Tohtorinkoulutus

Tohtorinkoulutusneuvosto (Insinööritieteiden korkeakoulu)

Koulun tohtorinkoulutusneuvosto vastaa korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisällön ja opintojen kehittämisestä, valmistelee opetussuunnitelman ja valintakriteerit sekä tekee useita muita päätöksiä liittyen esimerkiksi yksittäisen tohtoriopiskelijan väitöskirjan hyväksymisprosessiin. Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija.

Tohtorinkoulutusneuvoston kokoonpano

Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Professorijäsenistä yksi voi olla Aalto-yliopiston toisesta korkeakoulusta. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija. Neuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Neuvostolla voi olla varajäseniä.

Tohtorinkoulutusneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Nykyinen toimikausi jatkuu vuoden 2022 loppuun. Opiskelijajäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja, professori Risto Lahdelma

 Jäsenet Varajäsenet
Prof. Jussi Leveinen
(varapuheenjohtaja)
Prof. Dominic Stead
 
prof. Matti Kummu Prof. Spyros Hirdaris
Prof. Jarkko Niiranen Prof. Mika Salmi
Prof. Arttu Polojärvi Prof. Simo Hostikka
tohtoriopiskelija Krishna Chauhan (2023) tohtoriopiskelija Roope Nyqvist (2023)

Sihteeri: Suunnittelija Ritva Viero

Kokousaikataulu 2023

Tohtoriopiskelijoille ilmoitetaan heitä koskevista päätöksistä kokouksen jälkeen.

Esitysten viimeinen jättöpäivä Kokoukset
13.1.2023 23.1.2023
3.2.2023 13.2.2023
19.3.2023 20.3.2023
7.4.2023 17.4.2023
12.5.2023 22.5.2023
9.6.2023 19.6.2023
11.8.2023 21.8.2023
15.9.2023 25.9.2023
13.10.2023 23.10.2023
3.11.2023 13.10.2023
8.12.2023 18.12.2023

 Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävät:

 1. kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja; 
 2. tehdä akateemiselle komitealle esitykset jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 
 3. tehdä dekaanille esitys tohtorikoulutettavien ottamisesta;
 4. nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 
 5. nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t);
 6. arvostella väitöskirja;
 7. nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastaja; 
 8. arvostella lisensiaatintutkimus; ja 
 9. käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat
   

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi:

 1. nimetä tohtorikoulutettavalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t);
 2. päättää tohtorikoulutettavan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä;
 3. vahvistaa tohtorikoulutettavien opintosuunnitelmat; ja
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos
   

Tohtorinkoulutusneuvosto on määrännyt seuraavat tehtävät tohtorinkoulutusneuvoston puheenjohtajalle 1.8.2018 alkaen:

 1. nimeää uuden vastuuprofessorin tai ohjaajan, jos vastuuprofessori tai ohjaaja muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 2. päättää tohtorikoulutettavan jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä sekä tutkintokielestä, jos nämä muuttuvat opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 3. vahvistaa tohtorikoulutettavien opintosuunnitelmat, kuitenkin niin, että pj voi siirtää yksittäisen tohtorikoulutettavan opintosuunnitelman vahvistamisen tohtorinkoulutusneuvostolle, esimerkiksi jos päätös vaatii laajempaa keskustelua;
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimeää väitöstilaisuuteen kustoksen, jos näihin tulee muutoksia; ja
 5. vahvistaa tohtorikoulutettavan pää/sivutoimisuuden, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen
 6. vahvistaa tohtorikoulutettavan tutkimusalan, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen.

 

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Tämä sivusto on Insinööritieteiden tohtoriohjelman opinto-opas.

Student guide illustration, doctoral programmes
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu