Tapahtumat

Väitös uuden median alalta, MA Ilan Manouach

Väitöskirjan nimi on: Estranging Comics – Towards a novel comics praxeology
Synthetic comics- a page originating from my  latest book Fastwalkers, that was cocreated with AI

MA Ilan Manouach väittelee 22.4.2022 klo 12:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, taiteen ja median laitoksella salissa F101, Otaniementie 14 (Väre), Espoo sekä etäyhteydellä Zoomissa. Väitöskirjan nimi on "Estranging Comics – Towards a novel comics praxeology".

Vastaväittäjä: Prof. Jan Baetens, KU Leuven, Belgia
Kustos: Prof. Bassam El Baroni, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, taiteen ja median laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/63903131818?pwd=Z1ZZaFhUbWh4aTNwQ2FtdThiVTdPQT09

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

Tämä opinnäytetyö käsittää tuottavan vieraantuneen asenteen median muotoja, aineellisia ominaisuuksia ja toimintaa kohtaan ja rakentaa sarjakuvan "nykyaikaiseksi esineeksi". Filosofi Anne-Françoise Schmidin mukaan nykyaikainen esine on tieteen ulkopuolinen kokonaisuus, joka on massiivisesti jakautunut tilassa ja ajassa. Tällaisen kohteen ymmärtäminen riippuu tiedon tuotannon ja levittämisen yhä aggregoidummasta luonteesta laskennallisella aikakaudella. Tämä opinnäytetyö tarkastelee sarjakuvaekologian mutaatioita tiedon laajennuksena sekä teoriassa vertaisarviointilehdissä julkaistujen artikkeleiden kanssa että taiteellisessa käytännössä julkaistujen sarjakuvien ja tilattujen kuraattoriprojektien kautta. Se kattaa digitaalisen muutoksen kumulatiivisen vaikutuksen ja kiteyttää uudenlaisen sarjakuvakäytännön, joka perustuu kahteen ehtoon. Ensinnäkin opinnäytetyö vetoaa sarjakuvan systemaattiseen tutkimiseen kapean median ulkopuolelta, implisiittisesti kurinalaisista käsityksistä ja sarjakuvatutkimuksen hallitsevista historiallisista näkökulmista. Sen tavoitteena on kehittää käsitys, joka käsittää ei-hegemonisen tieteidenvälisyyden tiukan soveltamisen sarjakuvatutkimuksessa. Toiseksi ja mikä tärkeintä, opinnäytetyö puolustaa sarjakuvaammattilaisten operatiivisen agentuurin laajentamista. Tätä virastoa kuvataan kohonneena kontekstuaalisena arvostuksena alan infrastruktuurin taustasta, tietoiseksi sen monimutkaisista instituutioista ja ammattimaisen työkalupakin monipuolisuudesta. Väitän, että uusi sarjakuvaprakseologia on välttämätön attribuutti omaksuakseen tulevaisuuden, spekulatiivisia, vaatimattomia tai tähän asti mahdottomia muotoja sarjakuvan ilmaisussa.

Väittelijän yhteystiedot:

Email

[email protected]

Mobile

+306941690088

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: