Tohtorinkoulutus

Tohtorinkoulutusneuvosto (Insinööritieteiden korkeakoulu)

Koulun tohtorinkoulutusneuvosto vastaa korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisällön ja opintojen kehittämisestä, valmistelee opetussuunnitelman ja valintakriteerit sekä tekee useita muita päätöksiä liittyen esimerkiksi yksittäisen tohtoriopiskelijan väitöskirjan hyväksymisprosessiin. Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija.

Tohtorinkoulutusneuvoston kokoonpano

Tohtorinkoulutusneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 tohtorinkoulutuksessa ansioitunutta korkeakoulun keskeisiä tutkimusaloja edustavaa professorijäsentä. Professorijäsenistä yksi voi olla Aalto-yliopiston toisesta korkeakoulusta. Neuvostossa on lisäksi jäsenenä korkeakoulun tutkimusaloja edustava tohtoriopiskelija. Neuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Neuvostolla voi olla varajäseniä.

Tohtorinkoulutusneuvoston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Nykyinen toimikausi jatkuu vuoden 2025 loppuun. Opiskelijajäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n ehdotuksen mukaan.

Puheenjohtaja, professori Risto Lahdelma

 Jäsenet Varajäsenet
Prof. Jussi Leveinen
(varapuheenjohtaja)
Prof. Dominic Stead
 
prof. Matti Kummu Prof. Spyros Hirdaris
Prof. Jarkko Niiranen Prof. Mika Salmi
Prof. Arttu Polojärvi Prof. Simo Hostikka
tohtoriopiskelija Roope Nyqvist (2024) tohtoriopiskelija Alice Petry (2024)

Sihteeri: Suunnittelija Ritva Viero

Kokousaikataulu 2024

Tohtoriopiskelijoille ilmoitetaan heitä koskevista päätöksistä kokouksen jälkeen.

Esitysten viimeinen jättöpäivä Kokoukset
12.1.2024 22.1.2024
2.2.2024 12.2.2024
8.3.2024 18.3.2024
12.4.2024 22.4.2024
10.5.2024 20.5.2024
7.6.2024 17.6.2024
9.8.2024 19.8.2024
13.9.2024 23.9.2024
11.10.2024 21.10.2024
8.11.2024 18.11.2024
5.12.2024 16.12.2024

 Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävät:

 1. kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutuksen sisältöä ja yhteisiä opintoja; 
 2. tehdä akateemiselle komitealle esitykset jatkokoulutuksen tutkimusaloista; 
 3. tehdä dekaanille esitys tohtorikoulutettavien ottamisesta;
 4. nimetä väitöskirjatyön esitarkastajat ja päättää väitösluvasta; 
 5. nimetä väitöstilaisuuteen vastaväittäjä(t);
 6. arvostella väitöskirja;
 7. nimetä lisensiaatintutkimuksen tarkastaja; 
 8. arvostella lisensiaatintutkimus; ja 
 9. käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat
   

Tohtorinkoulutusneuvoston tehtävänä on lisäksi, ellei neuvosto ole päättänyt määrätä jotakin tehtävää puheenjohtajan tehtäväksi:

 1. nimetä tohtorikoulutettavalle vastuuprofessori(t) ja ohjaaja(t);
 2. päättää tohtorikoulutettavan tutkintokielestä sekä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä;
 3. vahvistaa tohtorikoulutettavien opintosuunnitelmat; ja
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimetä väitöstilaisuuteen kustos
   

Tohtorinkoulutusneuvosto on määrännyt seuraavat tehtävät tohtorinkoulutusneuvoston puheenjohtajalle 1.8.2018 alkaen:

 1. nimeää uuden vastuuprofessorin tai ohjaajan, jos vastuuprofessori tai ohjaaja muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 2. päättää tohtorikoulutettavan jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheesta ja kielestä sekä tutkintokielestä, jos nämä muuttuvat opintojen aloittamisen jälkeen, mutta ennen esitarkastuksen alkua;
 3. vahvistaa tohtorikoulutettavien opintosuunnitelmat, kuitenkin niin, että pj voi siirtää yksittäisen tohtorikoulutettavan opintosuunnitelman vahvistamisen tohtorinkoulutusneuvostolle, esimerkiksi jos päätös vaatii laajempaa keskustelua;
 4. päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä sekä nimeää väitöstilaisuuteen kustoksen, jos näihin tulee muutoksia; ja
 5. vahvistaa tohtorikoulutettavan pää/sivutoimisuuden, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen
 6. vahvistaa tohtorikoulutettavan tutkimusalan, jos se muuttuu opintojen aloittamisen jälkeen.

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Tämä sivusto on Insinööritieteiden tohtoriohjelman opinto-opas.

Student guide illustration, doctoral programmes
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: