Uutiset

Kauppakorkeakoulu rahoittaa projekteja, jotka vahvistavat ja edistävät diversiteettiä, inklusiivisuutta ja tasa-arvoa (EDI)

Aalto BIZ Case Development Center ja ‘Root to Rise’ -projekti saivat EDI-rahoitusta.
Ryhmätyöskentelyä Aalto-yliopistolla. Kuvituskuva.
Kauppakorkeakoulun henkilöstöä kannustettiin hakemaan ideoilleen rahoitusta matalalla kynnyksellä.

Kauppakorkeakoulu haluaa tukea yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta tukevia verkostoja, seminaarisarjoja, luovia hankkeita, mentorointiohjelmia, julkisia tilaisuuksia ja yhteistyötä koulujen ja järjestöjen kanssa. Yhteisömme jäseniä kannustettiin hakemaan ideoilleen rahoitusta matalalla kynnyksellä, sillä pienelläkin hankkeella voi olla suuri merkitys.

Kauppakorkeakoulun EDI-rahoitusta voi hakea projekteille kerran vuodessa – tänä vuonna hakuaika oli toukokuussa, rahoitusta saaneiden projektien tulee alkaa viimeistään joulukuussa 2022. Tällä kertaa rahoituksen saivat seuraavat kaksi erinomaista aloitetta: Aalto BIZ Case Development Center ja ‘Root to Rise’ – Kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkijoiden yhteisön rakentaminen.

Aalto BIZ Case Development Center

Ensimmäinen rahoitusta saanut projekti on Aalto BIZ Case Development Center, jonka ovat ideoineet vanhemmat yliopistonlehtorit David Derichs ja Nina Sormunen laskentatoimen laitokselta.

Tämän projektin tavoitteena on tukea jokaisen yhtäläistä osallistumista tukevia oppimisympäristöjä luomalla case-harjoituksia paikallisista esimerkkikohteista sekä strategisesti keskeisistä aiheista Kauppakorkeakoulussa (esim. vastuullisuus).

David ja Nina kertovat, että oppimisteorian (Constructive Developmental Pedagogy) mukaan yhtäläistä osallistumista oppimisessa tukee se, että oppilaat pystyvät mukautumaan relevanttiin kontekstiin sekä soveltamaan omia kokemuksiaan.

Monipuolisesti osallistumista tukevia oppimisympäristöjä voidaan luoda muun muassa etsimällä luovia tapoja hyödyntää aikaisempaa tietämystä ja kokemuksia sekä korostamalla opiskelijan ja oppimisympäristön vuorovaikutusta osana oppimiskokemusta. Lisäksi oppimisympäristössä tulisi tuoda esille vuorovaikutuksellista merkitysten rakentamista yhdessä ohjaajan ja oppilaiden välillä (Magolda 1999).

Kauppakorkeakoulun case-harjoitusten tuottamisen pullonkaulana on ajan puute sekä toistaiseksi rajallinen kokemus case-harjoitusten tuottamisesta. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda Aalto BIZ Case Development Center, joka tukee case-harjoitusten kirjoittamista ja tuottamista. Vastaavien, verrokkiryhmään kuuluvien kauppakorkeakoulujen (mm. Erasmus University Rotterdam, INSEAD, LBS tai IMD Lausanne) kokemusten mukaan yllä olevat tavoitteet ovat välttämättömiä case-harjoitusten korkean tason ylläpitämiseksi ja jatkuvuuden varmistamiseksi.

Nina ja David ovat asian tiimoilta yhteydessä Kauppakorkeakoulun henkilökuntaan kuluvan syksyn aikana. Mikäli sinulla on jo ideoita tai aiheita mahdollisista case-harjoituksista, olethan yhteydessä Ninaan ja Davidiin.

‘Root to Rise’

Toinen hanke, joka sai EDI-rahoitusta, on Root to Rise – Yhteisön rakentaminen Kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkijoille, jonka päätavoitteena on kylvää siemen yhteisöllisyydelle Kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkijoiden keskuudessa. Tätä varten markkinoinnin laitoksen väitöskirjatutkijat Petra Paasonen, Pelin Geyik ja Ana Paula Lafaire ovat suunnitelleet viiden aktiviteetin sarjan lukuvuodelle 2022–23.

Toimintaa ovat muun muassa hankkeen ideoitiin keskittyvä työpaja syyskuussa, hyvinvointityöpaja marraskuussa, yhteinen illallinen tammikuussa, monimuotoisuuskoulutus maaliskuussa ja lopuksi yön yli järjestettävä kirjoitusretriitti toukokuussa. Jokaisella aktiviteetilla on oma teemansa, joka liittyy EDI-agendaan. Kaiken kaikkiaan nämä toiminnat edistävät nykyistä vahvempaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tarjoavat vertaistukea väitöskirjatutkijoille eri laitosten välillä.

Loppuviimeksi projektitiimi toivoo, että tämä aloite toimii pilottina ja että se voidaan rakentaa pysyväksi osaksi Kauppakorkeakoulun toimintaa. Toistaiseksi hanketta suunnittelevat ja organisoivat kolme väitöskirjatutkijaa (Petra Paasonen, Pelin Geyik ja Ana Paula Lafaire), mutta tavoitteena on saada myös muut opiskelijat mukaan tulevan toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen, jotta toiminnasta tulisi pysyväisluonteista. 

Molemmat projektit saivat 5 000 euron rahoituksen.

Parhaat onnittelut David Derichs ja Nina Sormunen sekä Petra Paasonen, Pelin Geyik ja Ana Paula Lafaire hienoista aloitteistanne.

Ideoi ja toteuta tapoja tukea tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Kauppakorkeakoulussa vuonna 2023

Kauppakorkeakoulussa satsataan tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen toimintaympäristöön. Nyt yhteisön jäsenemme voivat ehdottaa, miten arvomme näkyisivät toiminnassamme entistä laajemmin.

Lue lisää
Kristallikukat-näyttely. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Opiskelijoita Harald Herlinin oppimiskeskuskessa
Yliopisto Julkaistu:

Uudistuneet kielelliset linjaukset kannustavat monikielisyyteen

Toimeenpanosuunnitelma viimeistellään vuoden loppuun mennessä.
Picture of the themes of this course
Opinnot Julkaistu:

Mind & Study - Hyvinvoivan opiskelijan työkalupakki (3op) -kurssi tulossa jälleen keväällä

Suosittu Mind & Study - Hyvinvoivan opiskelijan työkalupakki (3op) järjestään keväällä suomeksi ja englanniksi!
Kunniamerkki
Yliopisto Julkaistu:

Onnittelut itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajille!

Tasavallan presidentti antaa kunniamerkkejä ansioituneille Aalto-yliopiston työntekijöille.
Ilona Jääskeläinen
Yliopisto Julkaistu:

Kesäkoulun Program Assistant Ilona Jääskeläinen: “tunsin aina olevani osa tiimiä.”

Ilona Jääskeläisestä tuli nopeasti korvaamaton osa kesäkoulun tiimiä kesällä 2023.