Tapahtumat

Väitös kiinteistötalouden alalta, DI, VTM Pauliina Krigsholm

Mitkä tekijät ajavat maanhallinnan järjestelmien muutosta?
Kuvituskuva väitöstapahtumaan, Aalto-kynä ja tutkimuspaperi

Katasterijärjestelmä eli kiinteistörekisterin, lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin sekä kiinteistörekisterikartan muodostama kokonaisuus listaa kiinteistöjen sijainnit ja niihin liittyvät oikeudet. Katasterijärjestelmän rekisterit ovat yhteiskunnan perusrekistereitä ja niiden tietosisältö tukee muun muassa maa- ja kiinteistömarkkinoiden toimintaa sekä kestävää maankäyttöä. Väitöskirjassa keskityttiin tarkastelemaan katasterijärjestelmien toimintaympäristön muutoksia sekä hahmottamaan tunnistettujen muutostekijöiden pohjalta vaihtoehtoisia kehityspolkuja Suomen katasterijärjestelmälle. Tulosten perusteella maanhallinnan järjestelmien muutosta ajavat lukuisat teknologiset, sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset, kuin ympäristöllisetkin tekijät, mikä vahvistaa näkemystä katasterijärjestelmästä monitoimintoisena järjestelmänä.

Väitöskirjassa todetaan lisäksi, että kehittyneiden maanhallinnan järjestelmien, kuten Suomen katasterijärjestelmän tulevaisuus ei typisty yksittäisiin teknologioihin tai innovaatioihin. Sen sijaan työssä esitetään, että muodostettaessa vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia katasterijärjestelmälle huomio tulisi kiinnittää järjestelmän institutionaaliseen perustaan. Tämä väitöskirja laajentaa maanhallinnan alan kirjallisuutta soveltamalla uusia näkökulmia ja menetelmiä katasterijärjestelmien dynaamisuuden tutkimiseen. Väitöskirjan tulokset tarjoavat myös uudenlaisia näkemyksiä kehittyneiden maanhallinnan järjestelmien tulevaisuuksista alan toimijoille.

Vastaväittäjänä toimii professori Jaap Zevenbergen, University of Twentestä, Hollannista.

Valvojana toimii professori Kirsikka Riekkinen, Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. 

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43513

Väittelijän yhteystiedot:
Pauliina Krigsholm 
Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Otakaari 4
p. +358504671156
[email protected]

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun virastomestarin ilmoitustau-lulla (Otakaari 4).

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: