Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Lassi Haaranen

Ohjelmoinnin kohtaaminen peleissä
CS_defence_2 photo by Matti Ahlgren

Diplomi-insinööri Lassi Haaranen väittelee perjantaina 8.2.2019 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun salissa AS1, Maarintie 8, Espoo. Väitöskirjassa "Game-Related Learning and Exposure in Computer Science" tutkittiin kahta peleihin pohjautuvaa lähestymistapaa tietotekniikan kohtaamiseen ja opetukseen. Ensimmäinen näistä tarkastelee pelejä ja peliyhteisöjä, joissa ihmiset tulevat tietoiseksi ohjelmoinnista. Toinen lähestymistapa keskittyy siihen, kuinka osia peleistä voidaan käyttää tietotekniikan yliopisto-opetuksessa.

Tietotekniikka on olennainen osa nykyistä yhteiskuntaa ja tietotekniikan opetus on tästä syystä erityisen tärkeää. Tässä väitöskirjassa tutkitaan kahta peleihin pohjautuvaa lähestymistapaa liittyen tietotekniikan opetukseen. Ensimmäinen näistä tarkastelee kuinka jotkin verkossa olevat peliyhteisöt liittyvät ohjelmointiin ja tietotekniikkaan, ja joissa ihmiset tulevat tietoiseksi ohjelmoinnista ja ohjelmointiin liittyvistä aiheista. Toinen lähestymistapa keskittyy siihen, kuinka osia peleistä voidaan käyttää tietotekniikan yliopisto-opetuksessa.

Joissain peleissä on sisäänrakennettuna mekaniikkoja, jotka sisältävät konsepteja ja käsitteitä tietotekniikasta ja ohjelmoinnista. Näitä pelejä ja niihin liittyviä peliyhteisöjä tarkasteltiin tietotekniikan opetuksen näkökulmasta. Yhteisöissä käytyjen keskustelujen pohjalta kävi ilmi, että nämä ovat paikkoja joissa ihmiset kohtaavat ohjelmointia ja siihen liittyviä konsepteja. Tämän lisäksi ne ovat paikkoja, joissa sekä kokeneet että aloittelevat ohjelmoijat keskustelevat ohjelmoinnista.

Pelien käyttöä tietotekniikan koulutuksessa yliopistotasolla tutkittiin kahdella tavalla liittyen pelillistämiseen eli pelien osien hyödyntämiseen ei-pelillisissä konteksteissa. Pelillistämistä varten kehitettiin kaksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoa: Acos ja Daechschen. Näiden ohjelmistojen keskeisenä suunnitteluperiaatteena on ollut laajennettavuus ja yhteen sovitettavuus, joka on erityisen tärkeää moderneissa verkko-oppimisympäristöissä.

Vastaväittäjä: FT Kristian Kiili, Tampereen yliopisto

Kustos: professori Lauri Malmi, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: