Tapahtumat

Väitös sähköverkkojen ja suurjännitetekniikan alalta, M.Sc. Mehdi Tavakkoli

Optimointistrategioita kysyntäjouston tarjoajille ja tuulivoiman tuottajille sähkömarkkinoiden murroksessa

M.Sc. Mehdi Tavakkoli väittelee 27.10.2022 klo 12 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, sähkötekniikan ja automaation laitoksella, salissa AS2, Maarintie 8, Espoo. Väitöskirjan nimi on "Optimal market strategies in energy systems with high penetration of wind power".

Vastaväittäjä: Prof. Sasa Djokic, The University of Edinburgh, Yhdistynyt kuningaskunta
Kustos: Prof. Matti Lehtonen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, sähkötekniikan ja automaation laitos

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Sähkötekniikan korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

Väitöstiedote:

Uusiutuvien energiantuotantomuotojen osuus sähköjärjestelmissä jatkaa kasvuaan vihreän siirtymän kiihdyttämänä. Tuuli- ja aurinkovoimalat ylittivät 10% maailman sähköntuotannosta ensimmäistä kertaa vuonna 2021, yli kaksinkertaistuen vuodesta 2015 (4.6%), jolloin Pariisin ilmastosopimus allekirjoitettiin. Tämä lisääntynyt uusiutuvien tuotantomuotojen osuus aiheuttaa haasteita sähköjärjestelmille niin suunnittelun kuin käytönkin osalta. Kasvava tuotantokapasiteetti tuotantomuodoissa, joissa on paljon vaihtelua lisää kysyntäjoustotarvetta. Tämä muutos vaikuttaa selvästi myös sähkömarkkinoihin ja siihen kuinka sähköjärjestelmän toimivuus saadaan varmistettua.

Vastatakseen osaan näistä haasteista, tämä väitöskirja tutkii optimaalisia markkinastrategioita kahdesta näkökulmasta:

  • Tuulivoiman tuottajan näkökulma – optimaalinen tarjontastrategia tuoton maksimointiin
  • Sähkönkäyttäjien näkökulma – sähkölaskun minimimointi ja kannustepalkkioiden maksimointi osallistumalla kysyntäjousto-ohjelmiin

Väitöskirjan tärkeimmät löydökset voidaan tiivistää seuraavasti.

  • Uusi tapa tuulivoimatuottajalle osallistua sekä energia- että reservimarkkinoille
  • Peliteoriaan pohjautuvan kysyntäjouston käyttö tuulisähkön käytön maksimoinnissa
  • Strategioita suuren sähkönkäyttäjän osallistumisesta sekä vuorokausi- että säätösähkömarkkinoille
  • Tasapainotilanteen löytäminen usean strategisen sähkönkäyttäjän osallistuessa sekä vuorokausi- että säätösähkömarkkinoille

Nämä löydökset ja menetelmät voivat olla hyödyllisiä tulevaisuuden energiajärjestelmissä, joissa uusiutuvien energiantuotantomuotojen osuus on suuri.

Väittelijän yhteystiedot:

Email [email protected]
Mobile +358403764832
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: