Tutkimus ja taide

Talotekniikka 2030 - Yhdessä kohti uudistavaa visiota

Talotekniikka 2030 on tutkijoiden ja yritystoimijoiden yhteenliittymä, joka määrittää toimialaa uudistavan vision ja edistää sen toteutumista tutkimuksen ja nopeiden kokeilujen avulla.
Ihmisiä kävelämässä aseman läpi.
Ohikulkijoita asemalla.

Talotekniikka tekee rakennuksista käyttäjilleen terveellisiä, turvallisia ja energiatehokkaita. Energiamurroksen ja globaalien terveysuhkien maailmassa talotekniikan merkitys kasvaa entisestään. Uudet teknologiat ja digitalisaatio luovat puolestaan alalle ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.

Jotta talotekniikan mahdollisuuksien kirjo tulisi parhaimmin hyödynnetyksi, joukko tutkimuksen ja yritysmaailman toimijoita on käynnistänyt Talotekniikka 2030 -yhteistyömallin.

Uutiset

Vihreän siirtymän rakentajat
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi podcast: Vihreän siirtymän rakentajat

Vihreän siirtymän toteuttamisessa kiinteistöala on avainasemassa. Talotekniikka on sen vaikuttavin keino torjua ilmastonmuutosta ja vastata EU:n kiristyviin energiavaatimuksiin. Uusi Vihreän siirtymän rakentajat - podcast tuo esiin talotekniikan tutkijoita, kehittäjiä ja toteuttajia, jotka jakavat näkemyksiään ja ideoitaan matkalla kohti kestävämpää kiinteistö- ja rakennusalaa.
thumbnail_tahti.jpg
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Suomi johtaa rakentamisen tahtituotannossa, digitalisaatio on seuraava askel

Building 2030 -konsortio on vauhdittanut Suomen tahtituotannon kärkimaaksi. Täällä rakentaminen myös digitalisoituu ripeästi. Yhdistämällä nämä kaksi trendiä rakentamisen tehokkuus kasvaisi dramaattisesti, kuten Aalto-yliopiston tuore tutkimusraportti osoittaa.
man looking at drawing
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Talotekniikkatöiden tuottavuus nousuun asennusta palvelevalla suunnittelulla ja esivalmistuksella

Prosessiteollisuuden hankkeisiin verrattuna rakennusprojektit edellyttävät paljon paikalla tehtävää käsityötä ja asennussuunnittelua. Teollisempi tuotantotapa on monien rakentajien tavoite, mutta se vaatii muutoksia myös suunnittelukäytäntöihin. Tohtorikoulutettava Tuomas Valkonen pureutuu Building 2030 -tutkimuksessaan erityisesti taloteknisen esivalmistuksen suunnitteluvaatimuksiin ja -haasteisiin.
thumbnail_Pekka-Metsi-Granlund.jpg
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Kohti talotekniikan visiota - toimitusjohtaja Pekka Metsi ennakoi alan murrosta

Talotekniikka 2030 -konsortion marraskuussa 2023 lanseeraama visio käynnisti toimialan uuden aikakauden. Miksi visio on nyt tarpeen, miten se vaikuttaa koko rakentamisalaan, ja mikä tärkeintä, miten sen tavoitteet saavutetaan? Granlundin toimitusjohtaja Pekka Metsi avaa näkemyksiään näihin polttaviin kysymyksiin.
Ilmavaihtokoneita konehuoneessa.
Näkymä konehuoneeseen.

Visiotyö

Talotekniikka 2030 on Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja 14 toimialakumppanin konsortio. Sen tehtävänä on luoda Suomen talotekniikka-alalle yhteinen visio ja edistää sen toteutumista tutkimuksen ja nopeiden kokeilujen keinoin.

Visio tähtää alan toimijoiden roolin laajentumiseen rakentamisessa ja kiinteistöjohtamisessa. Lisäksi se kirittää toimijoita kehitysloikkaan tuottavuudessa ja vastuullisuudessa.

Visiota rakentaa mukana olevien yritysten toimitusjohtajaryhmä. Se laatii myös visioon pohjautuvat mittarit, joilla se arvioi tavoitetilan toteutumista ja toiminnan vaikuttavuutta.

Kehitystoimet

Talotekniikka 2030 tuottaa visiota kohti johdattavan tiekartan ja käynnistää kehitysprojekteja. Projekteissa tutkijat ja alan yritykset tuottavat yhdessä tutkimuspohjaisia ratkaisuja talotekniikka-alan uudistamiseksi.

Konsortion työ pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, muiden alojen parhaisiin käytäntöihin ja teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin uusiin toimintatapoihin.

Vuosittaisista tutkimusaiheista päättää ohjausryhmä, joka myös valvoo hankkeiden toteutumista.

Tutkimushankkeet

Tämän hetken tutkimushankkeet ovat:

 1. Talotekniikkatoteutuksen uudet mallit – Talotekniikkaohjattu rakentaminen
 2. Datan hyödyntäminen rakentamisen tuotantoketjussa
 3. Suunnittelun dokumentoinnin parantaminen
 4. Kiristyvän regulaation vaikutus ja mahdollisuudet talotekniikka-alalle

Talotekniikka 2030 -tutkimusraportteja

Tutustu Talotekniikka 2030 -konsortion tutkimusten loppuraportteihin.

Lue raportteja
Toimistotila, katossa näkyvillä talotekniikkaa
VISIO 2030

Talotekniikka 2030 -visio

Talotekniikka 2030 toimitusjohtajaryhmä 

on kehittänyt talotekniikka-alalle

vision ja arvolupaukset.

Lue visio ja arvolupaukset

Talotekniikkaa asennettuna uuteen kohteeseen.
Talotekniikkaa asennettuna uuteen kohteeseen. Kuva: Aarni Heiskanen

Konsortion jäsenet

Konsortion tutkimusta johtaa professorikvintetti, johon kuuluvat

 • Risto Kosonen, Aalto-yliopisto, konetekniikan laitos
 • Heikki Ihasalo, Aalto-yliopisto, sähkötekniikan ja automaation laitos
 • Jaakko Ketomäki, Aalto-yliopisto, sähkötekniikan ja automaation laitos
 • Piia Sormunen, Tampereen yliopisto, rakennettu ympäristö, Rakennustekniikka, talotekniikan tutkimusryhmä
 • Olli Seppänen, Aalto-yliopisto, rakennustekniikan laitos

Konsortion muut jäsenet ovat talotekniikka-alan toimijoita:

Tule mukaan!

Talotekniikka 2030 kutsuu kehittämiseen mukaan kaikki talotekniikka-alan sektorit: teknologiatoimittajat, urakoitsijat, suunnittelijat ja ylläpitäjät.

Konsortio tekee yhteistyötä Building 2030:n kanssa, järjestää työpajoja ja tiedottaa aktiivisesti.

Osallistu keskusteluun Talotekniikka 2030 -sivulla LinkedInissä.

Yhteystiedot

Risto Kosonen

Anni Luoto

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: