Uutiset

Avoin kutsu energiamurroksiin keskittyvään näyttelyyn

Tämä haku on avoinna Aallon opiskelijoiden, henkilökunnan ja tutkijoiden näyttelyehdotuksille maalis-kesäkuussa 2023 Dipoli Galleryssa ja verkossa järjestettävään energiamurroksiin keskittyvään näyttelyyn.
An aerial view of the Aalto University campus at sunset/ Photo by Mika Huisman
Aalto-yliopisto. Kuva: Mika Huisman

Avoin näyttelyhaku

Ensimmäisen kierroksen hakuaika loppuu: 12.09.22

Tälle kierrokselle hyväksytään ehdotuksia projekteista, joita ei ole vielä saatettu päätökseen tai joiden kehitystyö vaatii aikaa ja tukea, sekä jo valmiimmille projekteille ja töille.

Tämä on energiaa ja energiamurroksia käsittelevä näyttely.

Energiamurros on termi, jolla viitataan maailmanlaajuisen energiantuotannon ja -kulutuksen siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Energiakriisi ja ilmastokriisi ovat maailmanlaajuisia ja kytköksissä toisiinsa, ja Yhdistyneiden kansakuntien kansainväliset poliittiset mandaatit, kuten hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) ilmastoraportti, kestävän kehityksen tavoitteet ja muun muassa Pariisin ilmastosopimuksen kaltaisia sopimuksia sisältävä YK:n ilmastonsuojelun puitesopimus (UNFCCC), sitoutuvat merkittävästi vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Mutta onko tämä riittävän tehokas strategia? Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi koko energiajärjestelmä vaatii radikaalia rakennemuutosta koskien esimerkiksi energian varastointia sekä mineraalien ja raaka-aineiden, kuten koboltin ja nikkelin, akuissa käyttämisen ekologisia ja eettisiä vaikutuksia. Nämä tuovat mukanaan lisää sosiopoliittisia ja sosioekonomisia haasteita. Mitä tehokas siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin edellyttää ja mikä on vety- ja tuulivoiman rooli energiatulevaisuudessamme?

Tässä avoimessa näyttelyhaussa etsitään näyttelyehdotuksia, joissa käsitellään energiamurroksia ja niitä haasteita ja ratkaisuja, jotka määrittävät miten vastaamme maailmanlaajuiseen tutkimusta ja teollisuutta koskevaan energiakriisiin.

Toivomme ehdotuksia ja kiinnostusta projekteista, jotka käsittelevät ilmastoon, kestävyyteen ja energiamurrokseen liittyviä kysymyksiä poikkitieteellisesti ja koulutusalojen rajoja ylittävästi. Näyttelyssä pyritään korostamaan yliopistotutkimuksen roolia prototyyppien tekemisessä, testaamisessa ja yhteiskunnan, ympäristön, infrastruktuurin, tieteen, teknologian ja koulutuksen kestävissä energiajärjestelmissä.

Jos olet valmistelemassa tämän näyttelyn teemaan liittyvää tapahtumaa maalis-kesäkuun 2023 välisenä aikana, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä.

Lopulliset projektit valitaan loka-marraskuussa 2022. Energiamurros-näyttely järjestetään Aalto-yliopiston Dipoli Galleryssa maaliskuussa 2023.

Lisätietoja antaa: Edel O’Reilly, Kuraattori, Aallon näyttelyistä vastaava tiimi, Johtamisen tukipalvelut.

Jaa projektisi

Otamme vastaan tutkimusprojekteja, prototyyppejä, aineistoja, insinöörimalleja, uusia materiaaleja, mallikehyksiä ja taideteoksia, mukaan lukien aihetta käsitteleviä elokuvia ja digitaalisia teoksia, näillä avoimilla hakukierroksilla. Hyväksymme myös ehdotuksia tapahtumista maalis-kesäkuun 2023 ohjelmistoon.

Näyttelyn sijainti ja aikataulu:

Dipoli Galleryssa ja verkossa maalis-kesäkuussa 2023. Dipoli Gallery toimii hankkeen päätoimipaikkana ja vierailijakeskuksena, mutta lisänäyttelypaikat Otaniemestä, kuten Väre, Otakaari 1 ja Maarintie 8, ovat mahdollisia lyhyemmillä ajanjaksoilla.

Ensimmäisen kierroksen hakuaika loppuu: 12.09.22

Lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected] / otsikkorivi: ”Energiamurros-näyttelyn avoin haku - hakijan nimi”

Lähetä hakemus sähköpostitse YHDESSÄ PDF-liitteessä (enintään 10 Mt), joka sisältää kaiken taustamateriaalin kuvina ja hyperlinkkeinä.

Hakemus-PDF:n tulee sisältää:

  • Nimi ja yhteystiedot
  • Työn nimi + formaatti
  • Työn kuvaus (enintään 100 sanaa)
  • 2–5 kuvaa työstä (stillkuvat, renderöinnit, kuvakaappaukset, valokuva-asiakirjat)
  • Hyperlinkit digitaalisiin töihin ja verkkotöihin (käytä seuraavia alustoja video- tai äänilinkeille: Vimeo, YouTube / YouTube 360, SoundCloud)
  • Tekniset tiedot: mitat/formaatit/suhteet/telineet/näyttö jne.
  • Biografia (enintään 50 sanaa: tulee sisältää Aallon korkeakoulu, laitos ja koulutusohjelma)

Toisen kierroksen hakuaika loppuu: 21.10.22

Tälle kierrokselle hyväksytään ehdotuksia, joilla on jo selkeät raamit ja jotka on saatettu päätökseen tai joilla on tuotantosuunnitelma päätökseen saattamisesta kahden kuukauden kuluessa. Valittuihin projekteihin on saatavilla kuratoriaalista ja viestinnällistä tukea sekä näyttelyresursseja.

#exhibition #sustainability #energy #energytransition #transitiontechnologies #energyefficiency #electrification #minerals #climate #hydrogenpower #windpower

For further information on the open call, contact the exhibition curator

'Puu ja Savi-Wood and Clay' course exhibition organised by Nathalie Lautenbacher. Väre Main Lobby, March 2019. Image: Eeva SuorlahtiJPG

Aalto Exhibitions

With multiple spaces across the Otaniemi campus and partnership projects each year, there are always dynamic exhibitions activities taking place at Aalto. Whether you are organising, researching or visiting exhibitions, this hub provides the key information, news and resources you will need.

Networking at Aalto

Aalto Networking Platform

Aalto Networking Platform -yhteistyöalusta tuo tutkimusosaamista yhteen yli laitosrajojen.

Students

Kestävä kehitys

Aallossa tuotetaan tietoa ja ymmärrystä sekä luodaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat hyvinvointia yhden maapallon rajoissa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Anne Sunikka Dipolissa tietokoneen ääressä.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Laatua yhdessä – Yliopisto tukee avoimen tieteen kulttuuria

Tutkijalle on tarjolla tietoa, koulutusta ja tukea avoimesta tutkimustuotosten julkaisemisesta
AI-generated colourful images of robot-looking figures and humans programming.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Ohjelmoinnin sietämätön keveys – tekoälyavusteinen koodaus pakottaa miettimään tietotekniikan opetuksen uudelleen

Aalto-yliopiston tietoteknisen opetuksen tutkijat osoittivat tutkimuksessaan, että tekoälyavusteinen ohjelmointi voi olla hyödyllinen työkalu opettajille.
An illustrated book with model wearing summery outfit lays on colourful textiles surface
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

DIALOGUES-näyttely tekstiilien tulevaisuudesta Dipolin galleriassa

Näyttelyssä on esillä Aalto-yliopiston tekstiiliin liittyviä tutkimusprojekteja ja opiskelijatöitä.
A person wearing a shirt that says "build like an entrepreneur" sitting in class, in front of a drawing
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutki taiteen ja yrittäjyyden yhtymäkohtia Aallon opiskeljoiden näyttelyssä

Art, Life and Entrepreneurship -kurssin lopputyöt ovat näytillä Väreen aulassa 29.11.–13.12.