Tapahtumat

Väitös konetekniikan alalta, DI Janne Ranta

Askel lähemmäksi jää-rakenne -vuorovaikutus- prosessien ymmärtämistä.

Diplomi-insinööri Janne Ranta väittelee 21.12.2018 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella aiheesta Jään ja kaltevan rakenteen välisen vuorovaikutusprosessin mallinnus diskreettielementtimenetelmällä – Jääkuormien ja jään murtumisprosessin tilastollisia analyysejä. Väitöksen ala on konetekniikka.

Työssä tutkittiin merijään ja kaltevan merirakenteen välistä vuorovaikutusprosessia ja merirakenteeseen kohdistuvaa kokonaisjääkuormaa tietokonemallia apuna käyttäen. Tutkitussa tapauksessa ehjää jääkenttää työnnettiin jäykkää rakennetta vasten siten, että prosessin aikana jää murtui pienemmiksi jäälohkareiksi, joista muodostunut jäämassa kasautui rakenteen eteen. Yksi työn merkittävistä havainnoista on se, että jääkuormiin liittyvä epävarmuus ja hajonta ovat suurelta osin peräisin monimutkaisesta jää-rakenne - vuorovaikutusprosessista. Tätä hajontaa ei siis voida selittää pelkästään jään ominaisuuksien paikallisella vaihtelulla, kuten esimerkiksi jään paksuuden tai lujuuden vaihteluilla.

Työssä löydettiin myös lupaava maksimijääkuormat sekä jään ominaisuudet kytkevä yhteys, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää tilastollisten jääkuormamallien kehitystyössä. Työn tulokset ovat jatkumoa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa suoritetulle pitkäjänteiselle tutkimustyölle, jonka keskeisenä osatekijä on laskennallisten tietokonemallien kehittäminen ja hyödyntäminen jää-rakenne -vuorovaikutusprosessien ymmärtämiseksi.

Vastaväittäjä: Professori Andrei Metrikine, Delftin yliopisto, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Alankomaat

Valvoja: Professori Jukka Tuhkuri, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, konetekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/49

Väittelijän yhteystiedot: Janne Ranta, [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu