Uutiset

Anne Stenros: käyttäjäkokemuksesta kansalaiskokemukseen

Helsingin kaupungin Chief Design Officer Anne Stenros jakoi näkemyksiään tulevaisuuden muotoilijan ammatista 166 uudelle kansainväliselle muotoilun maisteriopiskelijalle.
Prof. Ramia Mazé (vas.) ja Chief Design Officer, TkT Anne Stenros. Kuva: Emilija Veselova.

Helsingin kaupungin ensimmäinen Chief Design Officer, muotoilujohtaja, TkT Anne Stenros, kuvailee itseään toisinaan myös Chief Disruption Officeriksi eli häiriöjohtajaksi. Hän näkee roolinsa luovana katalyyttina, joka voi kehottaa ihmisiä toimimaan nyt, kiireesti, ja parantamaan asioita. Hän kertoo, että muotoilijoiden usein eteenpäin katsovat ja aikaansa edellä olevat ideat sekä konseptit vievät jonkin aikaa, ennen kuin ihmiset ymmärtävät niitä.

Anne Stenros jakoi henkilökohtaisia kokemuksiaan 34 eri maasta kotoisin olevalle 166 uudelle muotoilun maisteriopiskelijalle Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen järjestämällä INTRO-kurssilla. Häntä haastatteli muotoilun laitoksen uusien rajojen professori Ramia Mazé.

Anne Stenros on työskennellyt yksityisellä sektorilla KONE Oyj:n muotoilujohtajana, akateemisella sektorilla entisenä Aalto-yliopiston professorina ja julkisella sektorilla, paraikaa Helsingin kaupungilla. Stenros selitti, että viime vuosien muotoilun alalla keskustelut ovat pyörineet käyttäjä- ja asiakaskokemuksen ympärillä. Kuitenkin hän näkee tulevaisuuden liikkuvan yhä enemmän kohti kansalaiskokemusta kuten myös vastuullisuuden ajatuksia. Mielen ja sydämen kouluttaminen ovat tärkeitä kaikille muotoilijoille ja pelinmuokkaajille. ”Humaaniutta on olemassa myös tulevaisuudessa. Kuinka voimme selvitä maailman kansalaisina ja olla sivistyneitä toisillemme?” hän kysyi.

Toivon tunne on aina ollut tärkeä nuorille vaikuttamaan pyrkiville muotoilijoille, Stenros sanoi. On itsestä kiinni pohtia minkälaisiin tehtäviin muotoilija haluaa sitoutua ja minkälaisia tuloksia saavuttaa. Stenros puhui myös erilaisesta ajan ja aikakäsityksen ymmärryksestä, kuten myös erilaisesta merkityksen tunteesta ja vaikuttamisesta, jotka tulee ottaa huomioon erilaisten sektoreiden ja verkostojen toimijoiden kanssa ja heille suunniteltaessa.

”Muotoilujohtaminen yleisesti on eniten itsensä johtamista”, jakoi Stenros ajatuksiaan. ”Rooli, kuten muotoilujohtaja, on vain otsikko. Tämä rooli on itse täytettävä, jokaisen on itse pohdittava kuka olet muotoilijana ja ihmisenä, erityisesti kun tekee pioneerityötä. Tämä on perustavanlaatuinen taito. Johtajan tulee ajatella omia taitoja ja niiden lisäämistä jatkuvasti. On kyseltävä itseltään, työskentelenkö rahan vuoksi vai mikä minut saa syttymään.”

Stenros painotti taitojen laajentamista ”ura-syklin” aikana. Muotoilijan uraa ei voi enää ymmärtää vain selkeänä lineaarisena polkuna, vaan tapahtumien ja asioiden syklinä, jossa muotoilija voi vaihtaa projekteja ja toimintaympäristöä joissa työskentelee sekä kehittää taitojaan ja osaamistaan näihin liittyen. Eteenpäin katsova asenne ja uteliaisuus ovatkin aina kulkeneet punaisena lankana Stenrosin uran läpi.

 

Chief Design Officer, TkT Anne Stenros ja kokeiluasiantuntija Mikko Annala. Kuva: Emilija Veselova.

Näiden lisäksi visualisointitaidot, asioiden tekeminen käsin kosketeltaviksi abstraktien ja aineettomien ideoiden sijaan, ovat korvaamattomia muotoilijoille myös tulevaisuudessa. Lisäksi on tärkeää kehittää kykyä laatia ”karttoja” erilaisista tulevaisuuden navigointimahdollisuuksista toisille, kuten skenaarioita tai tulevaisuuteen liittyviä ideoita ja teemoja. Stenros rohkaisi opiskelijoita lukemaan paljon, liikkumaan pois mukavuusalueelta ja opettelemaan ymmärtämään toisten ihmisten näkökulmia. Neo-generalistina hän arvostaa monien alojen taitamista ainoastaan yhden oman alan sijaan.

Viimeisinä vinkkeinä kaikille maisteriopiskelijoille hän suosittelee uusien projektien ja suunnitelmien tekemistä itselle. ”Olkaa valmiita ottamaan tilaisuudesta vaarin, kun sellaisen kohtaatte”, hän rohkaisi kaikkia. ”Olkaa rohkeita ja hypätkää mukaan! Muistakaa kuitenkin aina myös yksityiskohtien merkitys.”

Anne Stenrosin lisäksi uusille muotoilun maisteriopiskelijoille puhui Demos Helsingin kokeiluasiantuntija Mikko Annala. Annala kuvaili viittä megatrendiä, jotka tulevat vaikuttamaan muotoilijoiden tulevaan työelämään: ilmastonmuutos, muuttuva väestö, digitalisaatio, maailman talous ja postindividualismi. Annala korosti yhteiskehittelyä, ennakointia ja kokeiluja kaikilla tasoilla kansalaisten kanssa, jotta muotoilijat voisivat – mahdollisesti – vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan paikallisella tasolla ja maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja:

Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen kaikki uudet maisteriopiskelijat aloittavat opintonsa yhteisellä kurssilla MUO-E000 INTRO  joka yhdistää viiden eri maisteriohjelman muotoilijat (Collaborative and Industrial Design, Creative Sustainability, International Design Business Management, Fashion, Clothing and Textile Design ja Product and Spatial Design).

Kurssi tutkii: “Kuinka me, muotoilijat, osallistumme yhteiskunnallisiin haasteisiin ja muutokseen? Millaisiksi kuvittelemme muotoilun tulevat taidot, työn käytännöt ja organisoitumisen muodot?”  Tällä kurssilla ja Suomi100-juhlavuonna tarkastelemme laajasti ja edelläkävijyyden kautta kuinka muotoilua tulisi kehittää käsitelläksemme tulevia yhteiskunnallisia ja ekologisia muutoksia.  

Opetushenkilöstön yhteystiedot:

Muotoilun uusien rajojen professori Ramia Mazé

Tohtoriopiskelija Anja-Lisa Hirscher

Maisteriopiskelija Collaborative and Industrial Design -ohjelmassa Emilija Veselova

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lisää tästä aiheesta

Digitaalisen palvelumuotoilukurssin palveluvisualisointi: Pauliina Korento, Jyrki Hietala, Emese Veszely
Yhteistyö Julkaistu:

Kun elämämme muuttuu digitaalisemmaksi, muuttuu väkivaltakin

Mitä on verkkoväkivalta? Digitaalisen palvelumuotoilun kurssilaiset haastattelivat verkossa häirintää kohtaavia ryhmiä, ja tekivät näkyväksi piilossa olevia käyttäjätarpeita Naisten Linjan tukipalveluille.
Kaksi hymyilevää miestä kuvassa.
Yhteistyö Julkaistu:

Kohti puhtaampaa liikennettä ja bioinnovaatioita

Nesteen ja Aalto-yliopiston tutkimusyhteistyö luo puhtaampaa maailmaa biopohjaisten materiaalien avulla.
Vihreällä kuvitustaustalla kuva Eeva Vilkkumaasta ja seminaarin otsikko
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

”Kun kova data ei riitä – asiantuntijalähtöiset mallit strategiatyössä”

Koronakriisin myötä strategisen ennakoinnin ja muutoskestävyyden merkitys on korostunut yrityksissä. Epävarmuuden hahmottamiseen ja strategian jatkuvaan päivittämiseen etsitään uusia menetelmiä ja lähestymistapoja.
Groups of students sitting in work lounge inside the School of Business / Photo by Aalto University, Mikko Raskinen
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Kannattaa tehdä asioita, joista pitää – eikä jotain, mitä täytyy tehdä

Alumnit ja opiskelijat keskustelivat urapoluista, työelämästä ja opinnoista 18.11. järjestetyssä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ryhmämentorointitilaisuudessa.