Tapahtumat

Väitös teollisuuselektroniikan ja sähkökäyttöjen alalta, DI F.M. Mahafugur Rahman

Kohti 100 % uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa energiantuotantoa

DI F.M. Mahafugur Rahman väittelee tiistaina 22.6.2021 klo 12:15 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, sähkötekniikan ja automaation laitoksella. Väitöskirjan nimi on "Weak-grid tolerant control methods for voltage-source converters".

Vastaväittäjä: Prof. Paolo Mattavelli, University of Padova, Italia
Vastuuprofessori: Prof. Marko Hinkkanen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, sähkötekniikan ja automaation laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/61283640166
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Sähkötekniikan korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

Väitöstiedote:

Uusiutuvaa energiantuotantoa, kuten tuulivoimaa ja aurinkosähköä, rakennetaan alati kiihtyvällä tahdilla niin Suomessa kuin maailmalla. Nämä energianlähteet liitetään hajautetusti sähköverkkoon tehoelektronisten suuntaajien avulla. Uusiutuvan energiantuotannon voimakkaasti kasvaessa sähköverkkojen hallinnasta tulee entistä haastavampaa, sillä suuntaajat ovat vuorovaikutuksessa toistensa ja koko sähköverkon kanssa. Jotta haitallisilta vuorovaikutuksilta ja verkon vikatilanteilta vältyttäisiin, on suuntaajia ohjattava älykkäästi.

Tässä väitöskirjassa tarkastellaan suuntaajien toimintaa heikoissa sähköverkoissa, joissa suuntaajan kytkentäpisteen takainen verkkoimpedanssi on suuri. Tällöin riski haitallisille vuorovaikutuksille kasvaa ja verkkovaatimusten täyttäminen on vaikeaa. Väitöskirjassa on kehitetty reaaliaikaisia säätömenetelmiä, jotka toimivat stabiilisti sekä vahvassa että erittäin heikossa verkossa hyvällä dynaamisella suorituskyvyllä, ilman tarvetta säätöjärjestelmän tapauskohtaiselle uudelleenviritykselle. Kehitettyjä menetelmiä on arvioitu monipuolisesti analyysin, simulaatioiden ja laboratoriokokeiden avulla. Menetelmiä voidaan soveltaa alan valmistavassa teollisuudessa, esimerkiksi tuulivoima- ja aurinkosähköjärjestelmissä ja sähkömoottorikäyttöjen aktiivisissa tasasuuntaajissa.

Väittelijän yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]
Puhelin +358452276997
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: