Uutiset

Jatkuva ennakointi tukee kestävää kaupungistumista

PERUS-SKENE-hankkeen loppuseminaari järjestettiin ja loppuraportti sekä Policy Brief julkaistiin 6.9. Hankkeessa arvioitiin Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisia kehityssuuntia ja niiden kestävyyttä sekä luotiin toimintamalli alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin skaalautuvalle tilannekuvatyölle.
PERUS-SKENE-hankkeen logo.

Kaupungistuminen jatkuu kaikissa skenaarioissa

Hankkeessa arvioitiin alue- ja yhdyskuntarakenteen eri mittareiden ja päästöjen kehitystä nykyisten trendien mukaisessa kehityksessä sekä neljässä vaihtoehtoisessa tulevaisuusskenaariossa. Trendikehityksen mukaan Suomen kaupungistumisaste nousee 73 prosentista 79 prosenttiin vuodesta 2020 vuoteen 2050. Ikääntyvän väestörakenteen Suomessa kaupungistumisasteen kasvu hidastuu, mutta selvästi nykyistä useampi asuu jatkossa kaupunkiseuduilla.

Tulevaisuudessa liikenteen sähköistyminen ja rakennusten energiatehokkuuden kehitys pienentävät liikkumisen ja asumisen aiheuttamia käytönaikaisia päästöjä. Jos kaupungistuminen on samaan aikaan voimakasta, rakennetun ympäristön aiheuttamien ympäristövaikutusten painopiste siirtyy aiempaa selvemmin varsinaisen rakentamisen aiheuttamiin päästöihin. Niitä voidaan vähentää käyttämällä mahdollisimman ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja ja -tekniikoita, ohjaamalla uudisrakentaminen olemassa olevan infrastruktuurin yhteyteen sekä hyödyntämällä nykyistä rakennuskantaa mahdollisimman tehokkaasti.

Tulevaisuuteen varautumisen tueksi tarvitaan säännöllistä alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisten kehityssuuntien ennakointia ja kestävyysarviointia pyrittäessä suuntaamaan valtion ja alueiden panostuksia kestävään kokonaisvaltaiseen alue- ja yhdyskuntakehitykseen. Tällä tuetaan kaukonäköistä harkintaa tehtäessä suuria liikenne-, asuinrakentamis- ja teollisuusinvestointeja koskevia päätöksiä. Kestävyysarviointi opastaa valmistelijoita, suunnittelijoita ja päättäjiä valitsemaan vähäpäästöisyyteen, hiilineutraaliuteen ja pitemmän aikavälin taloudellisuuteen tähtääviä ratkaisuja heikentämättä alueiden kehityspotentiaaleja inhimillisestä näkökulmasta katsottuna.

Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen toteuttivat Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja MAL-verkosto.

Hankkeen ja loppuseminaarin materiaalit

Hankkeen loppuseminaarin tallenteen voi katsoa tästä linkistä. Seminaarissa esitetyt diat löytyvät tämän sivun lopusta PDF-tiedostona.

Hankkeessa tuotetut materiaalit voi ladata valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisupalvelusta: loppuraportti, Policy Brief, tiedote.

Lisätietoa hankkeen tavoitteista sekä aiemmista vaiheista hankkeen internet-sivuilla.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Opiskelijoita työskentelemässä. Kuva: Mikko Raskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Naisyrittäjät pelkäävät sotaa enemmän kuin miehet

Naisyrittäjät pelkäävät Ukrainassa käytävää sotaa enemmän kuin miespuoliset kollegansa, käy ilmi Kauppakorkeakoulun tuoreesta tutkimuksesta.
Kuvassa näkyy Taloudenpuolustuskurssin puhujia keskustelemassa lavalla.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Historian kahdeksannella Taloudenpuolustuskurssilla puhuttiin riskeistä

Radikaalissa epävarmuudessa kannattaa pyrkiä hahmottamaan erilaisia skenaarioita ja suhtautua kriittisesti tarinoihin ”uudesta ajasta”, sanovat Kauppakorkeakoulun professorit.
Electronics - ICT Otaniemessä. Mikroelektroniikan suunnittelua.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

EU rahoittaa lähes 20 miljoonalla eurolla konsortiota tulevaisuuden tutkatutkimuksessa

Aalto-yliopisto on mukana ARTURO-konsortiossa, jota rahoittaa Euroopan puolustusrahasto (EDF).
The picture shows Tilman Bauer near the stairs in the School of Business building.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Jos haluat rakentaa rauhaa, opiskele kauppatieteitä!

Liiketoiminnan tarkoitus yhteiskunnassa on edistää rauhaa, sanoo Kauppakorkeakoulussa väitöskirjaansa valmisteleva Tilman Bauer.