Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, DI Jane Seppälä

Algoritmisten järjestelmien kyvykkyyksien kasvaessa niiden kehittäminen ja käyttö, sekä laadukkaan datan rooli, muuttuvat yhä strategisemmiksi teemoiksi.

Väitös Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta, tuotantotalouden laitokselta.
Teksti "On the Strategic Importance of Building and Using Complex, Algorithmic Systems", jonka vieressä siniharmaa abstrakti tek
Generated with the help of ChatGPT

Väitöskirjan nimi: On the Strategic Importance of Building and Using Complex, Algorithmic Systems

Tohtoriopiskelija: Jane Seppälä
Vastaväittäjä: Apulaisprof. Stella Pachidi, University of Cambridge, Iso-Britannia
Kustos: Prof. Timo Vuori, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuontatotalouden laitos

Tehokkaiden algoritmisten järjestelmien rakentaminen ja käyttäminen on strategista toimintaa

Aalto-yliopiston Jane Seppälä on kirjoittanut yhden ensimmäisistä väitöskirjoista tekoälyn roolista strategisessa johtamisessa.

Liiketoiminnan strategian ja operatiivisen tehokkuuden eturintamassa edistyneiden algoritmisten järjestelmien, kuten uusimpien tekoälyteknologioiden, käyttöönotto merkitsee paradigmamuutosta organisaatioiden päätöksenteossa. Viimeaikainen generatiivisten AI-mallien nopea leviäminen korostaa algoritmien keskeistä roolia organisaatioiden strategioiden dynaamisessa jalkauttamisessa. Väitöstutkimus syventyy monimutkaisten algoritmijärjestelmien ja strategisen johtamisen yhtymäkohtaan.

Algoritmiset järjestelmät toteuttavat yritysstrategiaa päivittäisissä päätöksissä työntekijöiden tavoin, ja niiden kehittämistä ja käyttöä tulisikin pitää strategisena toimintana. Johdon tulisi huomioida tämä strategiatyössä, teknologian kehittämisessä ja käytössä, sekä datan hallinnassa.

Strategisten tavoitteiden sisällyttäminen algoritmisiin järjestelmiin vaatii oletuksia, joiden laadukas laatiminen edellyttää strategista ja teknistä ymmärrystä. Järjestelmien käyttäjien on myös ymmärrettävä niihin sisältyvät epävarmuudet.

Algoritmien, ja erityisesti oppivien teknologioiden, luonne vaatii niiden kehityksen ja käytön ymmärrystä jatkuvana prosessina. Järjestelmät ovat harvoin 'valmiita', vaan niiden käyttö mahdollistaa jatkokehityksen. Monet algoritmiset järjestelmät vaativat suuria määriä laadukasta dataa, joten tehokkaat datan hallinnan käytännöt ovat välttämättömiä teknologian optimaaliseen hyödyntämiseen.

Väitöstutkimus perustuu kolmeen laadulliseen tapaustutkimukseen. Ensimmäinen tutkii, miten teknologinen monimutkaisuus vaikuttaa strategisiin päätöksiin suuressa teknologiayrityksessä fuusion kontekstissa. Toinen tutkimus tarkastelee, miten suuri vähittäiskauppaorganisaatio kehittää ja käyttää strategisesti tärkeitä algoritmisia työkaluja, kuvaten kuinka strategia koodataan työkaluihin.  Kolmas tutkimus analysoi, miten start-up -yritys kehittää ja käyttää edistynyttä puheentunnistusteknologiaa tarjotakseen litterointipalveluita ja -tuotteita, erityisesti kuvaten kuinka tämä organisaatio säilytti ja kehitti järjestelmän suorituskykyä kun sen laajuuden kasvaessa.

Avainsanat: strategia käytäntönä, algoritmiset järjestelmät, teknologinen monimutkaisuus

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/ 

Yhteystiedot:

Sähköposti  [email protected]
Puhelinnumero  +358407509801


Perustieteiden korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/52 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: