Tapahtumat

Väitös tietoverkkotekniikan alalta, Juha Mattila

Suunnittelumalli parantaa organisaation digitaalisen muutoksen onnistumista

Väitöskirjan nimi on "Engaging a Moving Organisation - Modelling a military enterprise with architecture tools"

Sotilasorganisaation tavoittelevat nykyisin toiminnan tehostamista ja mahdollisia strategisia etuja digitaalisen muutoksen avulla. Valitettavasti organisaatiomuutokset eivät toteudu suunnitelman mukaisesti ilman virheitä. Usein ne toteutuvat vain osittain ja saattavat johtaa merkittäviin puutoksiin kansallisessa puolustusjärjestelmässä.

Tutkimus mallintaa organisaatioevoluutiota ja auttaa havaitsemaan muutosta edistävät tai estävät, piilossa olevat voimat. Tutkimuksessa käytetty monitieteellinen lähestymistapa tuo esille keskinäisriippuvuuksia, jotka vaikuttavat organisaatiorakenteessa henkilöstön, prosessien ja teknologian välillä. Näiden riippuvuuksien ymmärtäminen on edellytys onnistuneelle organisaatiomuutokselle.

Uusi organisaatioevoluutiomalli auttaa kokonaisarkkitehteja havaitsemaan organisaation sisäiset ja ulkoiset voimat sekä riippuvuudet. Malli auttaa ennakoimaan organisaation muutoksen suuntaa ja vauhtia, jolloin digitaalisen muutoksen toimeenpanon onnistuminen on todennäköisempää. Malli soveltuu myös länsimaisen sotilaallisen puolustuskyvyn analysointiin ja sen kehittymisen ennakointiin. Ennen kaikkea malli parantaa sotilasorganisaatioiden mahdollisuuksia hyödyntää kehittyviä digitaalisia teknologioita suorituskykynsä parantamiseen.

Vastaväittäjä: professori Aki-Mauri Huhtinen, Maanpuolustuskorkeakoulu

Kustos: professori Jukka Manner, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Juha Kai Mattila, Aalto-yliopisto, [email protected], +358 40 5037258

Väitös järjestetään etäyhteyden (Zoom) kautta. Linkki väitöstilaisuuteen

Zoom-pikaopas (www.aalto.fi)

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla (aaltodoc.aalto.fi)

Elektroninen väitöskirja (aaltodoc.aalto.fi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: