Uutiset

Aalto-yliopisto koordinoimaan kolmea STN-konsortiota

Konsortioiden johtajat ovat professorit Olli Varis, Raine Mäntysalo ja Maarit Karppinen.

Strategisen tutkimuksen neuvosto on 9.5.2016 valinnut neljätoista konsortiota tutkimusohjelmiin. Aalto-yliopisto koordinoi kolmea konsortiota: konsortion johtajat ovat professorit Olli Varis, Raine Mäntysalo ja Maarit Karppinen. Lisäksi Aalto on partnerina yhdessä konsortiossa, jossa mukana Aallosta on Research Fellow Sari Kujala.

Kolmetoista konsortiota aloittaa neljässä uudessa strategisen tutkimuksen ohjelmassa: Kaupungistuva yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat, Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat. Maarit Karppisen vetämä konsortio täydentää vuonna 2015 aloittaneen Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -ohjelman kokonaisuutta. Konsortioiden rahoitukseen käytetään yhteensä 50,2 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019.

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tutkimusta. Konsortiot etsivät konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä koko hankkeen ajan on tärkeää.

Teemat ja Aallon vetämät konsortiot

Turvallisuus verkottuneessa maailmassa

Failandiasta Winlandiaan: konsortion johtaja professori Olli Varis

Tervetuloa Failandiaan! Maahan, jossa ruoka- ja energiahuolto ei toimi ja yhteiskunnan turvallisuus on sirpaleina. Vai matkustaisitko mieluummin Winlandiaan, maahan jossa resilientit suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit ovat estäneet tällaisen katastrofin toteutumisen? Tutkimushanke ’Failandiasta Winlandiaan’ tarjoaa skenaarioiden, päätösanalyysin ja yhteiskehittämisen avulla näkymän näihin molempiin tulevaisuuksiin. Hanke tarkastelee, miten veteen, ruokaan ja energiaan liittyvät muutospaineet ja shokit sekä niihin liittyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen. Hankkeessa tutkitaan, kuinka mukautuvia järjestelmämme ja päätöksentekoprosessimme ovat tällaisiin riskeihin, sekä muotoilemme analyysin perusteella suosituksia ja ydinviestejä avainasemassa oleville päätöksentekijöille eri sektoreilla. Tutkimusta voi seurata Twitterissä https://twitter.com/Win_Failand ja somessa hashtagilla #WINland.

Konsortion partnerit:
Burkhard Aufferman, Turun yliopisto
Antti Tuomas Belinskij, Itä‐Suomen yliopisto
Outi Kuittinen, Demos Helsinki
Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus
Juha Mäkinen, Maanpuolustuskorkeakoulu
Sanna Syri, Aalto yliopisto
Veli‐Pekka Tynkkynen, Helsingin yliopisto
 

Kaupungistuva yhteiskunta

MALPE‐koordinaatiosta integroivaan visiointiin: konsortion johtaja professori Raine Mäntysalo

Suomen kaupunkiseuduille on kehitetty MALPE-toimintamallia pyrkimyksenä sovittaa yhteen maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelunäkökulmia valtion ja kuntien yhteistyönä. Tästä mallista ponnistaen hanke pyrkii 1) kokoavaan käsitykseen Suomen kaupungistumisprosesseista ja kasautumisdynamiikoista - eurooppalaiseen kehitykseen vertaillen ja tarkastellen niiden kytkentöjä kestävyyteen, toimivuuteen ja elinvoimaisuuteen; 2) näkemyksellisyyteen epäselvyyksistä, jotka liittyvät poliittiseen toimijuuteen, tiedonhallintaan ja eri politiikkatoimien koordinaatioon nykyisessä MALPE-työssä sekä 3) kehittämään normatiivisia ratkaisukeinoja näihin kehityskulkuihin kiinnittymiseksi. Näitä tutkimuksellisia oivalluksia hyödyntäen hanke pyrkii 4) kytkemään laadullisesti uutta tietoa hallintosektoreiden ja -tasojen yhteiskoordinoinnissa ja 5) tuottamaan luovan yhteiskehittelyn menetelmin politiikka- ja suunnittelusuosituksia MALPE-työhön osallistuneille kaupunkiseuduille.

Konsortion partnerit:

Simin Davoudi, Newcastle University
Juha Honkatukia, VTT Oy
Jouni Häkli, Tampereen yliopisto
Kati‐Jasmin Kosonen, Tampere City Region
Kimmo Lapintie, Aalto yliopisto
Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus
Petter Næss, Norwegian University of Life Sciences
Joseph Ravetz, University of Manchester
Maria Ritola, Demos Helsinki
Hannu Tervo, Jyväskylän yliopisto
Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto
 

Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi ‐ täydennyshaku

Korkean jalostusarvon materiaalit suljetussa raaka‐ainekierrossa: konsortion johtaja Maarit Karppinen

CloseLoop on kiertotalouden edelläkävijöiden muodostama hanke, jossa keskitytään korkean jalostusarvon teknologioiden suljettuihin materiaalikiertoihin. Tavoitteena on pienentää merkittävästi primääristen raaka-aineiden kulutusta ja edesauttaa hiilineutraaliin talouteen siirtymistä. ICT-, energia-, liikenne- ja hyvinvointisektoreilla kehitettävät tulevaisuuden teknologiat pohjautuvat usein erittäin monimutkaisiin hybridimateriaaleihin, joiden materiaalikierron sulkeminen vaatii uusia kiertotaloudellisia läpimurtoja. Monipuolisen konsortiomme vahvuuksia ovat ratkaisukeskeinen suljettujen materiaalikiertojen teknologiaosaaminen sekä uusien liiketoimintamallien ja kuluttajien käyttäytymisen syvällinen, tutkimuspohjainen ymmärrys. Haluamme tehdä korkean jalostusarvon teknologioiden kiertotalousosaamisesta yhden Suomen tulevaisuuden taloudellisista keihäänkärjistä ja hanke integroidaan politiikan ja kuluttajien päätöksentekoon laajan ja ihmiskeskeisen vuorovaikutussuunnitelmamme avulla.

Konsortion partnerit:
Erja Turunen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Jari Koskinen, Aalto-yliopisto
Minna Lammi, Helsingin yliopisto
Aalto mukana partnerina:
Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali‐ ja terveydenhuollon murroksessa
Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, konsortion johtaja
Tarja Heponiemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Soile Juujärvi, Laurea ammattikorkeakoulu
Sari Kujala, Aalto-yliopisto
Vuokko Niiranen, Itä‐Suomen Yliopisto
Timo Sinervo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Aalto mukana partnerina
Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali‐ ja terveydenhuollon murroksessa

Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, konsortion johtaja
Tarja Heponiemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Soile Juujärvi, Laurea ammattikorkeakoulu
Sari Kujala, Aalto-yliopisto
Vuokko Niiranen, Itä‐Suomen Yliopisto
Timo Sinervo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Palkitut.
Palkitut Julkaistu:

Perustieteiden korkeakoulun parhaat väitöskirjat ja diplomityöt vuodelta 2022 palkittu

Aalto-yliopisto palkitsee vuosittain parhaat 10 prosenttia väitöskirjoista Aallon väitöskirjapalkinnolla. Palkittuja väitöskirjoja on Perustieteiden korkeakoulussa tänä vuonna kuusi. Diplomitöitä palkittiin viisi.
Palkinnon saajat
Palkitut Julkaistu:

Tasavallan presidentin kunniamerkit Kemian tekniikan korkeakoulussa

Kemian tekniikan korkeakouluun on myönnetty kolme tasavallan presidentin kunniamerkkiä. Kunniamerkit myönnettiin professori Jouni Paltakarille, tutkimusinsinööri Esa Uosukaiselle ja johdon assistentti Anne Forsströmille.
Prof. Matti Liski, Vuoden Opettaja 2023
Palkitut Julkaistu:

Professori Matti Liski on KY:n valinta Vuoden Opettajaksi 2023

Opiskelijat kuvailevat Liskin opetustyyliä huikeaksi, innostavaksi ja kannustavaksi.
Dean Tuomas Auvinen opened the Annual Review event in Dipoli
Palkitut, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Vuosikatselmuksessa peilattiin kuluneen vuoden tuloksia

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vuosikatselmuksessa 8. maaliskuuta jaettiin myös tunnustuksia kuluneen vuoden tekijöille ja nimettiin Vuoden alumni.