Tapahtumat

Väitös maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan alalta, arkkitehti, KTM, Susa Eräranta

Vuorovaikutusrakenteiden ymmärrys tukee suunnitteluorganisaatioiden toimintaa.
NetworkCumul

Arkkitehti, KTM, Susa Eräranta väittelee 1.3.2019 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella, aiheesta Memorize the Dance in the Shadows? Unriddling the Networked Dynamics of Planning Processes through Social Network Analysis. Väitöksen ala on maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka.

Kestävä kaupunkikehitys vaatii suunnitteluorganisaatioilta monipuolisen tietopääoman hyödyntämistä sekä kykyä jatkuvaan oppimiseen. Strateginen maankäytön suunnittelu rakentuu pitkäkestoisissa sosiaalisissa prosesseissa korostaen tarvetta prosessien vuorovaikutusrakenteiden vaikutusten ymmärtämiseen.

Väitöskirjassa tarkastellaan asiantuntijavuorovaikutuksen rakenteiden vaikutusta tiedonkulkuun ja organisaatioiden oppimiseen prosessimuistin käsitteen avulla. Väitöskirja valottaa sosiaalisen verkostoanalyysin mahdollisuuksia suunnitteluprosessien näkymättömien ja jatkuvasti muuttuvien vuorovaikutusrakenteiden ymmärtämiseen suomalaiseen strategisen maankäytön suunnitteluprosessiin perustuvan datan pohjalta. Suunnittelijahaastatteluiden kautta avataan näkemyksiä myös eri rakenteiden syihin ja vaikutuksiin.

Tutkimustulosten merkitys käytännön suunnittelutyön kannalta on testattu yhteistyössä strategisen maankäytön suunnittelun ammattilaisten kanssa. Tutkimuksen perusteella moninainen ja vaihtuva asiantuntijoiden joukko sekä epäsystemaattisesti dokumentoidun tiedon katkokset haastavat organisaatioiden mahdollisuudet kokonaisvaltaisen suunnitteluymmärryksen syntymiseen.

Perusteltujen suunnitteluratkaisuiden kannalta on tärkeää mahdollistaa eri asiantuntijuuksien keskinäinen vuoropuhelu, joka tukee systeemistä ymmärrystä eri sektoreiden ja suunnittelutasojen välisistä yhteyksistä yli ajan. Suunnitteluorganisaatioiden tukeminen toimivampien käytäntöjen kehittämisessä vaatii myös tutkimukselta valmiutta suunnittelun jokapäiväisten haasteiden ymmärtämiseen.

Vastaväittäjät: Associate Professor PhD Nancy Holman, London School of Economics and Political Science, UK, ja professori PhD Zorica Nedović-Budić, University of Illinois at Chicago, U.S.A.

Valvoja: Apulaisprofessori Miloš N. Mladenović, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennetun ympäristön laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36177 

Väittelijän yhteystiedot: Susa Eräranta, [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: