Tapahtumat

Väitös sisäilmatekniikan alalta, DI Esa Halmetoja

Väitöskirjan nimi on "Improving perceived indoor conditions using building information models and field data"
Close up on a hand writing on a note pad with the Aalto EE logo

Väitöskirjan nimi:  Improving perceived indoor conditions using building information models and field data (Koettujen sisäolosuhteiden parantaminen rakennuksen tietomallien ja kenttädatan avulla)

Vastaväittäjä: Professor Brian Atkin, Lund University, Sweden

Valvoja: Professori Heidi Salonen, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennustekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Esa Halmetoja,  [email protected] 

Väitöstilaisuus järjestetään etänä ja yleisö voi seurata tapahtumaa Zoom-yhteyden kautta

https://aalto.zoom.us/j/67845182733   Meeting ID: 678 4518 2733

Zoom opas https://www.aalto.fi/en/services/zoom-quick-guide

Rakennusten sisäilmaongelmat ovat kansantaloudellisesti merkittävä haaste, johon usein liittyy tilankäyttäjien kokemaa epätietoisuutta ja huolta. Samalla digitaalisen tiedon määrä rakennuksissa kasvaa rakennuksen tietomallien (BIM), käyttäjäpalauteratkaisujen ja tarkkojen olosuhdemittausten yleistyessä. Digitaalisen tiedon keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen mallit ovat vasta tulossa kiinteistö- ja rakennusalalle, eikä esimerkiksi rakennuksen tietomalleja vielä juuri käytetä kiinteistöjen ylläpidossa tai tilankäyttäjälle suunnatuissa palveluissa.

Tässä väitöskirjassa esitellään IT-ympäristö, jossa mitattu olosuhdetieto ja käyttäjän antama palaute yhdistetään rakennuksen tietomallin kanssa ja jaetaan eri osapuolille liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttamiseksi. Väitöskirja osoittaa, että yhdistelemällä, analysoimalla ja visualisoimalla kerättyä tietoa tietomallin avulla voidaan nopeuttaa ongelmiin reagoimista ja parantaa koettuja sisäolosuhteita. Avoimen datan avulla kiinteistöä voidaan myös huoltaa ennakoivasti, jolloin kiinteistön vikatiheys alenee, tekninen käyttöikä pitenee ja keskeytysten määrä vähenee. Avoin data mahdollistaa myös uudentyyppisten liiketoimintamallien käyttöönoton.

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta

https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu