Uutiset

Ihmiskunnan ruokkiminen planeettaa tuhoamatta vaatii U-käännöksen

Lähes puolet nykyisestä ruoantuotannosta aiheuttaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, ekosysteemin rappeutumista ja vesistressiä. Voiko näin jatkua, kun maailman väestö jatkaa kasvuaan?
maankäyttö
Kestävä ruoantuotanto: Vihreällä merkityllä alueella ruoantuotantoa eli kalorimäärää voidaan lisätä nykytasoon verrattuna. Punaisella alueilla tuotanto vahingoittaa jo nykytasolla ympäristöä, joten tuotantoa pitäisi hillitä. (Gerten et al 2020).

Jotta 10 miljardia ihmistä voidaan ruokkia siten, ettei maapallon sietokyky ylity, tutkijat ehdottavat ratkaisuksi radikaalisti erilaisten viljelytapojen omaksumista, ruokahävikin vähentämistä sekä ruokavalion muuttamista. Siis teknologista ja sosiokulttuurista U-käännöstä.

Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan tutkijat ovat olleet mukana tutkimuksessa, jonka tulokset on julkaistu  Nature Sustainability -lehdessä. Kansainvälistä tutkimusta on johtanut Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

”Maapallon tilan ja maatalouden tuotantokäytäntöjen vaikutusten tarkastelu aiheuttaa paljon huolta, mutta antaa myös toivoa – jos ratkaiseviin toimiin ryhdytään välittömästi”, sanoo tutkimuksen vetäjä professori Dieter Gerten PIK:stä ja Berliinin Humboldt-yliopistosta.

Tällä hetkellä lähes puolet maailman ruoantuotannosta perustuu ympäristön riskirajojen ylittämiselle. Käytämme liikaa maata viljelykasveja ja karjaa varten, lannoitamme liian voimakkaasti ja kastelemme enemmän kuin mihin meillä olisi varaa.

Koska väestö jatkaa kasvuaan, on pohdittava, miten ruokaa voisi tuottaa kestävällä tavalla. 

Maailmanlaajuista porrastamista: joillakin alueilla vähemmän on enemmän

Tutkimuksessa arvioitiin, kuinka monta ihmistä voitaisiin ruokkia, mikäli tuotannossa noudatetaan ympäristön kestävyyden periaatteita maailmanlaajuisesti. Ympäristön sietokyvyn määrittelemisessä selvitettiin ne planetaariset rajat, joita tulee noudattaa, jotta ihmiskunnalle taataan turvallinen elinympäristö. Maatalouden osalta merkityksellisimmiksi osoittautuivat neljä planetaarista rajaa yhdeksästä: luonnon monimuotoisuus, maankäytön muutokset, makean veden käyttö ja typen kierto.

Planetaarisia rajoja tarkasteltiin maailmanlaajuisen simulointimallin avulla. Analyysi osoittaa, mitä planetaarisia rajoja nykyinen ruoantuotanto rikkoo ja miten ruoantuotannon kehityskulkua voitaisiin muuttaa kestävämpään suuntaan.

"Rohkaiseva tutkimustulos on se, että teoriassa 10,2 miljardia ihmistä voidaan ruokkia maapallon toimintaa vaarantamatta", toteaa professori Gerten.

”Tällä hetkellä maatalous käyttää monilla alueilla liikaa vettä, maata tai lannoitteita. Näiden alueiden tuotantoa on muokattava vastaamaan ympäristön kestävyyden vaatimuksia. Maataloustuotantoa voidaan kuitenkin kasvattaa kestävällä tavalla monilla alueilla. Esimerkiksi suuressa osassa Saharan eteläpuolista Afrikkaa tehokkaampi veden ja ravinteiden käyttö voisi parantaa satoisuutta huomattavasti”, kertoo PIK:n johtaja, professori Johan Rockström.

Kestävämpi maatalous lisäisi samalla ilmastoresilienssiä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä rajoittaisi ilmaston lämpenemistä.

Osassa Lähi-itää, Indonesiassa ja jossakin määrin myös Keski-Euroopassa maatalous ylittää paikalliset ja maapallon sietokyvyn rajat niin voimakkaasti, että kestävätkään järjestelmät eivät täysin pysty tasapainottamaan ympäristölle aiheutuvaa painetta. Maataloustuotannon uudelleenjärjestelyn jälkeenkin kansainvälisellä kaupankäynnillä keskeinen asema maailman ruokkimisessa kestävästi.

Kova pala purtavaksi: ruokavaliomuutoksia tarvitaan

Kuluttajilla on tärkeä osuus muutoksessa. Laajat ruokavaliomuutokset ovat välttämättömiä, kun pyritään kohti kestävää ruoantuotantoa. Monin paikoin, varsinkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, eläinproteiinit tulisi osittain korvata palkokasveilla ja muilla kasviperäisillä proteiininlähteillä.

”Muutokset ovat ainakin aluksi vaikeita ja haastavia. Pitkällä aikavälillä kestävämmän ruokavalion noudattamisesta on kuitenkin hyötyä paitsi maapallon myös terveyden kannalta”, lisää Aalto-yliopiston tutkijatohtori Mika Jalava.

Toinen ratkaiseva tekijä on ruokahävikin vähentäminen. Sekä tutkimuksen skenaarioissa että viimeisimmässä maankäyttöä koskevassa IPCC:n erikoisraportissa todetaan, että tällä hetkellä jopa 30 prosenttia tuotetusta ruoasta menee hukkaan.

”Vaaditaan määrätietoista politiikkaa, jolla sekä tuottajia että kuluttajia kannustetaan kohti kestäviä päämääriä”, Jalava toteaa.

Paikalliset olosuhteet huomioon

Tutkimuksen kenties haastavin osio liittyy maankäyttöön.

”Maankäyttöä ja -hoitoa on muutettava radikaalisti, mikäli haluamme turvata kestävän tulevaisuuden. Monien ihmisten elinkeino on riippuvainen maasta ja sen käytöstä, mikä tekee muutoksesta poliittisesti erittäin haastavaa. Jos muutoksesta seuraa selkeitä sosiaalisia hyötyjä, on mahdollista, että muutos pystytään tekemään ja näin tasapainottamaan ajoissa maapallon tilaa”, sanoo professori Matti Kummu Aalto-yliopistosta.

Artikkeli: Dieter Gerten, Vera Heck, Jonas Jägermeyr, Benjamin Leon Bodirsky, Ingo Fetzer, Mika Jalava, Matti Kummu, Wolfgang Lucht, Johan Rockström, Sibyll Schaphoff, Hans Joachim Schellnhuber (2020): Feeding ten billion people is possible within four terrestrial planetary boundaries. Nature Sustainability [DOI 10.1038/s41893-019-0465-1]

Web-linkki artikkeliin: https://www.nature.com/articles/s41893-019-0465-1

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

The magnetic properties of a material can affect how it interacts with light.
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijoille läpimurto: Yksisuuntaisen lasin kehitys vihdoin mahdollista

Tutkijat kehittivät uuden metamateriaalin, joka voi toimia monenlaisten teknologisten innovaatioiden pohjana.
Mikko Alava ja kolme muuta tutkimusryhmän jäsentä kuvattuna teknisen laitteen äärellä.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Suomen Kulttuurirahastolta suuria apurahoja tieteelle

Apurahan tieteeseen tai taiteeseen sai 30 henkilöä tai ryhmää Aalto-yliopistosta.
Photo
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Katsaus Aallon avoimiin julkaisuihin 2023

90 % Aallon vuoden 2023 tieteellisistä lehtiartikkeleista on avoimesti saatavilla.
Profile data workflow
Poikkeustilanteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aallon tutkimusportaalin ja Aalto.fi:n integraatio-ongelmat ratkaistu

Akatemisten profiilitietojen synkronoinnissa Tutkimusportaalin ja Aalto.fi:n välillä on ollut haasteita. Integraatio-ongelmat on nyt saatu ratkaistua ja akateemiset profiilit - muun muassa profiilikuvat, julkaisut ja akateemiset ansiot - integroituvat saumattomasti Tutkimusportaalista Aalto.fi:hin