Uutiset

Aalto-yliopistolle rahoitusta TKI-toimintaan kumppanuusverkostoissa

Suomen Akatemian rahoituksella kehitetään nanoselluloosapohjaisia kasvatusalustoja sekä kiertotalouden tietopohjaa ja toimintatapoja.
Vaaleanpunertavia ja läpikuultavia nanoselluloosa- ja agaroosikiteitä laboratoriomaljassa. Kuva Valeria Azovskaya

Suomen Akatemia on myöntänyt korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille yhteensä 10 miljoonaa euroa kumppanuusverkostojen erityisrahoitusta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa toteutettavaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Rahoitetuista tutkimuskokonaisuuksista Aalto-yliopisto on mukana nanoselluloosaan pohjautuvassa, materiaali- ja lääketiedettä yhdistävässä NanOrganoid-hankkeessa sekä kiertotalouden tietopohjaa ja -ratkaisuja kehittävässä Circular Design Network -hankkeessa.

Nanoselluloosasta kestäviä ratkaisuja biolääketieteeseen

NanOrganoid-hankkeessa Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto kehittävät nanoselluloosapohjaisia kasvatusalustoja prekliinisille organoidimalleille. Verkosto yhdistää materiaalitieteen ja terveydenhuollon ammattilaisia, solu- ja molekyylibiologian osaajia, kliinisen lääketieteen edustajia sekä liike-elämän toimijoita.

Organoidit ovat eräänlaisia elinten malleja, jotka yleensä kehitetään kantasolusta. Organoidit ja 3D-kudosmallit ovat tärkeitä tutkimusvälineitä, joilla on sovelluskohteita sekä biologisessa perustutkimuksessa että sairauksien mallintamisessa, lääkeaineiden tutkimisessa ja testaamisessa, ihmisen varaosien tuotannossa ja henkilökohtaisessa lääketieteessä. Organoideja kasvatettaessa tarvitaan sopiva kasvualusta, joka tässä tapauksessa on suomalaisesta puusta valmistettu nanoselluloosa. Nanoselluloosa muodostaa veden kanssa kasvualustana toimivan geelin. Aalto-yliopiston tehtävänä NanOrganoid-hankkeessa on säädellä tämän geelin ominaisuuksia organoidien kasvualustoiksi sopiviksi eli geelin ominaisuuksien tulisi vastata sitä elintä, jota yritetään mallintaa. Kehitettävät mallit toimivat alustana, jota voidaan käyttää uusien lääketieteen hoitojen kehittämisessä tai lääkekandidaattien valinnassa. Mallit vähentävät eläinkokeiden määrää ja tarjoavat kestävän ratkaisun biolääketieteen tutkimuksen tarpeisiin. Aalto-yliopiston osalta hankeesta vastaa professori Eero Kontturi biotuotteiden ja biotekniikan laitokselta.

Kiertotalouden tietovirroista uusiin ekosysteemeihin

Akuutit ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos ja merimuovi vaativat nopeita toimia ja ratkaisuja. Nykyisten askelittaisten kiertotalouteen tähtäävien toimien lisäksi tarvitaan radikaalimpia uusia ratkaisuja, jotka muuttavat toimintaamme nopeammin ja järjestelmällisemmin. Samanaikaisesti tarvitaan myös uusia tapoja kerätä, käsitellä ja jalostaa tällä hetkellä hajanaista ja vaikeasti ymmärrettävää kiertotaloustietoa.

CircDNet-hankkeessa Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Teknologian tutkimuskeskus VTT kokoavat ja kehittävät kiertotalouden tietopohjaa sekä luovat uusia toimintatapoja kiertotalousjärjestelmän parantamiseksi. Toimijat myös esittävät ratkaisuehdotuksia tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvillä sovellusalueilla. Aalto-yliopiston tehtävänä hankkeessa on koota kokonaisvaltainen kuva kiertotaloustiedon tietovirroista ja liiketoiminnan ekosysteemistä sekä siitä, miten kiertotalousjärjestelmää voidaan kehittää suunnittelulähtöisesti. Aallosta mukana on useita asiantuntijoita Kemian tekniikan korkeakoulusta, Kauppakorkeakoulusta sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, ja hankkeesta vastaa Kemian tekniikan korkeakoulun dekaani Kristiina Kruus.

Lue lisää:

Circular Design InnovationSuomen Akatemian rahoituspäätökset kumppanuusverkostoille 8.12.2020 (> aka.fi)

Kuva Valeria Azavskaya

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Kaksi ihmistä istuu nojatuoleissa vastakkain ja keskustelee puhuen mikrofoneihin. Käynnissä on podcast-nauhoitus.
Yliopisto Julkaistu:

Uusi Osaamisen Aalloilla -podcast avaa vieraidensa tärkeimmät oivallukset ja opit elämän varrelta

Osaamisen Aalloilla on Aalto-yliopiston elämänlaajuisen oppimisen uusi podcast.
Aalto University School of Business exterior February 2019 Photo: Mikko Raskinen
Kampus Julkaistu:

Kestävällä rakentamisella saatiin toimiva ja viihtyisä Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulu lämpiää maahan kaivetuilla 74 maalämpökaivolla.
Mustaa puuta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Otaniemessä kehitetty uusi supermusta materiaali puusta

Tieteen ja teknologian alati kehittyvässä maailmassa on tiettyjä ilmiöitä, jotka kiehtovat jatkuvasti niin tieteentekijöitä, taiteilijoita kuin suurta yleisöäkin. Yksi tällainen ilmiö on supermustat materiaalit.
aula
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Älyrakennukset, käyttäjäkokemus ja kestävyys: Talotekniikan avainasema 2030

Talotekniikka 2030 -ryhmän perustamisen pontimena oli rakentamisen muutos yhä teknisemmäksi ja siitä seuraava tarve muuttaa vakiintuneita toimintatapoja ja talotekniikan asemaa. Talotekniikan rooli rakentamisen arvoketjussa -tutkimus pureutui näihin ydinkysymyksiin. Haastattelimme tutkimuksen tekijöitä.