Tapahtumat

Väitös Liikkeenjohdon systeemit aineesta, Lauri Neuvonen, DI

Väitöskirjan nimi on: “Supporting decision making in complex multiobjective problems: Practical tools and experiences from the healthcare context”.
Yellow Aalto pen

DI Lauri Neuvosen Liikkeenjohdon Systeemit aineen väitöskirja “Supporting decision making in complex multiobjective problems: Practical tools and experiences from the healthcare context."  tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 23.2.2024.

Väitöstilaisuus alkaa klo 12.00 Kauppakorkeakoululla, os. Ekonominaukio 1, Espoo (sali U006).

Useiden valtioiden terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuu kasvavaa painetta tarjota enemmän palveluita vähemmillä resursseilla. Tämä on tilanne myös Suomessa. Tätä painetta vahvistavat muun muassa väestön ikääntyminen ja elinajanodotteen kasvu. Kyseinen kehitys korostaa resurssitehokkuuden roolia terveydenhuoltojärjestelmän kestävyydessä. Terveydenhuoltopäätöksissä täytyy usein huomioida myös useita ristiriitaisia tavoitteita, kuten terveyshyötyjen kasvattamista ja resurssien käytön minimoimista, sekä monimutkaisia vuorovaikutuksia järjestelmän eri osien välillä. Nämä vaatimukset tekevät terveydenhuoltoalasta haastavan ja samalla mielenkiintoisen kohteen monitavoiteoptimoinnin hyödyntämiselle osana päätöksenteon tukemista. Monitavoiteoptimointi on menetelmä, jolla voidaan etsiä parhaita päätössuosituksia tilanteissa, joissa on useita, mahdollisesti ristiriitaisiakin tavoitteita. Viimeaikainen kehitys sekä laskentatehossa että algoritmeissa on tehnyt monitavoiteoptimoinnista käyttökelpoisen työkalun realistisen kokoluokan ongelmien ratkomiseen.

Tässä väitöskirjassa kehitetään monitavoiteoptimoinnin työkaluja ja tutkitaan niiden soveltamista kolmen käytännön ongelman ratkaisemiseen: i) COVID-19-epidemian hallitsemiseen, ii) suomalaisen suolistosyöpien seulontaohjelman tehokkuuden parantamiseen sekä iii) sairaalaverkon suunnitteluun polvi- ja lonkkanivelleikkauksia varten. Kehitetyt mallinnusratkaisut auttavat käsittelemään löydettyjen päätössuositusten toimivuuteen liittyviä epävarmuuksia. Ne myös auttavat käsittelemään päätöksentekijän tavoitteiden painotukseen liittyvää epätarkkuutta. Tutkimuksen painopiste on ongelmien tarpeeksi tarkassa mallintamisessa niin, että päätössuositukset ja mallin avulla tehdyt havainnot ovat käytännön kannalta hyödyllisiä, ja että samalla voidaan hyödyntää monitavoiteoptimointia parhaiden ratkaisukandidaattien tunnistamisessa.

Tämän väitöskirjan panos kirjallisuuteen on kahtalainen. Ensinnäkin väitöskirja esittelee monitavoiteoptimointiin perustuvia mallinnusratkaisuja, joita voidaan käyttää todellisten terveydenhuollon monimutkaisten järjestelmätason ongelmien ratkaisemiseen. Nämä mallinnusratkaisut auttavat tekemään havaintoja, joita olisi vaikea tehdä ilman mallinnuksen hyödyntämistä. Toinen, yleisemmän tason panos syntyy monitavoiteoptimointiin perustuvien lähestymistapojen käytettävyyden, hyötyjen ja haasteiden esittelystä ja havainnollistamisesta terveydenhuoltojärjestelmään liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

ZOOM: https://aalto.zoom.us/j/61457982040

Vastaväittäjä: Professori Gilberto Montibeller, Loughborough Business School 
Kustos: Professori Eeva Vilkkumaa, Aalto University School of Business 

Lisätietoja:
Lauri Neuvonen
[email protected]

Linkki väitöskirjaan: https://aaltodoc.aalto.fi/
Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-1652-6

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: