Uutiset

Aalto-yliopistolle rahoitusta TKI-toimintaan kumppanuusverkostoissa

Suomen Akatemian rahoituksella kehitetään nanoselluloosapohjaisia kasvatusalustoja sekä kiertotalouden tietopohjaa ja toimintatapoja.
Vaaleanpunertavia ja läpikuultavia nanoselluloosa- ja agaroosikiteitä laboratoriomaljassa. Kuva Valeria Azovskaya

Suomen Akatemia on myöntänyt korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille yhteensä 10 miljoonaa euroa kumppanuusverkostojen erityisrahoitusta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa toteutettavaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Rahoitetuista tutkimuskokonaisuuksista Aalto-yliopisto on mukana nanoselluloosaan pohjautuvassa, materiaali- ja lääketiedettä yhdistävässä NanOrganoid-hankkeessa sekä kiertotalouden tietopohjaa ja -ratkaisuja kehittävässä Circular Design Network -hankkeessa.

Nanoselluloosasta kestäviä ratkaisuja biolääketieteeseen

NanOrganoid-hankkeessa Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto kehittävät nanoselluloosapohjaisia kasvatusalustoja prekliinisille organoidimalleille. Verkosto yhdistää materiaalitieteen ja terveydenhuollon ammattilaisia, solu- ja molekyylibiologian osaajia, kliinisen lääketieteen edustajia sekä liike-elämän toimijoita.

Organoidit ovat eräänlaisia elinten malleja, jotka yleensä kehitetään kantasolusta. Organoidit ja 3D-kudosmallit ovat tärkeitä tutkimusvälineitä, joilla on sovelluskohteita sekä biologisessa perustutkimuksessa että sairauksien mallintamisessa, lääkeaineiden tutkimisessa ja testaamisessa, ihmisen varaosien tuotannossa ja henkilökohtaisessa lääketieteessä. Organoideja kasvatettaessa tarvitaan sopiva kasvualusta, joka tässä tapauksessa on suomalaisesta puusta valmistettu nanoselluloosa. Nanoselluloosa muodostaa veden kanssa kasvualustana toimivan geelin. Aalto-yliopiston tehtävänä NanOrganoid-hankkeessa on säädellä tämän geelin ominaisuuksia organoidien kasvualustoiksi sopiviksi eli geelin ominaisuuksien tulisi vastata sitä elintä, jota yritetään mallintaa. Kehitettävät mallit toimivat alustana, jota voidaan käyttää uusien lääketieteen hoitojen kehittämisessä tai lääkekandidaattien valinnassa. Mallit vähentävät eläinkokeiden määrää ja tarjoavat kestävän ratkaisun biolääketieteen tutkimuksen tarpeisiin. Aalto-yliopiston osalta hankeesta vastaa professori Eero Kontturi biotuotteiden ja biotekniikan laitokselta.

Kiertotalouden tietovirroista uusiin ekosysteemeihin

Akuutit ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos ja merimuovi vaativat nopeita toimia ja ratkaisuja. Nykyisten askelittaisten kiertotalouteen tähtäävien toimien lisäksi tarvitaan radikaalimpia uusia ratkaisuja, jotka muuttavat toimintaamme nopeammin ja järjestelmällisemmin. Samanaikaisesti tarvitaan myös uusia tapoja kerätä, käsitellä ja jalostaa tällä hetkellä hajanaista ja vaikeasti ymmärrettävää kiertotaloustietoa.

CircDNet-hankkeessa Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Teknologian tutkimuskeskus VTT kokoavat ja kehittävät kiertotalouden tietopohjaa sekä luovat uusia toimintatapoja kiertotalousjärjestelmän parantamiseksi. Toimijat myös esittävät ratkaisuehdotuksia tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvillä sovellusalueilla. Aalto-yliopiston tehtävänä hankkeessa on koota kokonaisvaltainen kuva kiertotaloustiedon tietovirroista ja liiketoiminnan ekosysteemistä sekä siitä, miten kiertotalousjärjestelmää voidaan kehittää suunnittelulähtöisesti. Aallosta mukana on useita asiantuntijoita Kemian tekniikan korkeakoulusta, Kauppakorkeakoulusta sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, ja hankkeesta vastaa Kemian tekniikan korkeakoulun dekaani Kristiina Kruus.

Lue lisää:

Circular Design InnovationSuomen Akatemian rahoituspäätökset kumppanuusverkostoille 8.12.2020 (> aka.fi)

 

Kuva Valeria Azavskaya

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

PERUS-SKENE-hankkeen logo.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Alue- ja yhdyskuntarakenteen seuranta vaatii monipuolisia mittareita

PERUS-SKENE-hankkeen toisessa työpajassa käsiteltiin alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan tarpeita ja todennäköisiä kehityskulkuja.
3D
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Suomen 3D-tulostuspalkinnon suunnittelukilpailu

Kaikille avoimen kilpailun tavoitteena on suunnitella Suomen 3D-tulostuspalkinto -kilpailun kiertopalkinto.
Kuva puisesta sisäkatosta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Asuntoja rakennetaan suuriin kaupunkeihin yhä enemmän, mutta hinnat nousevat jatkuvasti – kyseessä ei ole vain negatiivinen ilmiö

Hintojen nousun ymmärtäminen vaatii ennen kaikkea muuttoketjujen ymmärtämistä, kirjoittaa apulaisprofessori Tuukka Saarimaa.
Maastomittauksien tekoa
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Valokuvaaja törmäsi kaukokartoittajiin – syntyi kirja metsästä, näkemisestä ja tieteen tarkoituksesta

Yhden kaunis kaarnapinta on toisen raakaa dataa, sanoo Ground Truth (Maastototuus) -kirjan kuvannut Sheung Yiu.