Uutiset

Aalto-yliopistosta valmistuneet maisterit ja tohtorit ovat työllistyneet hyvin

Valtakunnallinen uraseurantakysely käynnistyy 3. lokakuuta. Kysely lähetetään vuonna 2017 maisteriksi ja vuonna 2019 tohtoriksi valmistuneille.
people sitting

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantakyselyssä selvitettiin, kuinka vuonna 2016 maisterin tutkinnon ja vuonna 2018 tohtorin tutkinnon suomalaisissa yliopistoissa suorittaneet ovat työllistyneet. Aalto-yliopistosta valmistuneista maistereista ja tohtoreista 40 % vastasi kyselyyn syksyllä 2021.

Maisterit arvostettuja työelämässä ja tyytyväisiä uraansa

Maisterit ovat valmistumisensa jälkeen työllistyneet hyvin ja vastaushetkellä 90 prosenttia työskenteli täysipäiväisesti ja vain kaksi prosenttia kertoi etsivänsä töitä. 79 prosenttia vastaajista työskenteli isossa tai pienessä yrityksessä. Yliopistossa työskenteli kuusi prosenttia ja yrittäjinä toimi viisi prosenttia. 95 prosenttia vastaajista koki työnantajansa arvostavan heidän suorittamaa tutkintoa.

Kyselyyn vastanneista maistereista 90 prosenttia oli tyytyväisiä uraansa tähän mennessä ja 92 prosenttia oli tyytyväisiä opiskelemaansa tutkintoon uransa kannalta. 82 prosenttia koki, että opinnot valmistivat hyvin työelämää varten. Vastaajista jopa 93 prosenttia olisi valmis suosittelemaan suorittamaansa tutkintoa muille.

"Työllistyminen kertoo merkittävästi vaikuttavuudestamme ja koulutuksen laadusta. Siksi meille on hyvin tärkeää saada siitä ajantasaista tietoa.", Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala toteaa.

Maisterin tutkinnon Aalto-yliopistossa suorittaneet korostivat kykyä kertoa muille osaamisestaan, aiempaa työkokemusta ja tutkinnon aikaisia aineyhdistelmiä tärkeimpinä työllistymisen tekijöinä.  Tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi ja yliopistossa kehittyneiksi taidoiksi vastaajat nimeävät kyvyn oppia ja omaksua uutta, ongelmanratkaisutaidot, analyyttiset ja systemaattiset ajattelun taidot sekä itseohjautuvuuden.

Tohtoreiksi valmistuneet etenivät haastavien ja merkityksellisten työtehtävien pariin

Maistereihin verrattuna tohtorit työllistyivät enemmän yritysmaailman ulkopuolelle. Vastaajista 50 prosenttia oli töissä isossa tai pienessä yrityksessä, 34 prosenttia työskenteli yliopistolla, seitsemän prosenttia valtiolla ja kolme prosenttia toimi yrittäjinä. Jopa 70 prosenttia valmistuneista tohtoreista työskenteli asiantuntijan roolissa. 56 prosenttia työskenteli tutkimustyön parissa, 23 prosenttia suunnittelun ja kehityksen parissa. 82 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän työtehtävänsä olivat muuttuneet haastavammiksi tutkintonsa myötä ja 77 prosenttia totesi, että tohtorin tutkinto oli antanut heille merkityksellisempiä töitä.

Vastaajat kokivat, että he voivat hyödyntää tohtoritutkintonsa aikana opittuja asioita työssään ja että vaatimustaso vastaa hyvin tohtoritutkintoa. He listasivat tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nykyisessä työssään kyvyn oppia ja hyödyntää uutta informaatiota, ongelmanratkaisutaidot ja itsesäätelyn ja aloitteellisuuden. Tärkeimmiksi tohtorin tutkinnon aikana kehittyneiksi työssä tarvittaviksi taidoiksi vastaajat nimesivät tutkimusaihepiiriinsä liittyvän tiedon ja taidon, analyyttisen ja systemaattisen ajattelutaidon sekä metodologiaan ja tutkimusmetodeihin liittyvän osaamisen.

Uraseurantakysely toteutetaan kaikissa yliopistoissa

Uraseurantakysely on Aarresaari-verkoston (Suomen yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto) kehittämä tutkimusmalli, jolla kartoitetaan valtakunnallisesti korkeakoulutettujen (ylempi korkeakoulututkinto tai tohtorin tutkinto) työuria valmistumisen jälkeen.

Työelämään sijoittumista arvioidaan työllisyystilanteen ja työllistymisen laadun näkökulmasta sekä työn ja tutkintojen vastaavuudella.

Seuraava uraseurantakysely alkaa 3.10.2022. Kyselyyn pyydetään osallistumaan vuonna 2017 maisteriksi ja vuonna 2019 tohtoriksi valmistuneita. Kysely lähetetään sähköpostitse, kirjeitse tai tekstiviestillä. Kiitos kaikille vastaajille jo etukäteen!

Lisätietoa taiteiden ja suunnittelun sekä tekniikan alojen maistereiden uraseurannasta:

Riikka Heinonen

Asiantuntija, Alumnisuhteet ja ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätietoa Kauppakorkeakoulun maistereiden uraseurannasta:

Tanja Makkonen

Tanja Makkonen

Senior Manager, Career Services

Lisätietoa tohtoreiden uraseurannasta:

Tiina Kotti

Suunnittelija
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Kuvassa näkyy Satu Rämö punaisessa mekossa. Taustalla näkyy kirjanjulkistamistilaisuuden rekvisiittaa.
Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Monenlaisia urapolkuja: Satu Rämö kirjoittaa huippusuosittuja dekkareita vastapainoksi digitaaliselle viestinnälle, jossa pitää olla lyhyt ja ytimekäs

Omannäköinen elämä kirjailijana ja viestintäalan yrittäjänä on Satu Rämölle mahdollista, koska kaupallinen osaaminen auttaa pitämään katteet kunnossa ja oman talouden hallinnassa.
Aalto Radical Creativity summer school. Original image: George Atanassov
Opinnot Julkaistu:

Oletko valmis kokeilemaan radikaalia luovuutta elokuussa?

Radical Creativity -kesäkoulussa sovelletaan erilaisia luovia työskentelytapoja, joita tarvitsemme kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. "Tiivistetty inspiraatiopaketti on kuin karkkikauppa, jossa voit maistella eri makuja."
Sailing team at the sea, picture: Tapio Lehtinen Sailing
Opinnot Julkaistu:

Maailman ympäri seitsemässä kuukaudessa – opiskelija Anton Eklund valmistautuu vaativaan purjehduskilpailuun

Sähkötekniikkaa ja automaatiota opiskeleva Eklund on päässyt soveltamaan Aallossa hankittuja oppeja käytäntöön, kun tiimi on kunnostanut purjevenettään.
Katri Kaupin CAPSTONE-kurssin loppuesitykset
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Toimitusketjujen hallinnan CAPSTONE-kurssilla työstettiin tulevaisuuden haasteita

Opiskelijat saivat ratkoa tosielämän haasteita saaden tukea tehtävään opettajalta ja yritysedustajilta.