Tapahtumat

Väitös organisaatiot & johtamisen aineesta, Jukka-Pekka Kevätsalo, KTM, KM

Väitöskirjan otsikko on: "Strategiatyö ja digiherätys: strategisen muutoksen diskursiivinen rakentuminen"
yellow pen

Jukka-Pekka Kevätsalon (KTM, KM) väitöskirja "Strategiatyö ja digiherätys: Strategisen muutoksen diskursiivinen rakentuminen" esitetään tarkastettavaksi Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa perjantaina 8.12.2023, klo 12:00 alkaen salissa V001.

Vastaväittäjä: Professori Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto

Kustos: Professori Henri Schildt, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka digitalisaatiopuheen voimalla saadaan aikaan strategisia muutoksia. Tapaustutkimuksen kohteena toimi OP Ryhmä, joka 2010-luvun puolivälissä pyrki toteuttamaan ”transformaatiostrategiaksi” nimitettyjä digitalisaatiolla perusteltuja muutoksia. Tutkimus asemoituu strategiatutkimuksen sosiologiseen kenttään, jossa kiinnostus on siinä, kuinka organisaatioiden usein merkittävintä vallankäyttömekanismia, strategiaa, tehdään, ketkä tekevät ja miksi tekevät kuten tekevät. Perinteisempi strategiatutkimus taas on keskittynyt tarkastelemaan sitä, millaisia strategioita organisaatioilla on tai tulisi olla, kuinka niitä pitäisi tehdä tai kuinka menestyksekkäitä strategiat ovat olleet. Erityisessä nosteessa sosiologisessa strategiatutkimuksessa ovat olleet kielellisiin ilmiöihin keskittyvät tutkimukset, joiden joukkoon tämä tutkimus tuo uutta ymmärrystä. 

Tutkimuksessa havaittiin, että hegemoninen diskurssi, tässä tapauksessa puhe digitalisaatiosta, voi olla merkittävä strategisten muutosten ajuri. Tutkimuksen mukaan hegemoniset diskurssit voivat näyttäytyä paitsi yhteiskunnallisina diskursseina, myös niiden organisaatiokohtaisina tulkintoina. Kussakin organisaatiossa voidaan siis nähdä esimerkiksi digitalisaatio omalla tavallaan. Havaittiin myös, että tällaista diskurssia hyödyntävät niin organisaation johtajat kuin muutkin työntekijät muutosten aikaansaamiseen. Tutkimus tuo esiin, miten digitalisaatiopuhe voi toisaalta kiihdyttää ja ohjata muutosta, mutta toisaalta se voi piilottaa muita kriittisiä asioita, kuten talouden tiukentamista ja digitalisoinnin tuomia muutoksia työhön. 

Ymmärrys hegemonisten diskurssien merkityksestä strategiatyössä on keskeinen paitsi tutkimuksellisesti, myös käytännön toimijoiden kannalta. Johtajien, konsulttien, asiantuntijoiden ja kenen tahansa merkittäviin muutostöihin osallistuvan tulisi ymmärtää valtadiskurssien vaikutus omaan työhönsä. Näin paitsi ymmärtääkseen kuinka käyttää hegemonisia diskursseja apuvälineenä muutosten aikaansaamiseen, myös voidakseen kriittisesti tarkastella organisaatioiden toimintaa – haluammehan olla tietoisia, millaiset virtaukset organisaatioiden toimintaan vaikuttavat. 

Väitöskirjan verkkoversio löytyy täältä

Lisätietoja: 

[email protected]

+358505770221

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu