Uutiset

Design Process Management -kurssi on aidosti monialainen

Tänä syksynä ensimmäisen kerran järjestetyllä maisteri- ja tohtoriopiskelijoille suunnatulla Design Process Management -kurssilla suunnitellaan ja hallinnoidaan tosielämän rakennusprojekteja yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Järvenpään toimistorakennuksen asemapiirrustus
Järvenpäähän suunniteltavan toimistorakennuksen työmaajärjestelyjen suunnitelma

Korontilanteen vuoksi virtuaalisena järjestetyllä kurssilla on suunniteltu ja hallinnoitu ryhmissä kahta eri tosielämän rakennushanketta. Toinen näistä on Helsinki-Vantaan lentokentälle suunniteltava uusi T2-terminaalin eteläpuoleinen parkkihalli, jonka paikalta on aiemmin purettu vanha parkkitalo. Toinen taas on Järvenpäähän suunniteltava toimistorakennus. Yrityskumppaneina projektitöissä toimivat YIT ja SRV, ja suunniteltavat kohteet ovat yritysten todellisia hankkeita. Mentorointiin osallistuu lisäksi useita asiantuntijoita muista yrityksistä, sekä Aallon eri professoreita. Kurssi koostuu ryhmätyöskentelyn lisäksi viikoittaisista luennoista, asiantuntijoiden mentoroinneista sekä palautetapaamisista yritysten kanssa.

Neljä kurssille osallistunutta opiskelijaa kertoivat kokemuksistaan kurssista. Anniina Jokinen ja Tuomas Valkonen suunnittelivat toimistorakennusta Järvenpäähän kahdessa eri ryhmässä. Anniina Jokinen työskenteli projektiryhmässään arkkitehtinä ja pääsuunnittelijana. Tuomas Valkonen taas LVI-suunnittelijana ja energialaskijana. Saara Kemppainen ja Jyri Liukko työskentelivät lentokentän parkkihallin suunnitteluprojekteissa, Saara Kemppainen projektipäällikkönä ja Jyri Liukko arkkitehtinä. Projekteissa tekeminen ei kuitenkaan rajoittunut vain omaan rooliin, vaan kaikki opiskelijat ovat osallistuneet aktiivisesti kokonaisuuden hallintaan ja päätöksentekoon.

Anniina Jokinen opiskelee Aallossa pääaineenaan arkkitehtuuria, Saara Kemppainen rakennustekniikkaa ja Jyri Liukko georakentamista. Tuomas Valkonen on LVI-tekniikan maisteriohjelmasta valmistunut jatko-opiskelija Rakennustekniikan laitoksella. Hänen tutkimuksensa tulee käsittelemään talotekniikan suunnitteluautomaation ja esivalmistuksen yhdistämistä.

Lentokentälle suunniteltavan parkkihallin mallinnus aurinkopaneeleilla
Lentokentän parkkihalli aurinkopaneeleilla

Mikä on ollut ryhmäsi projektityö Design Process Management -kurssilla?

Tuomas Valkonen: ”Ryhmäni on suunnitellut Järvenpäähän rakennettavaan korttelirakennushanketta ja erityisesti hankkeeseen kuuluvaa toimistorakennusta. Työn alkuvaiheessa suunnittelun tasona on koko hankkeen laajuus, ja esimerkiksi rakennusten massoittelu ja työmaatoiminnot suunnitellaan koko hanke huomioiden. Projektin edetessä tehdään toimistorakennuksen tarkemmat tekniset suunnitelmat yhden kerroksen osalta.

Jyri Liukko: ”Kurssi on jaettu kahteen kohteeseen, joista ensimmäinen on toimistorakennus Järvenpäässä ja toinen on parkkihalli Helsinki-Vantaan lentokentän kupeessa. Näistä kahdesta ryhmämme on jälkimmäisessä, eli lentokenttäparkissa. Projektin tarkoituksena on suunnitella uuden T2-terminaalin eteläpuolelle parkkihalli, joka palvelee pysäköijien tarpeita paremmin, kuin samalta paikalta aikaisemmin purettu parkki.”

Toimistorakennuksen 3D-mallinnus
Mallinnus toimistorakennuksesta

Mikä on ollut Design Process Management -kurssilla kaikkein mielenkiintoisinta?

Anniina Jokinen: ”Kurssilla ehdottomasti mielenkiintoista on ollut monialainen suunnittelijaryhmä ja todellisen tilanteen simulointi. Asiakas on tarjonnut hyviä haasteita muuttamalla suunnitelmia ja ottamalla lisää asiakkaita toimistorakennukseen kesken suunnittelun. Nämä muutokset ovat tarjonneet hyviä extrahaasteita ja koko ryhmämme on nauttinut ongelmien ratkaisusta nopealla aikataululla.”

Tuomas Valkonen: ”Kurssi on tarjonnut monia hyödyllisiä työkaluja ja työskentelymenetelmiä, joilla voi välttää turhaa työtä, tehostaa toimintaa ja helpottaa päätöksentekoa. Monia kurssilla käytettyjä työskentelymenetelmiä voi soveltaa mihin tahansa projektityöskentelyyn. Olemme huomanneet, että työelämästä tutut perinteiset toimintatavat ja projektiryhmän dynamiikka seuraa, vaikka roolijaot eivät vastaa henkilöiden ammatteja. Totuttujen toimintatapojen muuttaminen ja haastaminen vaatii tietoista työskentelyä.”

Saara Kemppainen: ”Minulle annettiin projektipäällikön vastuu, mitä harvemmin pääsee testaamaan tässä vaiheessa uraa. Ei suunnittelun yhteensovittamisen haasteita voi kokonaan ymmärtää luentokalvoilta, mutta tällä kurssilla muodostimme itse suunnittelijaryhmän, jolloin ongelmiakin muodostui ja niitä päästiin ratkomaan. Esimerkiksi asiakkaalta tullut muutos autopaikkojen määrään ja laatuun vaikutti dominoefektin lailla kaikkeen suunnittelusta hankintaan ja työmaan suunnitteluun asti. Tässä pääsi todella oman opintokuplan ulkopuolelle, ja työskentely oli hyvin allianssimaista.”

Jyri Liukko: ”Kaikista hedelmällisintä on ollut tietomallin työstäminen, mutta samaan aikaan se on ollut myös kaikista työläintä. En siis omaa mitään suunnittelukokemusta tai -taustaa työelämästä, ja AutoCADillakin on aikaisemmin tullut tehtyä asioita vain kaksiulotteisena tasossa, eikä niinkään kolmiulotteisena avaruudessa. AutoCAD toisaalta on tuttua kauraa; muistan pyöritelleeni sitä ensimmäisiä kertoja jo Windows 95- tai NT-alustalla vuosituhannen vaihteessa tai jopa sitä ennen, eli jo ennen mopoikää. Odotin tosin, että kurssi olisi enemmän suuntautunut itse suunnitteluprosessin hallintaan ylipäätään, kun nyt pääosa työstä taas liittyy itse suunnittelemiseen ja suunnittelijana toimimiseen. Toisaalta, on kai se suunnittelijankin puoli tästä ymmärrettävä, mutta näin tuotanto-orientoituneena suunnittelunohjaus projektitasolla tarkoittaa sitä, että minä olen se henkilö, joka ohjaa suunnittelua ja suunnittelijoita.”

ARK-malli, jonka alla pohjatutkimusdatan perusteella käsin piirretty ja käsin kolmioitu malli oletetusta kallion pinnan sijainnista
ARK-malli parkkihallista, jonka alla pohjatutkimusdatan perusteella käsin piirretty ja käsin kolmioitu malli oletetusta kallion pinnan sijainnista

Mitä uutta olet oppinut kurssilla?

Anniina Jokinen: ”Kurssille osallistuminen oli minulle nopea päätös heittäytyä epämukavuusalueelle rakentamisen tekniikan ja aikataulujen pariin. Monialainen suunnittelijatiimi on ahkerasti jakanut näkemyksiään ja ideoitaan, joiden kautta koko ryhmämme on pystynyt laajentamaan kokonaisvaltaisesti tietotaitoaan. Rakennesuunnittelijan, arkkitehdin ja työmaatoimintojen suunnittelijan yhteistyö on auttanut hahmottamaan kokonaisuuden rakennettavuutta, jolla voidaan saada aikaan suuriakin säästöjä. Tärkein opetus mielestäni kurssilla on yhteistyön merkitys, ryhmällämme on ollut koko kurssin ajan todella hyvä tekemisen meininki. Kysymyksiä on esitetty rohkeasti ja jokainen ryhmän jäsen on nähnyt vaivaa kysymyksiin vastaamiseen niin ettei asioista jää epäselvyyksiä. Olen oppinut todella paljon ryhmäni insinööreiltä: rakenteista, kustannuksista, talotekniikasta, tietomalleista ja työmaatoiminnoista, sekä termistöä mitä olen vain esittänyt ymmärtäväni ennen tätä kurssia.”

Saara Kemppainen: ”Kaikenlaista, mutta ainakin käytännön asioita, kuten tekemään Choosing By Advantages- eli CBA-taulukkoja, hankintapakettia ja vetämään hyviä kokouksia. Lisäksi olen oppinut, kuinka projektipäällikön kannattaa olla kartalla kaikesta, vaikka hyvällä prosessin suunnittelulla tämä tarve kuitenkin onneksi vähenee. Ymmärrän nyt suunnitteluprosessin paljon syvemmin kuin ennen tätä.”

Jyri Liukko: ”3D-mallintamista. Lisäksi olen alkanut ymmärtämään enemmän suunnittelemisen askeleita ja sitä, kuinka työlästä on lopulta saada aivan kaikki annettujen reunaehtojen mukaiset vaatimukset toimimaan yhden projektin puitteissa.”

Toimistorakennuksen massamalli
Toimistorakennuksen massamalli

Millaista kurssin yritysyhteistyö on ollut?

Tuomas Valkonen: ”Yritysyhteistyö on ollut kurssin toteuttamisen kannalta keskeistä. Suunniteltavat kohteet ovat kahden rakennusyrityksen todellisia hankkeita ja projekteissa tilaajaa edustavat henkilöt tuntevat hankkeet hyvin. Yrityksiä edustaville henkilöille on esitelty viikoittain edistymistä ja saatu kommentteja tehdystä työstä. Kurssi on ollut opettavainen molempiin suuntiin, yritykset ovat olleet hyvin kiinnostuneita käytetyistä menetelmistä ja työkaluista oman toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Toinen merkittävä rooli yrityksillä on ollut projektiryhmien mentoroinnissa. Viikoittaisissa mentorointitapaamisissa kunkin alan kokeneet asiantuntijat ovat tarjonneet näkemyksensä suunnittelun tukemiseksi. Mentorointi on kurssilla keskeisessä roolissa, koska opiskelijat eivät välttämättä edusta omia avainosaamisalueitaan.”

Saara Kemppainen: ”Olen ollut häkeltynyt ja ilahtunut, että niin moni eri asiantuntija on ollut mentoroimassa meitä, ja että SRV ja YIT ovat käyttäneet näin paljon aikaansa ja osaamistaan kurssiin. Se on korvaamatonta, kun haluaa ymmärtää työelämää muutenkin kuin teoriassa. Työelämän sitominen kurssiin myös lisää motivaatiota hyviin suorituksiin!”

Jyri Liukko: ”Omalta osaltani jäänyt hieman ohueksi osallistuminen yhteistyöhön, mutta esim. suunnittelun lähtötiedoiksi olisin kaivannut yrityksiltä enemmän dataa. ”

Anniina Jokinen: ”Olimme läpi kurssin yhteydessä asiakkaaseemme YIT:llä Teamsin kautta, jossa esittelimme ryhmänä prosessiamme ja suunnitteluratkaisujamme, sekä pääsimme esittämään kysymyksiä. Eri alojen yritysmentoroinnit järjestettiin myös viikoittain opiskelijakohtaisesti. Arkkitehtuurin saralla laadukasta mentorointia tarjosi Eero Lunden, jonka kanssa kävimme läpi suunnittelussa ilmenneitä ongelmia yhdessä. Myös muut ryhmäni jäsenet ovat olleet erittäin tyytyväisiä mentorointituokioiden laatuun.”

Kurssille toivotaan myös jatkossa opiskelijoita erilaisista taustoista, sillä monialaisten projektien suunnittelu ja hallinnointi vaatii monenlaista osaamista. Saara Kemppainen mainitsee haastattelun loppuun: ”Kurssi on ollut tänä vuonna vielä joiltain osin keskeneräinen, mutta kunhan seuraavina vuosina muitakin opiskelualoja lähtee enemmän mukaan, tulee tämä olemaan aidosti monialainen kurssi – sellainen, jota Aallon huippuyliopistossa pitäisikin olla. Tervetuloa siis muut alat! Opettajat ovat nähneet todella paljon vaivaa kaikissa järjestelyissä.”

Lisätietoja kurssista:
Professori Olli Seppänen
[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Summer School students chatting during a networking event in Helsinki
Opinnot Julkaistu:

Aalto-yliopiston kesäkoulu sai ennätykselliset 803 hakemusta vuoden 2024 kesäkursseille

Aalto-yliopiston kesäkoulun hakuaika kesän 2024 kursseille päättyi toukokuun lopussa.
Valmistujaisjuhla 2024
Opinnot Julkaistu:

Tutkintotodistusten jakotilaisuus 12.06.2024

Kemian tekniikan korkeakoulu onnittelee lämpimästi kaikkia keväällä 2024 valmistuneita!
Kiia Einola hymyilee kameralle. Otaniemen amfiteatteri taustalla.
Yhteistyö Julkaistu:

Kiia Einolan mielestä rakennusten tulisi tukea meidän kaikkien hyvinvointia

Kiia Einolan opintomatka Aalto-yliopistossa ulottuu kandiopinnoista aina väitöskirjatutkijaksi asti. Maisteriopintojen aikaiset kesätyöt herättivät Kiian kiinnostuksen talotekniikan tutkimuksesta. Hän työstää tällä hetkellä väitöskirjaansa älyrakennusten tohtoriopiskelijana yhteistyössä sähkötekniikkaan erikoistuneen yrityksen Helvarin kanssa.
Nainen punasävyisissä vaatteissa katsoo suoraan kameraan, taustalla metsäluontoa
Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Reetta Ranta: "Pyrin miettimään kaikessa sitä, miten tehdä maailmaa paremmaksi”

Alumnitarina: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun alumni Reetta Rannan mukaan kaikessa tekemisessä pitäisi olla mukana eettinen pohdinta.