Tapahtumat

Väitös kiinteistötalouden alalta, TkL Kaisa Kontu

Kaukolämpötoimiala kaipaa asiakaslähtöistä uudistumista
Kuvituskuva väitöstapahtumaan, Aalto-kynä ja tutkimuspaperi

Kaukolämpöjärjestelmät nähdään tärkeänä osana kestävää energiajärjestelmää. Kirjallisuudessa kuitenkin ennakoidaan, että nykyisen kaukolämpöjärjestelmän tulee kehittyä kohti matalampia lämpötilatasoja sekä monipuolisempaa tuotantoa. Haasteena kaukolämpöjärjestelmälle on myös teknologinen kehitys kilpailevissa lämmöntuotantotavoissa. Toimialan uudistaminen tulisi olla asiakaslähtöistä.

Kaukolämpötutkimus on toistaiseksi keskittynyt pääasiassa kaukolämmöntuotantoon ja kaukolämpöverkkoon. Kiinteistöjen omistajat tavoittelevat pienempiä lämmityskuluja sekä pienempää riskiä energiankulutuksen kustannusten kehittymiselle. Tämän väitöskirjan tavoitteena on tutkia miten kaukolämpöalaa ja sen liiketoimintamalleja tulisi kehittää asiakaskeskeisimmiksi. Tämä väitöskirja keskittyy kaukolämmön kysyntäjoustoon asiakasnäkökulmasta sekä lämpöpumppuihin joko osana kaukolämpöjärjestelmää tai asiakkaan omana lämmitysratkaisuna.

Tutkimuksen tulosten perusteella kaukolämpöasiakkaan näkökulmasta on taloudellisesti houkuttelevaa siirtyä osittain tai jopa kokonaan kiinteistökohtaiseen lämpöenergian tuotantoon ja kulutuksen ohjaukseen. Asiakkaan näkökulman ymmärtäminen auttaa kaukolämpötoimialaa tunnistamaan mahdollisia alan kehityspolkuja. Tutkimuksen tulosten perusteella esimerkiksi kaukolämmön hinnoittelumallien uudistaminen, hybridilämpöjärjestelmien tarjoaminen ja kiinteistökohtaisten ylijäämäenergioiden vastaanottaminen ovat keinoja, joilla kaukolämpöyhtiö voi uudistaa liiketoimintamallejaan ja samalla luoda arvoa asiakkailleen.

Vastaväittäjänä toimii TkT Miimu Airaksinen, Managing director Suomen Rakennusinsinöörien liitosta.

Valvojana toimii professori Seppo Junnila Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. 

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/42464

Väittelijän yhteystiedot:
Kaisa Kontu
Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Otakaari 4
p. 0503525210
[email protected]

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun virastomestarin ilmoitustaululla (Otakaari 4).

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: