Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Aleksi Lukkarinen

Parannuksia tapahtumapohjaisen ohjelmoinnin opettamiseen
Doctor's hat

Väitöskirjan nimi: Teaching Event-driven Programming for Novice Programmers: Challenges and Advances

Tietokonesovellukset, jotka vastaanottavat tietoa ulkoisista tapahtumista ja tuottavat niihin vasteita, ovat yleisiä tämän päivän yhteiskunnassa. Tällaisia sovelluksia ovat muun muassa web-palvelimet, monet Internet-selaimilla käytettävät palvelut, sekä monet graafiset käyttöliittymät puhelimista ja kodinkoneista yleiskäyttöisiin tietokoneisiin ja teollisuussovelluksiin. Näiden sovellusten kehittämistä kutsutaan usein tapahtumapohjaiseksi ohjelmoinniksi. Vaikka tapahtumapohjaisten sovellusten tärkeys yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti ja niiden kehittämisen ymmärtäminen on sovelluskehittäjälle tärkeää, ei tapahtumapohjaisen ohjelmoinnin opettamisen ja oppimisen parantamiseen ensisijaisesti keskittyvää kokeellista tutkimusta ole juurikaan julkaistu.

Tämä väitöskirja käsittelee tapahtumapohjaisen ohjelmoinnin opettamisen kehittämistä ohjelmoinnin alkeisopetuksessa. Tätä päämäärää lähestytään kahden aihekokonaisuuden kautta. Ensimmäinen kokonaisuus tarkastelee tapahtumapohjaisen ohjelmoinnin ymmärtämistä ja pureutuu tämän käsitteen täsmällisen määrittelyn vaikeuteen, tapahtumapohjaisen ohjelmoinnin opettamista ja oppimista koskevan tutkimuksen nykytilaan, sekä opiskelijoiden ymmärrykseen tapahtumapohjaisen ohjelmoinnin peruskäsitteistä, joita ovat esimerkiksi painike, tapahtuma ja tapahtumakäsittelijä. Tutkimuksissa opiskelijoiden vastauksista paljastui tapahtumapohjaiseen ohjelmointiin ja käyttöliittymiin liittyviä väärinkäsityksiä, joiden pohjalta väitöskirja tarjoaa käytännönläheisiä ehdotuksia opetuksen parantamiseen.

Väitöskirjan toinen aihekokonaisuus käsittelee tapahtumapohjaisen ohjelmoinnin opettamista kahdesta näkökulmasta. Niistä ensimmäinen tarkastelee opetuksen viitekehyksellistämistä eli itsessään käytännön sovelluksista riippumattomien käsitteiden opettamista jonkin opiskelijoille toivottavasti mielenkiintoisen käytännön sovellusalueen kautta. Jälkimmäinen näkökulma on prototyyppi työkalusta, joka soveltuu korkean tason käsitteiden visualisointiin monien verkossa suoritettavien kurssien oppimateriaaleissa. Työkalu tukee käyttäjien toimien kirjaamista ja sopii käytettäväksi versionhallintajärjestelmien kanssa. Lisäksi sen oppimiskynnys on tietotekniikkaa opettavalle suhteellisen matala.

Vastaväittäjä: apulaisprofessori Petri Ihantola, Helsingin yliopisto, Suomi

Kustos: professori Lauri Malmi, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tietotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: [email protected]

Väitöstilaisuus järjestetään kampuksella (Konemiehentie 2, sali T2).

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: