Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, Rubén Vicente Saéz

Väitöskirjan nimi on "Open science in the digital era"

Mitä on avoin tiede?
Mikä on avoimessa tieteessä avointa?
Mikä on tutkijoiden uusi rooli digitaalisella aikakaudella?

Uudet digitaaliset teknologiat ja -työkalut sekä kehittyvät avoimet fyysiset ja digitaaliset infrastruktuurit ovat mullistaneet avoimen tieteen instituution digitaalisella aikakaudella. Ne ovat tuoneet ennennäkemättömiä mahdollisuuksia ja haasteita tehdä tiedettä välittömästi, vuorovaikutteisesti, yhteistyössä ja vastuullisesti ympäri maailmaa.

Tämän väitöskirjan tarkoituksena on avoimen tieteen normatiivisen rakenteen käsitteellistäminen digitaalisella aikakaudella filosofisesta, sosiologisesta ja taloudellisesta näkökulmasta sekä tuoda ilmi sen vaikutukset yliopistojen vakiintuneisiin tutkimus- ja innovaatiorakenteisiin. Väitöskirja analysoi avoimen tieteen instituution perustaa, sen avoimuuden kehitystä ja muutosta digitaalisella aikakaudella.

Väitöskirja muodostaa filosofisen, sosiologisen ja taloudellisen perustan laajenevalle avoimen tieteen instituutiolle digitaalisella aikakaudella. Esitetty avoimen tieteen määritelmä tarjoaa kattavan näkemyksen avoimen tieteen tietovirroista. Avoimen tieteen laajeneva normatiivinen rakenne - tavoite, säännöt ja käytännöt – sekä määrittelee kyseisen instituution että tarjoaa vankan viitekehyksen rakenteen teoreettiselle analyysille digitaalisella aikakaudella. Väitöskirjassa tunnistetaan myös uusi akateeminen yrittäjäeetos, joka edistää tutkijoiden roolia yliopistoissa. Lisäksi väitöskirja antaa perusteet ymmärtää, miten avoimen tieteen instituutio muokkaa avointa innovaatiotoimintaa yliopistoissa digitaalisella aikakaudella. Avoin tiede laajenee ja luo perustan avoimelle selvittämiselle (open exploration), yliopistojen laajentuvalle tutkimusmallille ja innovaatiotoiminnalle digitaalisena aikakautena. Väitöskirja tarjoaa myös uusia näkemyksiä ja tärkeitä ehdotuksia avoimen tieteen edistämisestä, innovaatiopolitiikasta ja hallintouudistuksista yliopistoissa sekä avoimeen tieteeseen liittyviä suosituksia, käytäntöjä, ohjelmia ja toimia kestävän talouden, yhteiskunnan ja ympäristön edistämiseksi. Lopuksi väitöskirjassa esitetään kolme mahdollista rakennuspalikkaa tieteen avaamisen edistämiseksi kohti kestävää kehitystä.

Vastaväittäjät: professori Sascha Friesike, Berlin University of the Arts, Saksa
tohtori Yves Punie, Euroopan komissio, Belgia
professori Manuela Pardo del Val, Valencian yliopisto, Espanja

Kustos: professori Robin Gustafsson, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos ja
professori Clara Martínez Fuentes, Department of Business Management, Valencian yliopisto, Espanja

Väittelijän yhteystiedot: [email protected]

Väitöstilaisuus järjestetään Valencian yliopistossa, Espanjassa ja Zoomissa:
https://aalto.zoom.us/j/69058180228

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: