Tapahtumat

Väitös mikro- ja nanotekniikan alalta, M.Sc. Iurii Kim

Väitöskirjan nimi on: Approaches for optimizing III-N based devices

M.Sc. Iurii Kim väittelee 15.2.2022 klo 12 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella. Väitöskirjan nimi on "Approaches for optimizing III-N based devices".

Vastaväittäjä: Dr. Yvon Cordier, Centre de Recherche sur l’Hétéroepitaxie et ses Applications (CRHEA, UPR-10) of CNRS, Ranska
Kustos: Prof. Markku Sopanen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, elektroniikan ja nanotekniikan laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/65727344720
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Sähkötekniikan korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

Väitöstiedote:

III-nitridi (III-N) materiaaliyhdisteet ovat tulleet laajasti jokapäiväiseen elämäämme. Niitä käytetään nykyaikaisissa valaistuslähteissä, kuten valodiodeissa, ja tehoelektroniikassa, kuten korkean elektroniliikkuvuuden transistoreissa. Kehittämällä valmistusmenetelmiä ja komponenttien suorituskykyä voidaan huomattavasti pienentää hukkaenergian määrää modernissa elektroniikassa. III-N-pohjaiset komponentit kärsivät kuitenkin lukuisista ongelmista tuotantonsa kaikissa vaiheissa.

Tässä väitöstutkimuksessa on kehitetty useita valmistus- ja suunnittelumenetelmiä parantamaan III-N~-pohjaisia komponentteja. Ensimmäinen osa keskittyy ratkaisemaan ongelmia substraatin valinnassa III-N materiaaleille. Toinen osa keskittyy valodiodien laitesuunnittelun parantamiseen. Ja lopuksi kolmas osa koostuu III-N-pohjaisten komponenttien metallointien tutkimisesta ja sähköisestä karakterisoinnista. Saadut tulokset osoittavat, että kehitettyjä materiaaleja ja valmistusmenetelmiä voidaan käyttää III-N-pohjaisten laitteiden valmistukseen ja parantaa niiden suorituskykyä.

Väittelijän yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]
Puhelin +358413698162
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: