Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, M.Sc. Narges Yousefnezhad

Suojatut IoT-järjestelmät tuotteen elinkaaren tietojen hallinnassa
cybersecurity and information security

Väitöskirjan nimi: Secure IoT Systems in Product Lifecycle Information Management

Vastaväittäjä: dosentti Susanna Pirttikangas, Oulun yliopisto, Suomi
Kustos: dosentti Kary Främling, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tietotekniikan laitos

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

Väitöstiedote:

Tässä väitöskirjassa on tutkittu tietoturvahaasteita IoT (Internet of Things) -tuotteiden elinkaaren vaiheissa tunnistamalla ja käsittelemällä kunkin vaiheen kannalta oleellisimmat turvallisuusvaatimukset, ongelmat ja ratkaisut. Tämän mukaisesti on määritelty ja otettu käyttöön uusi tietoturva-arkkitehtuuri, joka varmistaa yksilöllisesti käyttäjän turvallisuuden ja tuoteturvallisuuden sekä hallitsee IoT-tuotteen koko elinkaarta.

Opinnäytetyössä tarkastellaan ensin IoT-tuotteiden elinkaaren turvallisuutta koskevaa kirjallisuutta ja selvitetään tietoturvaongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja IoT-elinkaarin kussakin vaiheessa IoT-ekosysteemin tietoturvapuutteiden tunnistamiseksi. Toisessa vaiheessa opinnäytetyö kehittää integroitua identiteetinhallintajärjestelmää IoT-yritysten välisen yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja ehdottaa tietoturva-arkkitehtuuria, joka kattaa koko elinkaaren jatkuvan prosessin. Arkkitehtuuri tunnistaa elinkaaren aikana tapahtuvat tietoturvaloukkaukset. Tämä saavutetaan tarkastelemalla tietoturvaperiaatteet kahdella tasolla, tuotepuolen turvallisuuden ja asiakaspuolen turvallisuuden, jotta tuotteeseen ja käyttäjäasiakkaisiin liittyvät turvallisuustavoitteet voidaan erottaa toisistaan. Kolmantena vaiheena asiakaspuolen suojaus hoidetaan yhdistämällä yleisiä todennus- ja valtuutusmenetelmiä. Tuotepuolen tietoturvaa varten IoT-ympäristöissä opinnäytetyössä kehitetään neljännenä vaiheena koneoppimislähestymistapoja ja -algoritmeja tuotteiden tunnistamiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä opinnäytetyö edistää tunnistus- ja autentikointimenetelmien kehittämistä asiakkaiden ja tuotteiden turvallisuuden parantamiseksi IoT-järjestelmien kaikissa elinkaaren vaiheissa. Samanaikaisesti opinnäytetyö pyrkii lisäämään älykkyyttä tietoturvalähestymistapoihin koneoppimistekniikoiden avulla. Tämä on arvokas tieteellinen edistysaskel, joka avaa tien kattaa täysin erilaisia ​​tietoturvanäkökohtia IoT-järjestelmien alkuvaiheessa sekä näiden järjestelmien siirtyessä myöhempään elämänvaiheeseen.

Väittelijän yhteystiedot: [email protected], 0465741415

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: