Uutiset

Aalto-yliopistolle rahoitusta TKI-toimintaan kumppanuusverkostoissa

Suomen Akatemian rahoituksella kehitetään nanoselluloosapohjaisia kasvatusalustoja sekä kiertotalouden tietopohjaa ja toimintatapoja.
Vaaleanpunertavia ja läpikuultavia nanoselluloosa- ja agaroosikiteitä laboratoriomaljassa. Kuva Valeria Azovskaya

Suomen Akatemia on myöntänyt korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille yhteensä 10 miljoonaa euroa kumppanuusverkostojen erityisrahoitusta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa toteutettavaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Rahoitetuista tutkimuskokonaisuuksista Aalto-yliopisto on mukana nanoselluloosaan pohjautuvassa, materiaali- ja lääketiedettä yhdistävässä NanOrganoid-hankkeessa sekä kiertotalouden tietopohjaa ja -ratkaisuja kehittävässä Circular Design Network -hankkeessa.

Nanoselluloosasta kestäviä ratkaisuja biolääketieteeseen

NanOrganoid-hankkeessa Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto kehittävät nanoselluloosapohjaisia kasvatusalustoja prekliinisille organoidimalleille. Verkosto yhdistää materiaalitieteen ja terveydenhuollon ammattilaisia, solu- ja molekyylibiologian osaajia, kliinisen lääketieteen edustajia sekä liike-elämän toimijoita.

Organoidit ovat eräänlaisia elinten malleja, jotka yleensä kehitetään kantasolusta. Organoidit ja 3D-kudosmallit ovat tärkeitä tutkimusvälineitä, joilla on sovelluskohteita sekä biologisessa perustutkimuksessa että sairauksien mallintamisessa, lääkeaineiden tutkimisessa ja testaamisessa, ihmisen varaosien tuotannossa ja henkilökohtaisessa lääketieteessä. Organoideja kasvatettaessa tarvitaan sopiva kasvualusta, joka tässä tapauksessa on suomalaisesta puusta valmistettu nanoselluloosa. Nanoselluloosa muodostaa veden kanssa kasvualustana toimivan geelin. Aalto-yliopiston tehtävänä NanOrganoid-hankkeessa on säädellä tämän geelin ominaisuuksia organoidien kasvualustoiksi sopiviksi eli geelin ominaisuuksien tulisi vastata sitä elintä, jota yritetään mallintaa. Kehitettävät mallit toimivat alustana, jota voidaan käyttää uusien lääketieteen hoitojen kehittämisessä tai lääkekandidaattien valinnassa. Mallit vähentävät eläinkokeiden määrää ja tarjoavat kestävän ratkaisun biolääketieteen tutkimuksen tarpeisiin. Aalto-yliopiston osalta hankeesta vastaa professori Eero Kontturi biotuotteiden ja biotekniikan laitokselta.

Kiertotalouden tietovirroista uusiin ekosysteemeihin

Akuutit ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos ja merimuovi vaativat nopeita toimia ja ratkaisuja. Nykyisten askelittaisten kiertotalouteen tähtäävien toimien lisäksi tarvitaan radikaalimpia uusia ratkaisuja, jotka muuttavat toimintaamme nopeammin ja järjestelmällisemmin. Samanaikaisesti tarvitaan myös uusia tapoja kerätä, käsitellä ja jalostaa tällä hetkellä hajanaista ja vaikeasti ymmärrettävää kiertotaloustietoa.

CircDNet-hankkeessa Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Teknologian tutkimuskeskus VTT kokoavat ja kehittävät kiertotalouden tietopohjaa sekä luovat uusia toimintatapoja kiertotalousjärjestelmän parantamiseksi. Toimijat myös esittävät ratkaisuehdotuksia tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvillä sovellusalueilla. Aalto-yliopiston tehtävänä hankkeessa on koota kokonaisvaltainen kuva kiertotaloustiedon tietovirroista ja liiketoiminnan ekosysteemistä sekä siitä, miten kiertotalousjärjestelmää voidaan kehittää suunnittelulähtöisesti. Aallosta mukana on useita asiantuntijoita Kemian tekniikan korkeakoulusta, Kauppakorkeakoulusta sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, ja hankkeesta vastaa Kemian tekniikan korkeakoulun dekaani Kristiina Kruus.

Lue lisää:

Circular Design InnovationSuomen Akatemian rahoituspäätökset kumppanuusverkostoille 8.12.2020 (> aka.fi)

 

Kuva Valeria Azavskaya

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Alustatalouden faktat ja myytit -podcastissa Timo Seppälä, Johanna Småros ja Teemu Roos pohtivat, mihin tekoäly ja sen supervoimat pystyvät?
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Paljon hypetetty tekoäly – Alustatalouden faktat ja myytit -podcast pohtii tekoälyn supervoimia

Alustatalouden faktat ja myytit -podcastin tuoreimmassa jaksossa tuodaan realismia tekoälykeskusteluun konkreettisten esimerkkien kautta ja pohditaan esimerkiksi tekoälyn mahdollisuuksia ja sitä, voiko tekoäly alkaa kehittää itse itseään.
Kaksi opiskelijaa opiskelemassa. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Henkilöstöä arvostava johtaminen lisää työhyvinvointia

Työhyvinvointi on keskeinen tekijä hyvin menestyvien yksilöiden ja organisaatioiden taustalla.
Maria Joutsenvirta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

U-teoria – Miten johdetaan tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus syntyy?

Luovat ihmiset, kuten taiteilijat ja tieteilijät, keksivät ja luovat uutta astumalla näkyvästä maailmasta näkymättömään mielikuvituksen maailmaan ja sieltä takaisin näkyvään. Tätä luovuuden edellyttämää herkkyyttä ja intuitiota voi oppia ja edesauttaa.
Alustatalouden faktat ja myytit -podcastin toista tuotantokautta vetävät Aalto-yliopiston professorit Robin Gustafsson ja Timo Seppälä, juontaa William von der Pahlen.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Alustatalouden faktat ja myytit -podcast sukeltaa alustatalouden saloihin

Uusi tuotantokausi: Aalto-yliopiston asiantuntijat ja vaihtuvat vieraat keskustelevat alustataloudesta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.