Tapahtumat

Väitös teknillisen fysiikan alalta, DI Lauri Himanen

Materiaali-informatiikka: datalähtöinen tiede uutena paradigmana materiaalitutkimuksessa

Väitöskirjan nimi on "Materials Informatics: Augmenting Materials Research with Data-driven Design and Machine Learning"

Materiaalitiede pyrkii ymmärtämään ja mallintamaan materiaalien ominaisuuksia ja valjastamaan niitä erilaisiin sovelluskohteisiin. Materiaali-informatiikka ja datalähtöinen materiaalitiede ovat yläkäsitteitä käytännöille, joissa suuria materiaalitietomassoja hyödynnetään täysin uusilla tavoilla materiaalitutkimuksen edistämiseksi. Tässä väitöskirjassa esitellään materiaali-informatiikkaa varten kehitettyjä menetelmiä ja ohjelmistoja, jotka mahdollistavat materiaalirakenteiden automaattisen luokittelun sekä tehokkaan kuvaamisen koneoppimista varten. Väitöskirja sisältää myös alkuperäistutkimuksia, jotka demonstroivat kuinka näitä menetelmiä voidaan käyttää uusien materiaalikandidaattien tehokkaaseen etsimiseen.

Alkuperäistutkimusten lisäksi väitöskirjassa esitellään laajasti kuinka modernia materiaali-informatiikkaa voidaan yleisesti soveltaa materiaalitieteen nopeuttamiseen keskittyen laskennalliseen, atomistiseen materiaalien mallintamiseen. Väitöskirja tarjoaa kattavan katsauksen siihen, kuinka tätä tieteen uutta paradigmaa ja siihen liittyviä työkaluja, erityisesti koneoppimista, voidaan käyttää materiaalitiedon elinkaaren uudelleenjärjestämiseen ja olemassa olevien tutkimusmenetelmien täydentämiseen. Tämä yhteenveto tarjoaa oppaan kaikille, jotka ovat kiinnostuneita näiden menetelmien soveltamisesta, tuoden samalla esiin materiaali-informatiikan keskeisimpiä haasteita.

Vastaväittäjänä toimii professori Karsten Wedel Jacobsen, Technical University of Denmark, Tanska.

Kustos on professori Patrick Rinke, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, teknillisen fysiikan laitos.

Väittelijän yhteystiedot: Lauri Himanen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, teknillisen fysiikan laitos, [email protected].

Elektroninen väitöskirja

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun ilmoitustaululla Konemiehentie 2, Espoo.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: