Tapahtumat

Väitös soveltavan filosofian ja organisaatiotutkimuksen alalta, DI Peter Kenttä

Organisaation hyvinvointia parantamassa? Kiinnitä huomiota organisaatiosi vuorovaikutusasetelmiin
Kuvassa on väittelijä

Väitöskirjan nimi on "A Grammar of Interactional Wellbeing in Organizational Settings"

Vastaväittäjänä toimii professori Robin Holt, Copenhagen Business School, Tanska

Kustos on professori Esa Saarinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

Väittelijän yhteystiedot: Peter Kenttä, Tuotantotalouden laitos, +358 44 560 8504, [email protected]

Hyvinvointi ymmärretään helposti abstraktina yksilömääreenä, mikä johtaa usein käsitteellisiin ja varsin korkealentoisiin suosituksiin hyvinvoinnin parantamiseksi. Nykyaikaisessa hyvinvointitutkimuksessa vaikeat ja yksilön hyvinvoinnin kannalta merkittävät vuorovaikutustilanteet ja niiden hoito saavat harvoin ansaitsemaansa huomiota suhdenäkökulmasta, joka on fokuksessa käsillä olevassa väitöskirjatyössä.

Väitöskirjassa tähdennetään vuorovaikutusasetelman (interaction setup) merkitystä. Tutkimuksen mukaan juuri vuorovaikutusasetelmat ovat avain organisaation päivittäiseen hyvinvointiin ja yksilöä koskevat psykologiset määreet ovat toissijaisia.  Tutkimuksessa esitetään, että vuorovaikutusasetelmat voidaan suunnitella ja toteuttaa niin, että hyvinvointia turmelevat kohtaamiset käännetään hyvinvointia vahvistaviksi.

Organisaatioelämässä ja vuorovaikutuksessa yleensä syntyy usein käänteitä ja ristiriitaisuuksia, joiden ymmärtäminen ja ongelmien ratkominen vaatii käytännöllistä viisautta, mikä haastaa monet vallitsevat ajattelutavat. Väitöskirjassa luodaan käsitteistöä puhua hyvinvoinnista uusilla rakentavilla tavoilla, jotta käytännön parannustyö helpottuisi. Työ esittelee ”kieliopin”, jonka avulla sekä tavallisia että kiperiä vuorovaikutustilanteita voidaan jäsentää. Esitetyn viitekehyksen kautta hyvinvointi-ilmiöihin voidaan löytää yhteisiä ratkaisuja ja rakentaa paremmin voivia työyhteisöjä.

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa.

https://aalto.zoom.us/j/68794762063

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopasLinkki väitöskirjaanVäitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/?lang=fi

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: