Uutiset

Jukka Seppälä on nimitetty Aalto-professoriksi

Seppälä on erikoistunut biopolymeereihin, joita tarvitaan niin muovien korvaamisessa, uusissa materiaaleissa kuin lääketieteen sovelluksissa. Innostus kemiaan syttyi jo koulun kerhossa – ja on kantanut läpi pitkän, monipuolisen ja menestyksekkään uran.
Jukka Seppälä

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun polymeeriteknologian professori Jukka Seppälä nimitettiin lukuvuoden avajaisissa 6. syyskuuta Aalto-professoriksi. Arvonimi voidaan myöntää professorille, jonka tieteelliset ansiot ovat poikkeuksellisen merkittäviä.

Seppälä on erikoistunut polymeeritieteeseen ja erityisesti biopolymeerien tutkimukseen. Biopolymeerit perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ne voivat lisäksi olla biohajoavia. Niillä on merkittäviä sovelluskohteita perinteisten muovien korvaajina jokapäiväisissä käyttökohteissa, mutta ne voivat toisaalta olla edistyneitä funktionaalisia materiaaleja tai lääketieteellisiä biomateriaaleja.

Seppälä korostaa, että kemiantekniikan osaaminen on välttämätöntä yhteiskunnan suurten haasteiden ratkaisemisessa.

”Näitä ovat ennen kaikkea siirtymä fossiilista raaka-aineista biopohjaisiin, kiertotalouden ratkaisujen kehittäminen ja uusiutuvan vihreän energian mahdollisuudet hiilineutraalissa materiaalien tuotannossa. Viimemainittu kytkeytyy hiilidioksidin talteenottoon sekä vedyn valmistukseen ja käyttöön”, Seppälä sanoo.

Suuret murrokset koskevat myös polymeereihin perustuvien materiaalien valmistusta ja käyttöä.

”Meillä on kiire löytää uusia ratkaisuja! Tähän tarvitaan ymmärrystä koko arvoketjusta. Kysymys on raaka-aineista, materiaalien valmistuksesta ja käytöstä sekä elinkaaren loppupään ratkaisuista”, Seppälä painottaa.

Jukka Seppälän johtamalla tutkimusryhmällä on myös laajat kontaktit alan toimijoihin ja yritysmaailmaan. Tutkimus on johtanut useisiin keksintöihin ja innovaatioihin kemianteollisuuden, metsäteollisuuden ja lääketieteellisten biomateriaalien alueilla. Seppälä on muun muassa ollut varhaisessa vaiheessa kehittämässä teollisen mittakaavan polylaktidi-teknologiaa eli biopohjaiseen maitohappoon perustuvaa ja biohajoavaa materiaalia, joka korvaa perinteisiä muoveja. Hän on kehittänyt myös lääketieteellisiä polymeerejä. Tällaisia ovat esimerkiksi elimistössä hajoavat bioaktiiviset komposiitit ja lääkeaineita kontrolloidusti vapauttavat polymeerimateriaalit.

Jukka Seppälä valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1979.  Valmistuttuaan hän työskenteli seitsemän vuotta Neste-osakeyhtiössä erilaisissa tutkimustehtävissä. Väiteltyään tohtoriksi hän siirtyi polymeeriteknologian apulaisprofessoriksi Teknilliseen korkeakouluun vuonna 1986.

Yliopistossa Seppälä on toiminut osaston johtajana, laitosjohtajana ja varadekaanina. Seppälä on johtanut Suomen Akatemian huippuyksikköä, työskennellyt Kansallisen Biotalousinfrastruktuurin johtajana, sekä Suomen Akatemian akatemiaprofessorina. Hänen 420 vertaisarvioituun julkaisuunsa on tehty noin 12 000 viittausta ja hän on yhtenä keksijöistä yli 50:ssä keksintö- ja patenttiperheessä. Seppälä on ohjannut yli 200 diplomityötä ja noin 40 väitöskirjaa.

Seppälän innostus kemiaa kohtaan syntyi jo kouluaikana, erityisesti kemian kerho Nitrossa.

”Koulujen ja yliopisto-opettajien rooli on todella merkittävä, kun pyrimme innostamaan lapsia ja nuoria tieteen ja teknologian pariin. Meidän tulisi välittää ymmärrys, että kemian avulla voimme parantaa hyvinvointia ja löytää ratkaisuja kestävän kehityksen hyväksi. Toivon, että yhteiskunnassamme vielä paremmin ymmärrettäisiin tieteen, tutkimuksen ja innovaatioiden merkitys”, Seppälä sanoo.

Provosti, rehtori ja Jukka Seppälä

Koulujen ja yliopisto-opettajien rooli on todella merkittävä, kun pyrimme innostamaan lapsia ja nuoria tieteen ja teknologian pariin.

Jukka Seppälä
A group of eight Aalto people awarded in Aalto Day One, standing and holding flower bouquets

Aaltolaisia palkittiin jälleen upeasta työstä

Lukuvuoden avajaisissa juhlistettiin niin tutkimuksen, opetuksen kuin yhteisöllisyyden sankareita.

Uutiset
Rehtori Ilkka Niemelän puhe

Rehtori Ilkka Niemelä: ”Panostus yliopistoihin on paras ratkaisu osaajapulaan”

Aalto-yliopiston lukuvuoden avajaisissa puhui myös ylioppilaskunnan puheenjohtaja Otto Usvajärvi. Avajaiset toteutettiin virtuaalisesti.

Uutiset
CMET_Polymer group lab

Polymeeriteknologia

Professori Jukka Seppälän johtama tutkimusryhmä

Kemian tekniikan ja metallurgian laitos
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Sandra Kaabel
Nimitykset Julkaistu:

Sandra Kaabel on nimitetty määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään Kemian ja materiaalitieteen laitokselle

Ph.D. Sandra Kaabel on nimitetty Aalto-yliopiston Kemian ja materiaalitieteen laitokselle tenure track -urapolulle viiden vuoden määräaikaiseen apulaisprofessorin tehtävään 1.4.2024 alkaen. Professuurin ala on Orgaaninen synteesiteknologia.
Sirje Liukko
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Tasavallan presidentin kunniamerkki Sirje Liukolle

Tasavallan presidentin kunniamerkki on myönnetty suunnittelija Sirje Liukolle Kemian tekniikan korkeakouluun.
Kuvitus puun istuttamisesta haudalle ja puun kasvusta
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Lappset-stipendin sai maisema-arkkitehti Anu Hakola

Hakola käsittelee diplomityössään muistopuita ja niiden merkitystä osana vainajien muistelua.
Siavash Khajavi
Nimitykset Julkaistu:

Siavash Khajavi nimitetty operatiivisen johtamisen apulaisprofessoriksi

Siavash Khajavi aloittaa apulaisprofessorina 15. helmikuuta 2024.