myös se, että pääsen yhdistämään kaikkea koulussa opiskelemaani – markkinointia, viestintää, informaatioteknologiaa ja laskentaa toisiinsa.”
Julia Österlund, School of Business alumna in School of Business alumni story

Kuka olet? Mitä opiskelit Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja milloin valmistuit?

Olen Julia Österlund, mutta käytännössä kaikki kutsuu minua Juuliksi. Opiskelin Kauppakorkeakoulussa kandivaiheessa markkinointia ja maisterissa vaihdoin pääaineeksi viestinnän. Valmistuin kesällä 2018.

Miksi halusit opiskella markkinointia kandiohjelmassa ja viestintää maisteriohjelmassa?

Kandivaiheessa olin päättänyt, että haluan tehdä töitä luovalla alalla, mutta muuten en vielä tuntenut omia vahvuuksiani tai tiennyt, mihin eri pääaineet valmistavat. Pidin markkinoinnin opiskelussa käytännönläheisistä kursseista, mutta parin vuoden jälkeen koin, että olin jo kanditutkinnon aikana saanut sen, mitä markkinoinnista pystyin oppimaan koulun penkillä, ja päätin vaihtaa pääaineen viestintään – osin myös silloisen työni vuoksi KY:n hallituksen viestintävastaavana.

En ole katunut päätöstä, sillä nykyisessä työssäni on apua molemmista opinnoista. Oikeastaan on mielestäni aika erikoista, että markkinointia ja viestintää ajatellaan toisistaan irrallisina, koska ne ovat vahvasti toisiaan tukevia keinoja saada yrityksen ääni kuuluviin.

Mikä on mielestäsi ollut erityisen tärkeää opinnoissa tai mistä on ollut eniten hyötyä?

Tein opintojen loppuvaiheessa kaksi yritysprojektia, joissa opin paljon projektinhallinnasta ja asiakastyöstä – maisterisivuaineen ITP:n yritysprojektin Stora Ensolle, joka lennätti tiimimme Puolaan tekemään tutkimusta työnantajakuvasta, ja Capstone-kurssin palvelumuotoiluprojektin Postille. Näiden ansiosta sain kokeilla turvallisesti, minkälaista on johtaa ja suunnitella projekteja yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi molempien projektien teemat sattuivat olemaan sellaisia, joiden parissa työskentelen nykyäänkin.

Myös vapaaehtoisuus ja myöhemmin työskentely KY ry:n ja KY-säätiön hallituksissa on Kauppiksen kautta tulleita asioita, joiden merkitystä omalle tähänastiselle uralleni ei voi ohittaa. Näissä hommissa sai aivan eri tavalla vastuuta kuin monessa työssä olisi vielä mahdollisuutta saada siinä vaiheessa uraa. Vastuu ja onnistuminen lisäävät rohkeutta ja epäonnistuminen kasvattaa. Lisäksi aktiivisuus opintojen aikana tietysti laajentaa tuttavapiiriä. 

Tekisitkö jotain toisin opinnoissasi?

Jos aloittaisin opinnot nyt, hyödyntäisin varmasti enemmän poikkitieteellisiä opiskelumahdollisuuksia. Nykypäivän työelämässä on vaikea pärjätä, jos näkee asiat vain yhdestä perspektiivistä.

Uskon, että poikkitieteellinen opiskelu on helpompaa nyt, kun kaikki Aallon korkeakoulut ovat Otaniemessä. Jos joku, niin se jäi opinnoissa kaduttamaan, että tein käytännössä kaikki opintoni Kauppiksella.

Millainen urapolkusi on ollut?

Olen aina tykännyt tehdä töitä, ja olinkin jo lukioikäisestä alkaen osa-aikatöissä erilaisissa asiakaspalveluhommissa kirjakaupasta kuntosaliin. Kauppiksen alkuvaiheessa tein pari vuotta osa-aika- ja kesätöitä taloushallinnon assistenttina, mikä auttoi ymmärtämään liiketoimintaa käytännössä, ja tarjosi sopivaa haastetta koulun ohelle. Lopetin taloushallinnon työt, kun lähdin vaihtoon Bangkokiin.

Vaihdon jälkeen minut valittiin KY:n hallitukseen viestintävastaavaksi. Tämän vuoden aikana ymmärsin, kuinka tärkeää minulle on tehdä työtä, jossa pääsen käyttämään omaa osaamistani yhteisen hyvän eteen. Pian sen jälkeen aloitin ensin työharjoittelun Demos Effectillä ja jatkoin samassa tiimissä projektitöissä gradun kirjoituksen ohessa. Tein tuolloin Demoksen verkkosivu-uudistusta, joka kaikessa konkreettisuudessaan oli tosi palkitseva projekti.

Päädyin sitten hakemaan harjoitteluun Milttonille syksyllä 2017 – toimistoon, joka oli ollut mielessä jo useamman vuoden ajan, mutta vasta nyt tuntui siltä, että pystyisin irrottamaan puoli vuotta täysipäiväiselle työharjoittelulle. Jäin taloon harjoittelun jälkeen, ja nyt olen Milttonilla viestintäkonsulttina.

Kaipaamani töytäisyn Milttonille hakemiseen sain itseasiassa Kauppakorkeakoulun Ura- ja rekrytointipalveluiden järjestämän mentoroinnin kautta, kun mentorini sattui työskentelemään Milttonilla. Sain jo heti alkuun vastuuta isoista projekteista ja asiakkuuksista, mikä myös auttoi etenemään nopeasti konsultiksi. Nykyisin minulla on kokonaisvastuu omista projekteistani – kuhunkin tarpeeseen mahdollisimman hyvän tiimin kokoamisesta, projektin suunnittelusta ja sen etenemisestä. Teen sekä luovaa suunnittelua että projektinhallintaa.

Millaista on työskentely konsulttitoimistoissa viestinnän ja markkinoinnin parissa?

Konsulttina ei ole kahta samanlaista työpäivää. Miltton on kasvanut paljon sinä aikana, kun olen itse ollut talossa, emmekä ole enää pelkästään viestintätoimisto – ja viestintähän on osa kaikkea yrityksen tekemistä. Minua kiinnostaa eniten strategiaprojektit, koska niissä pääsee vaikuttamaan siihen, mitä yritys tekee. Strategiaa on myös mahdotonta jalkauttaa ilman tehokasta viestintää. Konsulttityössä on mahtavaa myös se, että pääsen yhdistämään kaikkea koulussa opiskelemaani – markkinointia, viestintää, informaatioteknologiaa ja laskentaa toisiinsa.

Nautin projektien suunnittelusta ja yhteisestä sparrailusta projektitiimien kanssa. Oma roolini on yleensä projektipäällikkö ja suunnittelija, missä yhdistyy luova puoli Kauppikselta peräisin olevaan järjestelmällisyyteen ja tehokkuuteen. Lisäksi teen asiakkuuksien kehitystä. Kaikkein mielekkäintä onkin tehdä projekteja asiakkaille, joiden toimintaa tunnen hyvin. Asiakkaiden kanssa työskentely on motivoivaa ja lähes aina tosi hauskaa – parasta on, kun meidän ja asiakkaan asiantuntijoista koostuva tiimi pelaa hyvin yhteen.

Työstän samanaikaisesti useita eri projekteja - yhtenä päivänä saatan keskittyä jatkuvan sisältöyhteistyömallin kehittämiseen ja seuraavana vetää strategiatyöpajaa toiselle asiakkaalle. Projekteissa on paitsi eri asiakkaat, myös yleensä eri tiimit sisäisesti, minkä ansiosta on mahdollisuus oppia joka päivä jotain uutta joltain työkaverilta tai asiakkaalta.

Lisätiedot:

Tutustu tarkemmin Julian urapolkuun LinkedInissä!

Two pairs of Business students talking to each other by tables at a window

Master's Programme in Marketing

Organisaatiot etsivät nykyään lahjakkaita työntekijöitä, jotka ymmärtävät, miten digitalisaation, globalisaation ja kiertotalouden kaltaiset globaalit kehityssuuntaukset vaikuttavat organisaatioiden ydinliiketoimintaan, strategiaan ja brändiin. Marketing-maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet kohdata nämä haasteet ja tarjoaa heille taidot ja tietämyksen globaalien markkina- ja asiakasstrategioiden edistämiseksi. Sen ansiosta Marketing-maisteriohjelmasta valmistuneet osaavat hyödyntää asiakas- ja markkinanäkökulmia globaaleilla markkinoilla kilpailevien yritysten strategisessa päätöksenteossa.

Koulutustarjonta
School of Business Management and International Business

Master's Programme in Management and International Business

HUOM! TÄMÄ KOULUTUSOHJELMA LAKKAUTETAAN EIKÄ OHJELMAAN VOI HAKEA ENÄÄ SEURAAVASSA AALTO-YLIOPISTON MAISTERIHAUSSA. Management and International Business -koulutusohjelman tilalle tulevat uudet ohjelmat, Strategic Management in a Changing World sekä People Management and Organizational Development. Tietoa uusista ohjelmista päivitetään sivuille pian.

Management and International Business maisteriohjelma (MIB) antaa opiskelijoille valmiudet toimia globaalien organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Ohjelma tarjoaa opiskelijoille kokonaisvaltaisen käsityksen liiketoiminnan haasteista globaalissa taloudessa sekä tiedot ja taidot, joita tulevaisuuden johtajilta edellytetään. Opiskelijoilla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto joko Queenslandin tai Etelä-Carolinan yliopistossa. Ohjelma kouluttaa avoimia ja pystyviä ammattilaisia, joilla on analyyttiset, käsitteelliset, viestinnälliset ja kulttuuriset taidot toimia menestyksekkäästi nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Koulutustarjonta
Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Aalto-yliopiston alumnien ja opiskelijoiden mentorointiohjelma

Mentorointiohjelmassamme opiskelijat pääsevät tekemisiin työelämässä jo toimivien alumnien kanssa työelämävalmennuksen ja itsensäkehittämisen merkeissä.

Alumneille
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Waterborne
Yhteistyö Julkaistu:

Uusi eurooppalainen kumppanuus tähtää vesiliikenteen nollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä

Horisontti Eurooppa -ohjelmaan liittyvä yhteistyösopimus etsii päästöttömiä ratkaisuja kaikille tärkeimmille laivatyypeille ja alan palveluille vuoteen 2030 mennessä. Tämä mahdollistaa päästöttömän vesiliikenteen ennen vuotta 2050.
Business students in the front of the School of Business
Yhteistyö Julkaistu:
Tatu Pohjola
Yhteistyö Julkaistu:

Kauppakorkeakoulun lahjoittajatarinoita: Tatu Pohjola

Parasta oli yhteisö, johon pääsin: iloinen, kannustava, loppuelämän kantava suuri ihmisjoukko, jonka ydintä on uteliaisuus uuteen ja pyrkimys parempaan.
kuule minä sävellän_työpaja_arkkitehtuurin laitos
Yhteistyö, Yliopisto Julkaistu:

Arkkitehtuuri innosti nuoria säveltäjiä

Musiikkitoimijoiden kanssa toteutettu yhteistyöhanke yhdistää arkkitehtuuria ja musiikkia.