Tapahtumat

Väitös liikennetekniikan alalta, DI Christoffer Weckström

Väitöskirjan nimi on "Joukkoliikenne muutoksessa: näkökulmia suuriin linjastouudistuksiin"

Keltainen Aalto-kynä, kuvituskuva

Vastaväittäjä: Professori, PhD Genèvieve Boisjoly, École Polytechnique de Montréal, Kanada

Kustos: Professori Miloš Mladenović, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos, [email protected]

Väittelijän yhteystiedot: DI Christoffer Weckström, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos, [email protected]

Kieli: englanti

Tilaisuuden paikka: Väitös järjestetään etäyhteydellä Teamsin kautta

Teams linkki; https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWUxN2ZlZjEtOTMzMi00ZGJmLWEyYWMtY2ExZDZjYTRkNTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae1a7724-4041-4462-a6dc-538cb199707e%22%2c%22Oid%22%3a%2229496725-0b11-4a9a-b252-75ebaa3f0f0d%22%7d

Sähköinen väitöskirja; https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/108767

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: