Tutkimus ja taide

Äänitaiteilija Kabir Carter (2017)

Yhdysvaltainen äänitaiteilija Kabir Carter havainnoi äänen ja tilan välistä hienovaraista dynamiikkaa.
Kabir Carter Photo: Cameron Kelly courtesy ISSUE Project Room

Yhdysvaltainen äänitaiteilija Kabir Carter havainnoi äänen ja tilan välistä hienovaraista dynamiikkaa mitä erilaisimmissa olosuhteissa vedenalaisista maisemista rakennettuun ympäristöön. Hänen performansseista installaatioon vaihtelevat teoksensa ovat olleet laajasti esillä molemmin puolin Atlanttia. Carterin moninaisiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat arkkitehtoninen akustiikka, bioakustiikka, keholliset kulttuurit, ja 1900-luvun loppupuolen yhteisölliset tanssikulttuurit.

Aalto-yliopistossa Carter työskenteli sähkötekniikan korkeakoulussa signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksella. Residenssin aikana Carter työsti yhteistyössä professori Ville Pulkin työryhmän kanssa uudenlaista teknologiaa liikkeen ääniperustaiseksi havainnoimiseksi ennen kaikkea vedenalaisissa tiloissa. Parhaillaan hän viimeistelee tämän teknologian hyödyntämiseen perustuvaa immersiivistä ääni-installaatiota.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: