Tapahtumat

Väitös konetekniikan alalta, DI Mikko Kotilainen

Väitös Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta, konetekniikan laitokselta.
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Suurten tavarankuljetuskapasiteettiensa ansiosta laivat ovat ympäristöystävällinen ja taloudellinen tavarankuljetusmuoto. Koska laivojen täytyy kulkea talvella jääpeitteisissä vesissä, jääkuormien ymmärtäminen on tärkeää laivojen suunnittelussa, jossa joudutaan tekemään kompromisseja hydrodynaamisen suorituskyvyn, painon ja jääkuormien kestävyyden kanssa. Koska jään mekaanisten ominaisuudet sekä jäänmurtoprosessi vaihtelevat nopeasti navigoinnin aikana, väitöskirjassa tutkittiin täysmittakaavamittausten avulla, miten jääkuormien tilastollinen jakauma muuttui olosuhteiden, esimerkiksi jään paksuuden tai laivan nopeuden muuttuessa. Tutkimus osoittaa, että jääkuormat kasvavat paksummassa jäässä, kun taas laivan nopeuden vaikutus jääkuormiin on vaikeatulkintaisempi. Lisäksi tutkittiin miten jäänmurtoprosessi vaikuttaa kuormajakaumaan, sekä miten kääntyvän jäälohkareen koko vaikuttaa kuormajakaumaan. Tutkimuksen tuloksia ja menetelmiä voidaan käyttää päättämään, onko laivan turvallista navigoida reitillä, jonka jääolosuhteet tiedetään, ja millaisella nopeudella tietyissä jääolosuhteissa olisi turvallista navigoida.

Tohtoriopiskelija: Mikko Kotilainen

Vastaväittäjä: Prof. David Molyneux, Memorial University of Newfoundland, Canada

Kustos: Prof. Mikko Suominen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, konetekniikan laitos

Väitöstilaisuus järjestetään Luentosalissa 216, Otakaari 4

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Tohtoriopiskelijan yhteystiedot:

Nimi Mikko Kotilainen
Email  [email protected]


Tekniikan korkeakoulujen väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/49 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: